İçinde olan 189 kelime var. İçerisinde NÜ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında nü olan kelimeler listesine ya da Sonu nü ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

GÖNÜLLENDİRMEK

13 Harfli Kelimeler

DÖNÜŞTÜRÜLMEK, GÖNÜLLENDİRME, GÜNÜBİRLİĞİNE, HÜSNÜTEVECCÜH, NÜKLEOPROTEİN, OLAĞANÜSTÜLÜK

12 Harfli Kelimeler

BÜRÜNÜVERMEK, CANIGÖNÜLDEN, DÖNÜŞTÜRÜLME, DÖNÜŞÜMCÜLÜK, GÖRÜNÜRLERDE, HÜSNÜKURUNTU, HÜSNÜNİYETLE, HÜSNÜTELAKKİ, SİYANÜRLEMEK, SÖZÜNÜBİLMEZ, TERMONÜKLEER, VAKANÜVİSLİK

11 Harfli Kelimeler

BÜRÜNÜVERME, DÖNÜŞSÜZLÜK, DÖNÜŞTÜRMEK, DÖNÜŞTÜRÜCÜ, DÜŞÜNÜCÜLÜK, GÖNÜLDAŞLIK, GÖNÜLLENMEK, GÖNÜLSÜZLÜK, NÜKTEDANLIK, SİYANÜRLEME, VENÜSÇARIĞI, YÜKSÜNÜLMEK

10 Harfli Kelimeler

ÇOBANÜZÜMÜ, ÇÖZÜNÜRLÜK, DÖNÜŞLÜLÜK, DÖNÜŞTÜRME, DÖNÜŞTÜRÜM, DÜNÜRCÜLÜK, DÜŞÜNÜLMEK, DÜŞÜNÜRLÜK, GÖNÜLLENME, GÖNÜLLÜLÜK, GÖNÜLSÜZCE, GÖRÜNÜRLÜK, GÜNÜBİRLİK, GÜNÜLENMEK, HÜSNÜKABUL, HÜSNÜNİYET, HÜSNÜTALİL, HÜSNÜYUSUF, NÜKTECİLİK, NÜMAYİŞKAR, NÜMİSMATİK, OLAĞANÜSTÜ, SİNÜZOİDAL, SÖNÜMLEMEK, YÜKSÜNÜLME

9 Harfli Kelimeler

CİHANNÜMA, DÖNÜŞÜMCÜ, DÖNÜŞÜMLÜ, DÜŞÜNÜLME, FERAHNÜMA, GÖNÜLLÜCE, GÖRÜNÜMLÜ, GÖRÜNÜRDE, GÖRÜNÜŞTE, GÜNÜCÜLÜK, GÜNÜLEMEK, GÜNÜLENME, HİPOTENÜS, İNSANÜSTÜ, KIBLENÜMA, KOYUNYÜNÜ, KÖSNÜLLÜK, KÖSNÜLMEK, NÜMAYİŞÇİ, SİYANÜRİK, SÖNÜMLEME, VAKANÜVİS

8 Harfli Kelimeler

ALAMİNÜT, CÜNÜPLÜK, DÖNÜLMEK, DÖNÜMLÜK, DÖNÜŞMEK, DÖNÜŞSÜZ, DÜNÜRLÜK, DÜŞÜNÜCÜ, GÖNÜLDAŞ, GÖNÜLSÜZ, GÖYNÜCEK, GÖYNÜMEK, GRANÜLİN, GRANÜLİT, GÜNÜLEME, HÜSNÜHAL, HÜSNÜHAT, HÜSNÜZAN, KÖSNÜLME, MENÜSKÜS, MİNÜSKÜL, NÜBÜVVET, NÜFUZKAR, NÜFUZSUZ, NÜKTEDAN, NÜKTESİZ, NÜMİSMAT, NÜTASYON, SARAYÖNÜ, SİNÜZOİT, SÖNÜKLÜK, SÖNÜMSÜZ, SÜRTÜNÜŞ, TECENNÜN, TERENNÜM

7 Harfli Kelimeler

BÖLÜNÜŞ, BÜRÜNÜŞ, DÖNÜLME, DÖNÜŞLÜ, DÖNÜŞME, DÖNÜŞÜM, DÖVÜNÜŞ, DÜNÜRCÜ, DÜŞÜNÜM, DÜŞÜNÜR, DÜŞÜNÜŞ, EMİNÖNÜ, GÖNÜLLÜ, GÖRÜNÜM, GÖRÜNÜR, GÖRÜNÜŞ, GÖYNÜME, KOSİNÜS, KÖSNÜLÜ, NÜFUSÇU, NÜFUZLU, NÜKLEER, NÜKLEİK, NÜKLEON, NÜKTECİ, NÜKTELİ, NÜMAYİŞ, NÜZULLÜ, ÖNÜNDEN, SİNÜZİT, SİYANÜR, SÖNÜMLÜ, SÜRÜNÜŞ, TAANNÜT, TECANÜS, TESANÜT

6 Harfli Kelimeler

GÖYNÜK, GRANÜL, GÜNÜCÜ, HANÖNÜ, KÖSNÜK, KÖSNÜL, NÜDİST, NÜDİZM, NÜHÜFT, OZONÜR, URANÜS5 Harfli Kelimeler

ANÜRİ, CÜNÜP, DÖNÜK, DÖNÜM, DÖNÜŞ, DÖNÜT, DÜNÜR, GÖNÜL, HENÜZ, İNÖNÜ, KÖSNÜ, NÜANS, NÜFUS, NÜFUZ, NÜKTE, NÜKUL, NÜSHA, NÜZUL, SİNÜS, SÖNÜK, SÖNÜM, VENÜS

4 Harfli Kelimeler

ANÜS, GÜNÜ, MENÜ, MÖNÜ, NÜKS, NÜVE

2 Harfli Kelimeler


Kelime bulma makinesi

N Ü Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

NÜ, ÜN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÖNÜLLENDİRMEK

 1. [-i] Gönüllenmesine sebep olmak

DÖNÜŞTÜRÜLMEK

 1. [nsz] Dönüştürme işine uğramak

NÜKLEOPROTEİN

 1. [isim] Proteinlerin nükleik asitlerle kurduğu moleküler birlik

GÖNÜLLENDİRME

 1. [isim] Gönüllendirmek işi

GÜNÜBİRLİĞİNE

 1. [zarf] Günübirlik
  • "Bir iki kere günübirliğine, bir iki kere de gece yatısına gidebilirlerdi." (Mahmut Yesari)

OLAĞANÜSTÜLÜK

 1. [isim] Olağanüstü olma durumu
  • "Bu yalılarda da hıdırellezi belirtir hiçbir olağanüstülük görülmüyordu." (Salâh Birsel)

HÜSNÜTEVECCÜH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sevgi ve saygıyla yakınlık gösterme

DÖNÜŞTÜRÜLME

 1. [isim] Dönüştürülmek işi

SÖZÜNÜBİLMEZ

 1. [sıfat] Bir sözü, nereye varacağını düşünmeden söyleyen, patavatsız

SİYANÜRLEMEK

 1. [-i] Siyanürden geçirmek

HÜSNÜTELAKKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İyi karşılama, iyiye yorma

GÖRÜNÜRLERDE

 1. [zarf] Ortalıkta, meydanda

TERMONÜKLEER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Ancak çok yüksek sıcaklıklarda, hafif elementler arasında doğan (çekirdeksel tepkime)

HÜSNÜNİYETLE

 1. [zarf] İyi niyetle

DÖNÜŞÜMCÜLÜK

 1. [isim] Yaşayan türlerin yalın biçimlerden karmaşık biçimlere doğru evrimle gelişerek ortaya çıktığını öne süren öğreti, transformizm

BÜRÜNÜVERMEK

 1. [-e] Çabucak bürünmek

HÜSNÜKURUNTU

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Herhangi bir durumu safça kendinden yana iyiye yorma
  • "O senin hüsnükuruntun."

CANIGÖNÜLDEN

 1. [zarf] İçtenlikle, çok isteyerek, canıyürekten
  • "Ev halkı da şu kızın bir an evvel başının bağlanmasını canıgönülden istedikleri hâlde, yine de kumarbaz Hayri'ye kız vermezler." (Sait Faik Abasıyanık)

VAKANÜVİSLİK

 1. [isim] Vakanüvisin görevi
  • "Vakanüvislik gibi tanık olunan konuları yazma diye bir çalışma alanı var." (Melih Cevdet Anday)

DÜŞÜNÜCÜLÜK

 1. [isim] Düşünücünün işi veya mesleği

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü