İçinde mim olan 28 kelime var. İçerisinde MİM bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında mim olan kelimeler listesine ya da Sonu mim ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ADEMİMERKEZİYET, SAMİMİYETSİZLİK

12 Harfli Kelimeler

SAMİMİLEŞMEK, SAMİMİYETSİZ

11 Harfli Kelimeler

SAMİMİLEŞME, SAMİMİYETLE

10 Harfli Kelimeler

NURUÇEŞMİM

9 Harfli Kelimeler

MİMARBAŞI, MİMARİSİZ, MİMLENMEK, MÜTEAMMİM, SAMİMİLİK, SAMİMİYET

8 Harfli Kelimeler

MİMARLIK, MİMLEMEK, MİMLENME, MÜTEMMİM, PANDOMİM

7 Harfli Kelimeler

MİMLEME

6 Harfli Kelimeler

MİMARİ, MİMOZA, SAMİMİ, TASMİM

5 Harfli Kelimeler

MİMAR, MİMİK, MİMLİ, TAMİM

3 Harfli Kelimeler

MİM


Kelime bulma makinesi

M M İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

MİM

2 Harfli Kelimeler

İM, Mİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SAMİMİYETSİZLİK

 1. [isim] Samimi olmama durumu, içtensizlik
  • "Bunu halka karşı bir samimiyetsizlik, ilk aldatma sayıyordum." (Reşat Nuri Güntekin)

ADEMİMERKEZİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yerinden yönetim

SAMİMİLEŞMEK

 1. [nsz] İçten olmak, candan davranmak
  • "Birdenbire samimileşiverdi, kırkyıllık tanış olup çıktı." (Tarık Buğra)

SAMİMİYETSİZ

 1. [sıfat] Samimi davranmayan, içtensiz

SAMİMİYETLE

 1. [zarf] İçtenlikle
  • "Prens bizi büyük bir samimiyetle karşıladı." (Aka Gündüz)

SAMİMİLEŞME

 1. [isim] Samimileşmek işi

NURUÇEŞMİM

 1. gözümün nuru
  • "Oğlan nur topu gibi idi." (Peyami Safa)

SAMİMİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İçtenlik
  • "Hayatın kokusu ve rengi olan samimiyet sizden uçup gitmişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Senli benli olma durumu, samimilik
  • "Herhangi bir samimiyet bile mutlaka hakikat demek değildir." (Abdülhak Şinasi Hisar)

MİMLENMEK

 1. [nsz] Mimleme işine konu olmak

MİMARİSİZ

 1. [sıfat] Planı mimar tarafından yapılmayan (kaba yapı)
  • "Bu mimarisiz, çirkin fakat heybetli barbar bina..." (Sait Faik Abasıyanık)

SAMİMİLİK

 1. [isim] İçtenlik
  • "Ya bu çocuklar benimle şimdi konuşurken samimiliklerini birdenbire kesiverirlerse..." (Sait Faik Abasıyanık)

MİMARBAŞI

 1. [isim] Osmanlı sarayında, resmî yapıların onarım ve yapım işleriyle uğraşan mimarların başı

MÜTEAMMİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş

MİMLENME

 1. [isim] Mimlenmek işi

MİMLEMEK

 1. [-i] Birini, hoşa gitmeyen veya iyi olmayan bir davranışı dolayısıyla hakkında iyi düşünülmeyenler arasına koymak
  • "Kışkırtıcıları, elebaşıları mimleyelim, sonra tek tek haklarından geliriz, dedi." (Necati Cumalı)

MÜTEMMİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
  • "Hâlbuki birçok kadınlar malumatlarını zarafetlerinin bir mütemmimi addederler." (Peyami Safa)
 2. Bütünler
 3. [isim] Tümleç

MİMARLIK

 1. [isim] Mimar olma durumu, mimarın işi ve mesleği
 2. Belirli ölçü ve kurallara göre yapılar yapma sanatı, mimari

PANDOMİM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Düşünce ve duyguları müzik veya türlü eşyalar eşliğinde bazen dansla, bazen de gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan oyun, sözsüz oyun
  • "Konuşmayarak, bağırmayarak yapılan şeyin ismine pandomim denilir." (Falih Rıfkı Atay)

MİMLEME

 1. [isim] Mimlemek işi

SAMİMİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İçten (duygu vb.)
  • "Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimi olduğuna da inandırmalı." (Orhan Veli Kanık)
  • "Kocasının samimi olup olmadığını düşünmeden kadın insiyakıyla üzülüverdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Candan, açık yüreklikle davranan
  • "Diğerine gelince: Bu pek sıcakkanlı, pek samimi bir gençtir." (Memduh Şevket Esendal)
 3. [zarf] İçli dışlı, senli benli olarak
  • "Onunla samimi konuştum."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü