İçinde olan 6 harfli 82 kelime var. İçerisinde LÜ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında lü olan kelimeler listesine ya da Sonu lü ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PRELÜT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ses ve çalgı ile ilgili bir kompozisyona girişi sağlayan yazılı veya doğaçtan olan müzik parçası

BÜKÜLÜ

 1. [sıfat] Bükülmüş olan

YÜLÜME

 1. [isim] Yülümek işi, tıraş

ÖLÇÜLÜ

 1. [sıfat] Ölçüsü alınmış, ölçülmüş
 2. Ilımlı
  • "Rabia ile iki dansımda da gayet ölçülü, vakarlı hareket etmiştim." (Refik Halit Karay)
 3. Belli bir ölçüye göre düzenlenmiş olan (manzume, düz yazı), vezinli, mevzun
  • "... şiirleri, ölçülü, uyaklı sağlam şiirler." (Necati Cumalı)

ÜÇÜZLÜ

 1. [sıfat] Üçüzleri olan (ana)
 2. Üçü bir arada olan
  • "Fransa ile yaptığımız üçüzlü paktın aleyhinde bulunanların..." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

KÜLÜNK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Taşları, kayaları parçalamakta kullanılan sivri kazma
  • "Bir yaz sabahı, külüngün ve kazmanın sivri burunları taş odanın tepesini delmeye başladı." (Memduh Şevket Esendal)

LÜPTEN

 1. [zarf] Açıktan, bedavadan, parasız olarak
  • "Malum ya bize lüpten bilet verirler." (Halide Edip Adıvar)

HÖLLÜK

 1. [isim] Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
  • "Eledim eledim höllük eledim / Aynalı beşikte bebek beledim." (Halk türküsü)

ÖTÜMLÜ

 1. [sıfat] Ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki sivrilmiş ve gerilmiş kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan, titreşimli ses veren (ünsüz), titreşimli, sürekli, yumuşak, tonlu, sedalı

ALÜMİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Suda çözünmeyen, 2050 °C'de eriyen, beyaz bir toz olan alüminyum oksit (Al2O3)

DÜZLÜK

 1. [isim] Düz olma durumu
 2. Geniş, düz yer
  • "Derenin önündeki düzlükten birdenbire bir ses duydum, durdum." (Halide Edip Adıvar)
 3. Deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yer

GÜLÜNÇ

 1. [sıfat] Alay edilecek durumda olan, güldürücü, tuhaf, komik
  • "Yüksek sesle doğruluktan bahsetmeye kalkmak gülünç bir şey olurdu." (Reşat Nuri Güntekin)

GÜRLÜK

 1. [isim] Gür olma durumu
 2. Verimlilik, feyiz

TOLÜEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Maden kömürü katranında benzinle birlikte bulunan, eritici ve leke çıkarıcı olarak kullanılan, yanabilir sıvı hidrokarbür (CH)

BÜKLÜM

 1. [isim] Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat, kıvrım
  • "Yırtılmış atılmış o kâğıtlar ki hayatım / Her parçası, her büklümü üstünde adın var." (Mithat Cemal Kuntay)
 2. Dönemeç, viraj

DÜKLÜK

 1. [isim] Dük olma durumu
 2. Bir dükün yönetimindeki ülke

LÜLELİ

 1. [sıfat] Kıvrık kıvrık (saç)

ALÜFTE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] İffetsiz, oynak, cilveli (kadın)

ÖZÜRLÜ

 1. [sıfat] Özrü olan
 2. Engelli
 3. Kusuru olan, defolu
  • "Özürlü kumaş."

ÜRÜNLÜ

 1. [sıfat] Ürünü olan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü