İçinde lame olan 20 kelime var. İçerisinde LAME bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında lame olan kelimeler listesine ya da Sonu lame ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ALAMETİFARİKALI

14 Harfli Kelimeler

PARLAMENTARİZM

13 Harfli Kelimeler

ALAMETİFARİKA

12 Harfli Kelimeler

SELAMETLEMEK

11 Harfli Kelimeler

PARLAMENTER, SELAMETLEME

10 Harfli Kelimeler

ALAMERİKAN, PARLAMENTO

9 Harfli Kelimeler

AKSÜLAMEL, ALLAMELİK

8 Harfli Kelimeler

FLAMENKO, SİKLAMEN

7 Harfli Kelimeler

LAMEKAN, LAMELİF, MELAMET, SELAMET

6 Harfli Kelimeler

ALAMET, ALLAME

5 Harfli Kelimeler

LAMEL

4 Harfli Kelimeler

LAME


Kelime bulma makinesi

A E L M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

ALEM, AMEL, ELMA, LAME, MEAL, MALE

3 Harfli Kelimeler

ELA, LAM, MAL

2 Harfli Kelimeler

AL, AM, EL, EM, LA, LE, ME, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ALAMETİFARİKALI

 1. [sıfat] Alametifarikası olan
  • "Pek tipik ve âdeta alametifarikalı bir kadını bulmak zor değildir." (Refik Halit Karay)

PARLAMENTARİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yürütme organının, seçimle kurulmuş yasama organlarına karşı sorumlu olduğu politik düzen
  • "Parlamentarizmin türlü yararları içinde bazı sakıncaları oluyor." (Haldun Taner)

ALAMETİFARİKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ayırıcı nitelik, ayırıcı özellik
  • "Gümülcine onun soyadı değil, sadece askerlikteki alametifarikası." (Haldun Taner)

SELAMETLEMEK

 1. [-i] Yolcuyu, konuğu uğurlamak, geçirmek
  • "... misafiri köşebaşına kadar fener tutarak selametlediler." (Refik Halit Karay)

SELAMETLEME

 1. [isim] Selametlemek işi veya durumu

PARLAMENTER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Milletvekili
 2. [sıfat] Parlamentoya dayanan, parlamento ile ilgili
  • "Parlamenter düzen."

PARLAMENTO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, hükûmeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler, yasama kurulu, yasama meclisi, yasama organı
  • "Parlamento, devlet statüsü ve millî ordu için yeni kanunlar neşretti." (Falih Rıfkı Atay)

ALAMERİKAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Amerikan usulü

AKSÜLAMEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tepki, reaksiyon
  • "Hassasiyeti etrafta hiçbir aksülamel uyandırmazdı." (Yahya Kemal Beyatlı)

ALLAMELİK

 1. [isim] Allame olma durumu

SİKLAMEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tavşankulağı
 2. Kırmızıya çalan eflatun renk
 3. [sıfat] Bu renkte olan

FLAMENKO
...
LAMEKAN
...
MELAMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma

SELAMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Esen olma durumu, esenlik
 2. Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvende olma durumu
  • "İki şimşek çakıp bir gök gürlemeye görsün, o zaman selameti kaçışta buluruz." (Haldun Taner)
 3. Anlatıma temel olan düşüncenin her bakımdan doğru ve sağlam olması

LAMELİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Dolambaçlı
 2. Eğri büğrü, çarpık

ALAMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Belirti, işaret, iz, nişan
  • "Komşunun kızında da bir zamandır, sabırsızlık, taşkınlık alametleri çoğalmıştı." (Refik Halit Karay)
 2. Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan nesne

ALLAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çok ve derin bilgisi olan, çok bilgili
  • "Tarihî zihniyet taşımak için tarihçi olmak şart değildir. İlmî düşünebilmek için allame olmak şart olmadığı gibi." (Sabahattin Eyuboğlu)

LAMEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mikroskopla yapılan incelemede bazen lamların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
 2. Çok ince tabaka

LAME

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dokusunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde tel bulunan kumaş veya metal parlaklığı verilmiş deri
 2. [sıfat] Böyle bir kumaş veya deriden yapılmış olan
  • "Zehra, lame balo pabuçlarından görünecek olan ayak tırnaklarını da cilaladı." (Cahit Uçuk)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü