İçinde nda olan 8 harfli 37 kelime var. İçerisinde NDA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında nda olan kelimeler listesine ya da Sonu nda ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A D N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AD, AN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ALTINDAĞ
...
ENDAZELİ

 1. [sıfat] Ölçülü

KARINDAŞ

 1. [isim] Kardeş

ANAKONDA

 1. [isim] Boğagillerden, tropikal Güney Amerika'da yaşayan, 8-10 m uzunlukta, avını sararak ve sıkarak öldüren yılan (Eunectes murinus)

FUNDALAR

 1. [isim] Fundagillerle birlikte bunlara benzeyen daha başka familyaları da içinde toplayan bir bitki takımı

ZARFINDA

 1. [zarf] Belli bir sürede, belli bir süre içinde
  • "Aynı yorganı bir ay zarfında üç beş defadan fazla kullanmazdı." (Refik Halit Karay)

ZİNDANCI

 1. [isim] Zindan bekçisi

KUMANDAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Komutan
  • "Jandarma kumandanı ölüm haberini âdeta resmî tebliğ gibi civara telefonla bildirmiş." (Reşat Nuri Güntekin)

MANDARİN

Kelime Kökeni : Portekizce

 1. [isim] Avrupalıların Çin devlet memurlarına verdikleri ad

UGANDALI
...
STANDART

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış
 2. Belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan
 3. Örnek veya temel olarak alınabilen, tek biçim
  • "Standart tütün."
 4. [isim] Bir işletmede, bir ürünü, bir çalışma yöntemini, üretilecek miktarı, bir bütçenin para miktarını belirlemek için konulmuş kural
  • "Ortalama hayat standardı denen bir yaşama ölçüsü var." (Falih Rıfkı Atay)

İCABINDA

 1. [zarf] Gerekince, gerekirse
  • "Ama icabında yine yumruğunu kullanabilirdi." (Ömer Seyfettin)

KUNDAKLI

 1. [sıfat] Kundağı olan, kundağa sarılmış olan

HAKKINDA

 1. [zarf] İlgili olarak, üzerine
  • "Kocasının sağlığı hakkında bilgi istiyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ZIMNINDA

 1. [zarf] Dolayısıyla, için
  • "Buraya bir iş zımnında geldim."

ALABANDA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı

FUNDALIK

 1. [isim] Funda ile kaplı yer
  • "Çok geçmeden bölük, arkasında ince bir toz bulutu bırakıp dikenli fundalıklar arasından tespih dizisi gibi aktı." (Atilla İlhan)

ENDAMSIZ

 1. Boyu bosu yerinde olmayan, kısa, çelimsiz
  • "Çoğu bodur, endamsız, kemikli yüzlü ve sönük gözlü olduklarından..." (Refik Halit Karay)

MEYDANDA

 1. [sıfat] Ortada, belli, açık, aşikâr
  • "Bu genç bir deve idi. Semeri yoktu. Çok tüylü kamburu meydandaydı." (Ömer Seyfettin)

SANDALCI

 1. [isim] Sandal (II) işleten kimse

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü