Cehennemlik

  1. [isim] Hamamın ocağı, külhan
  2. Modern ekmek fırınlarında ateşin bulunduğu en sıcak bölüm
  3. [sıfat] Öldükten sonra yerinin cehennem olacağı sanılan, cehenneme layık (kimse)
    • "Gözlerini açıp kendini büyük bir ateş önünde bulunca cehennemde olduğunu anlayarak cehennemlik olduğum malumdu, dedi." (Abdülhak Şinasi Hisar)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Cehennemlik kelimesi baş harfi c son harfi k olan bir kelime.Başında c sonunda k olan kelimenin birinci harfi c , ikinci harfi e , üçüncü harfi h , dördüncü harfi e , beşinci harfi n , altıncı harfi n , yedinci harfi e , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi i , onbirinci harfi k . Başı c sonu k olan 11 harfli kelime.

C E E E H K L M N N İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

CEHENNEMLİK

10 Harfli Kelimeler

İNCELENMEK

9 Harfli Kelimeler

CEHENNEMİ, CİNLENMEK, İNCELEMEK, İNCELENME, NİCELEMEK

8 Harfli Kelimeler

CEHENNEM, CİNLENME, ENİKLEME, HEMENCEK, İNCELEME, İNCELMEK, İNEKLEME, KİNLENME, NİCELEME, ENCEMİNE

7 Harfli Kelimeler

EKLENME, ELENMEK, ENENMEK, HECELİK, İLENMEK, İNCELME, İNLEMEK

6 Harfli Kelimeler

CEMİLE, EKİLME, EKLEME, ELEMEK, ELENME, EMEKLİ, ENEMEK, ENENME, ENLİCE, HECELİ, İLENME, İNLEME, KELECİ, KELEME, KELİME, LEKECİ, MELEKE, MELİKE, MİHENK, NEMCİL

5 Harfli Kelimeler

CEHİL, CEMİL, CENİN, EKLEM, ELCİK, ELEME, ELMEK, EMCEK, EMCİK, EMLİK, ENEME, ENLEM, HECİN, HEKİM, HELEN, HELİK, HELKE, HELME, HEMEN, HİKEM, HİMEN, İLMEK, İMECE, İMLEK, İNMEK, KEHLE, KELEM, LEHİM, LİKEN, MEHEL, MEHİL, MEHLE, MELCE, MELEK, MELİK, NEMLİ, NİCEL, NİKEL

4 Harfli Kelimeler

CELİ, CEMİ, CENK, ECEL, EHEM, EHİL, EHLİ, EKİM, EKİN, EKLİ, EKME, ELCİ, ELEK, ELEM, ELİK, ELİM, EMEK, EMEL, EMEN, EMİK, EMİN, ENEK, ENİK, ENLİ, HECE, HELE, HİLE, İKEN, İLKE, İLME, İNCE, İNEK, İNME, KELE, KEME, KENE, KİLE, LEKE, LİCE, LİME

3 Harfli Kelimeler

CEM, CİM, CİN, ECE, EKE, ELK, HEM, HİN, İLE, İLK, KEL, KEM, KİL, KİM, KİN, LEH, LİM, MEN, MİL, NEM, NİM, NİL

2 Harfli Kelimeler

CE, EH, EK, EL, EM, EN, HE, İL, İM, İN, KE, Kİ, LE, ME, Mİ, NE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.