İçinde lin olan 162 kelime var. İçerisinde LİN bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında lin olan kelimeler listesine ya da Sonu lin ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BİLİNÇLENDİRİCİ, BİLİNÇLENDİRMEK, BİLİNÇLENEBİLME, BİLİNÇSİZLEŞMEK

14 Harfli Kelimeler

BİLİNÇLENDİRİŞ, BİLİNÇLENDİRME, BİLİNÇSİZLEŞME, BİLİNEMEZCİLİK, DİSİPLİNSİZLİK, GELİNCİKGİLLER, NAFTALİNLENMEK

13 Harfli Kelimeler

NAFTALİNLEMEK, NAFTALİNLENME

12 Harfli Kelimeler

BİLİNÇLENMEK, BİLİNÇSİZLİK, BİLİNEBİLMEK, BİLİNEGELMEK, BİLİNEMEZLİK, DELİNEBİLMEK, DELİNİVERMEK, GELİNPARMAĞI, JEOSENKLİNAL, NAFTALİNLEME, VAZELİNLEMEK

11 Harfli Kelimeler

BİLİNÇLENİŞ, BİLİNÇLENME, BİLİNÇLİLİK, BİLİNÇSİZCE, BİLİNEBİLME, BİLİNEGELME, BİLİNEMEZCİ, BİLİNMEZLİK, ÇİLİNGİRLİK, DELİNEBİLME, DELİNİVERME, DİSİPLİNSİZ, GELİNFENERİ, GELİNKUŞAĞI, İLİNTİLEMEK, SALİNOMETRE, SİLİNDİRSEL, VAZELİNLEME

10 Harfli Kelimeler

BELİNLEMEK, BİLİNÇALTI, BİLİNMEDİK, BİLİNMEYEN, DİSİPLİNLİ, ELİBELİNDE, GADOLİNYUM, GELİNBOĞAN, GELİNLİKÇİ, HELALİNDEN, İLİNTİLEME, İSTANBULİN, KABİLİNDEN, KLİNOMETRE, MANDOLİNCİ, POLİKLİNİK, SİLİNDİRAJ, SİLİNDİRİK, SİLİNDİRLİ, TÜBERKÜLİN, VAZELİNSİZ, ZATIALİNİZ, WELLİNGTON

9 Harfli Kelimeler

ADRENALİN, BALİNALAR, BELİNLEME, BİLİNÇSİZ, BİLİNEMEZ, DİSİPLİNE, İLİNEKSEL, İLİNTİSİZ, MANDALİNA, PENİSİLİN, RADYOLİNK, VAZELİNLİ, VEJETALİN, VELİNİMET

8 Harfli Kelimeler

ALİNAZİK, BALİNALI, BİLİNÇLİ, BİLİNDİK, BİLİNMEK, BİLİNMEZ, ÇİLİNGİR, DELİNMEK, DİLİNMEK, DİSİPLİN, DRİPLİNG, GELİNCİK, GELİNLİK, GELİNMEK, GLOBULİN, GRANÜLİN, İLİNTİLİ, KAOLİNİT, KAOLİNLİ, KAVLİNCE, LİNOLYUM, MANDOLİN, NAFTALİN, PAPALİNA, PİTYALİN, SİLİNDİR, SİLİNMEK

7 Harfli Kelimeler

AKPELİN, BİLİNEN, BİLİNME, BOVLİNG, DELİNME, DİLİNİM, DİLİNİŞ, DİLİNME, ELİNDEN, ELLİNCİ, FİLİNTA, GAZOLİN, GELİNME, İNSÜLİN, KALİNİS, KALİNOS, KLİNKER, KREPLİN, LANOLİN, LİNOTİP, MELİNİT, SELİNTİ, SİLİNİŞ, SİLİNME, SİLİNTİ, SİPOLİN, STERLİN, VAZELİN, TALLİNN

6 Harfli Kelimeler

ANİLİN, BALİNA, BİLİNÇ, İLİNEK, İLİNTİ, KAOLİN, KLİNİK, LİNEER, LİNYİT, MUSLİN, OPALİN, PİLİNG, POPLİN, SÜLİNE, TİRLİN, ZEPLİN, BERLİN, DUBLİN

5 Harfli Kelimeler

GELİN, LİNET, LİNİN, PELİN, ŞİLİN, TELİN, YELİN

4 Harfli Kelimeler

LİNÇ, LİNK


Kelime bulma makinesi

L N İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

NİL

2 Harfli Kelimeler

İL, İN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BİLİNÇLENDİRİCİ

 1. [sıfat] Bilinçlendirmeyi sağlayan

BİLİNÇLENEBİLME

 1. [isim] Bilinçlenebilmek işi

BİLİNÇLENDİRMEK

 1. [-i] Bilinçli duruma getirmek

BİLİNÇSİZLEŞMEK

 1. [nsz] Bilincini yitirmek, bilinçsiz bir duruma gelmek

BİLİNÇSİZLEŞME

 1. [isim] Bilinçsizleşmek işi

NAFTALİNLENMEK

 1. [nsz] Naftalin serpilmek, naftalin dökülmek

BİLİNÇLENDİRME

 1. [isim] Bilinçlendirmek işi

DİSİPLİNSİZLİK

 1. [isim] Disiplinsiz olma durumu

GELİNCİKGİLLER

 1. [isim] Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, gelincik, haşhaş, kırlangıç otu vb. bitkileri içine alan familya

BİLİNÇLENDİRİŞ

 1. [isim] Bilinçlendirme durumu veya biçimi

BİLİNEMEZCİLİK

 1. [isim] Bilginin bağıntılı olduğuna ve bundan dolayı salt olmadığına inanan öğreti
 2. Tanrı'nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğreti, laedriye, agnostisizm

NAFTALİNLENME

 1. [isim] Naftalinlenmek işi

NAFTALİNLEMEK

 1. [-i] Güveden korumak için yünlüler üzerine, arasına naftalin serpmek veya atmak

BİLİNEMEZLİK

 1. [isim] Bilinemez olma durumu

DELİNEBİLMEK

 1. [nsz] Delinme imkânı veya olasılığı bulunmak

DELİNİVERMEK

 1. [nsz] Çabucak veya ansızın delinmek

BİLİNÇSİZLİK

 1. [isim] Bilinçsiz olma durumu, şuursuzluk
 2. Nesne, olay ve işlere karşı uyanık bulunmama durumu, şuursuzluk

NAFTALİNLEME

 1. [isim] Naftalinlemek işi

VAZELİNLEMEK

 1. [-i] Vazelin sürmek

JEOSENKLİNAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yer kabuğunun uzun bir süre çöken, buna bağlı olarak kat kat kalın tortullarla dolmuş bulunan bölümü

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü