İçinde olan 225 kelime var. İçerisinde NÜ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında nü olan kelimeler listesine ya da Sonu nü ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

SÖNÜMLENDİRİLME

14 Harfli Kelimeler

DÜŞÜNÜLEBİLMEK, GÖNÜLLENDİRMEK, SÖNÜMLENDİRMEK

13 Harfli Kelimeler

DÖNÜŞTÜRÜLMEK, DÜŞÜNÜLEBİLME, GÖNÜLLENDİRME, GÜNÜBİRLİĞİNE, HÜSNÜTEVECCÜH, NÜKLEOPROTEİN, OLAĞANÜSTÜLÜK, SÖNÜMLENDİRME

12 Harfli Kelimeler

BÜRÜNÜVERMEK, CANIGÖNÜLDEN, DÖNÜŞEBİLMEK, DÖNÜŞTÜRÜLME, DÖNÜŞÜMCÜLÜK, DÖNÜŞÜVERMEK, DÜŞÜNÜVERMEK, GÖRÜNÜRLERDE, GÖRÜNÜVERMEK, HÜSNÜKURUNTU, HÜSNÜNİYETLE, HÜSNÜTELAKKİ, NÜMAYİŞÇİLİK, SİYANÜRLEMEK, SÖZÜNÜBİLMEZ, TERMONÜKLEER, TEVECCÜHÜNÜZ, VAKANÜVİSLİK

11 Harfli Kelimeler

BÜRÜNÜVERME, DÖNÜŞEBİLME, DÖNÜŞSÜZLÜK, DÖNÜŞTÜRMEK, DÖNÜŞTÜRÜCÜ, DÖNÜŞÜVERME, DÜŞÜNÜCÜLÜK, DÜŞÜNÜVERME, GÖNÜLDAŞLIK, GÖNÜLLENMEK, GÖNÜLSÜZLÜK, GÖRÜNÜVERME, NÜFUZSUZLUK, NÜKTEDANLIK, SİYANÜRLEME, SÖNÜMLENMEK, VENÜSÇARIĞI, YÜKSÜNÜLMEK

10 Harfli Kelimeler

ALAMİNÜTÇÜ, ÇOBANÜZÜMÜ, ÇÖZÜNÜRLÜK, DÖNÜMLERCE, DÖNÜŞLÜLÜK, DÖNÜŞTÜRME, DÖNÜŞTÜRÜM, DÖNÜVERMEK, DÜNÜRCÜLÜK, DÜŞÜNÜLMEK, DÜŞÜNÜRLÜK, GÖNÜLLENME, GÖNÜLLÜLÜK, GÖNÜLSÜZCE, GÖRÜNÜRLÜK, GÜNÜBİRLİK, GÜNÜLENMEK, HÜSNÜKABUL, HÜSNÜNİYET, HÜSNÜTALİL, HÜSNÜYUSUF, NÜFUZLULUK, NÜKTECİLİK, NÜMAYİŞKAR, NÜMİSMATİK, OLAĞANÜSTÜ, SİNÜZOİDAL, SÖNÜMLEMEK, SÖNÜMLENME, SÖNÜVERMEK, YÜKSÜNÜLME

9 Harfli Kelimeler

BÜTÜNÜYLE, CİHANNÜMA, DÖNÜŞÜMCÜ, DÖNÜŞÜMLÜ, DÖNÜVERME, DÜŞÜNÜLME, FERAHNÜMA, GÖNÜLLÜCE, GÖRÜNÜMLÜ, GÖRÜNÜRDE, GÖRÜNÜŞLÜ, GÖRÜNÜŞTE, GÜNÜCÜLÜK, GÜNÜLEMEK, GÜNÜLENME, HİPOTENÜS, İNSANÜSTÜ, KIBLENÜMA, KÖSNÜLLÜK, KÖSNÜLMEK, KOYUNYÜNÜ, NÜKSETMEK, NÜMAYİŞÇİ, NÜVAZİŞLİ, SİYANÜRİK, SÖNÜMLEME, SÖNÜVERME, VAKANÜVİS

8 Harfli Kelimeler

ALAMİNÜT, CÜNÜPLÜK, DÖNÜLMEK, DÖNÜMLÜK, DÖNÜŞMEK, DÖNÜŞSÜZ, DÜNÜRLÜK, DÜŞÜNÜCÜ, GÖNÜLDAŞ, GÖNÜLSÜZ, GÖYNÜCEK, GÖYNÜMEK, GRANÜLİN, GRANÜLİT, GÜNÜLEME, HÜSNÜHAL, HÜSNÜHAT, HÜSNÜZAN, KÖSNÜLME, MENÜSKÜS, MİNÜSKÜL, NÜBÜVVET, NÜFUZKAR, NÜFUZSUZ, NÜKTEDAN, NÜKTESİZ, NÜMİSMAT, NÜTASYON, SARAYÖNÜ, SİNÜZOİT, SÖNÜKLÜK, SÖNÜMSÜZ, SÜRTÜNÜŞ, TECENNÜN, TERENNÜM

7 Harfli Kelimeler

BÖLÜNÜŞ, BÜRÜNÜŞ, DÖKÜNÜŞ, DÖNÜLME, DÖNÜŞLÜ, DÖNÜŞME, DÖNÜŞÜM, DÖVÜNÜŞ, DÜNÜRCÜ, DÜŞÜNÜM, DÜŞÜNÜR, DÜŞÜNÜŞ, EMİNÖNÜ, GÖNÜLLÜ, GÖRÜNÜM, GÖRÜNÜR, GÖRÜNÜŞ, GÖYNÜME, KOSİNÜS, KÖSNÜLÜ, NÜFUSÇU, NÜFUSLU, NÜFUZLU, NÜKLEER, NÜKLEON, NÜKTECİ, NÜKTELİ, NÜMAYİŞ, NÜVAZİŞ, NÜZULLÜ, ÖNÜNDEN, ÖRTÜNÜŞ, ÖYKÜNÜŞ, SİNÜZİT, SİYANÜR, SÖNÜMLÜ, SÜRÜNÜŞ, TAANNÜT, TECANÜS, TESANÜT Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

GÖYNÜK, GRANÜL, GÜNÜCÜ, HANÖNÜ, KÖSNÜK, KÖSNÜL, NÜDİST, NÜDİZM, NÜHÜFT, ÖVÜNÜŞ, OZONÜR, URANÜS5 Harfli Kelimeler

ANÜRİ, CÜNÜP, DÖNÜK, DÖNÜM, DÖNÜŞ, DÖNÜT, DÜNÜR, GÖNÜL, HENÜZ, İNÖNÜ, KÖSNÜ, NÜANS, NÜFUS, NÜFUZ, NÜKTE, NÜKUL, NÜSHA, NÜZUL, SİNÜS, SÖNÜK, SÖNÜM, SÖNÜŞ, VENÜS

4 Harfli Kelimeler

ANÜS, GÜNÜ, MENÜ, MÖNÜ, NÜKS, NÜVE

2 Harfli Kelimeler


Kelime bulma makinesi

N Ü Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

NÜ, ÜN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SÖNÜMLENDİRİLME
...
DÜŞÜNÜLEBİLMEK
...
SÖNÜMLENDİRMEK
...
GÖNÜLLENDİRMEK

 1. [-i] Gönüllenmesine sebep olmak

GÖNÜLLENDİRME

 1. [isim] Gönüllendirmek işi

DÜŞÜNÜLEBİLME
...
HÜSNÜTEVECCÜH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sevgi ve saygıyla yakınlık gösterme

OLAĞANÜSTÜLÜK

 1. [isim] Olağanüstü olma durumu
  • "Bu yalılarda da hıdırellezi belirtir hiçbir olağanüstülük görülmüyordu." (Salâh Birsel)

NÜKLEOPROTEİN

 1. [isim] Proteinlerin nükleik asitlerle kurduğu moleküler birlik

SÖNÜMLENDİRME
...
GÜNÜBİRLİĞİNE

 1. [zarf] Günübirlik
  • "Bir iki kere günübirliğine, bir iki kere de gece yatısına gidebilirlerdi." (Mahmut Yesari)

DÖNÜŞTÜRÜLMEK

 1. [nsz] Dönüştürme işine uğramak

VAKANÜVİSLİK

 1. [isim] Vakanüvisin görevi
  • "Vakanüvislik gibi tanık olunan konuları yazma diye bir çalışma alanı var." (Melih Cevdet Anday)

DÜŞÜNÜVERMEK
...
HÜSNÜNİYETLE

 1. [zarf] İyi niyetle

HÜSNÜTELAKKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İyi karşılama, iyiye yorma

TEVECCÜHÜNÜZ
...
DÖNÜŞÜMCÜLÜK

 1. [isim] Yaşayan türlerin yalın biçimlerden karmaşık biçimlere doğru evrimle gelişerek ortaya çıktığını öne süren öğreti, transformizm

SİYANÜRLEMEK

 1. [-i] Siyanürden geçirmek

DÖNÜŞEBİLMEK
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü