İçinde kte olan 62 kelime var. İçerisinde KTE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında kte olan kelimeler listesine ya da Sonu kte ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

MOLOTOFKOKTEYLİ

14 Harfli Kelimeler

ANTİBAKTERİYEL, BAKTERİYOLOJİK, BAKTERİYOSKOPİ, KARAKTEROLOJİK, KARAKTERSİZLİK

13 Harfli Kelimeler

BAKTERİGİLLER, BAKTERİYOLOJİ, HAKKIMÜKTESEP, KARAKTERİSTİK, KARAKTEROLOJİ

12 Harfli Kelimeler

BAKTERİKIRAN, BAKTERİYOLOG, CANIYÜREKTEN

11 Harfli Kelimeler

BAŞKARAKTER, BİRLİKTELİK, KARAKTERİZE, KARAKTERSİZ, KÖKTENCİLİK, NANOBAKTERİ, NÜKTEDANLIK

10 Harfli Kelimeler

BAKTERİSİT, BAKTERİYEL, DEZENFEKTE, İNCECİKTEN, KARAKTERLİ, MÜKTESEBAT, NÜKTECİLİK, SEKTEİKALP

9 Harfli Kelimeler

BAKTERİDİ, GERÇEKTEN

8 Harfli Kelimeler

BİRLİKTE, GERÇEKTE, KARAKTER, KÖKTENCİ, MEKTEPLİ, MUKTEBES, MUKTEDİR, MUKTESİT, MÜKTESEP, NÜKTEDAN, NÜKTESİZ, PRATİKTE, YÜREKTEN

7 Harfli Kelimeler

BAKTERİ, ENJEKTE, KOKTEYL, MUKTEZA, MUKTEZİ, NÜKTECİ, NÜKTELİ, YEDEKTE

6 Harfli Kelimeler

İLKTEN, KÖKTEN, KÖKTEŞ, MAKTEL, MEKTEP, SEKTER, YEKTEN

5 Harfli Kelimeler

DİKTE, NÜKTE, SEKTE


Kelime bulma makinesi

E K T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KET, TEK

2 Harfli Kelimeler

EK, ET, KE, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MOLOTOFKOKTEYLİ

 1. [isim] Bir şişeye birtakım yanıcı maddeler doldurularak yapılan fitilli bir tür yangın bombası

KARAKTERSİZLİK

 1. [isim] Güvenilir karakteri olmama durumu
  • "Karaktersizliklerini bütün dünyaya ilan için mütemadiyen yeni yeni cemiyetler kuruyorlar." (Ömer Seyfettin)

BAKTERİYOSKOPİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bakterilerin mikroskopla incelenmesi işlemi

ANTİBAKTERİYEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bakteri üremesini engelleyen

BAKTERİYOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bakteri bilimi ile ilgili

KARAKTEROLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Karakteroloji ile ilgili

KARAKTERİSTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
 2. [isim] Bir logaritmanın tam birimler anlatan bölümü

HAKKIMÜKTESEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kazanılmış hak

BAKTERİGİLLER

 1. [isim] Bakteri türlerini içine alan familya

BAKTERİYOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bakterilerin ve genellikle mikropların biçimlerini, niteliklerini inceleyen bilim

KARAKTEROLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı

CANIYÜREKTEN

 1. [zarf] Canıgönülden
  • "İki köy halkı ihtiyar, genç, her sabah bu duaları canıyürekten tekrarlıyorlar, sanki Ali'yi derin bir uykudan uyandırıyorlar." (Ömer Seyfettin)

BAKTERİKIRAN

 1. [sıfat] Canlıların vücudunda veya laboratuvar deneylerinde bakterileri fiziksel, kimyasal etkiyle öldüren (etken), bakterisit

BAKTERİYOLOG

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bakterilerle ilgili, bakteriyoloji alanında çalışan kimse

KARAKTERSİZ

 1. [sıfat] Karakteri kötü olan
  • "Hâlbuki oğlu hodkâm, müsrif, tembel, karaktersiz bir serseriydi." (Ömer Seyfettin)

KÖKTENCİLİK

 1. [isim] Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
 2. Ele alınan konunun temel nedenlerine, köklerine kadar inen düşünce biçimi, radikalizm
 3. Yaşama biçimlerini, yaşama ilişkilerini eleştirip kökten değiştirme eğiliminde sonuna kadar giden görüş
 4. Kurulu düzenin temellerine yönelik toplumsal ve ekonomik değiştirmelerden yana olan tutum veya öğreti, radikalizm

BAŞKARAKTER

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Oyunun önde gelen asli karakteri, asli tipi

KARAKTERİZE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş

NANOBAKTERİ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Son derece küçük bakteri

BİRLİKTELİK

 1. [isim] Birlikte olma durumu
  • "Kim bilir belki onunla, kuşkularımızı ve aptallıklarımızı yenecek bir birlikteliği yeniden kurabiliriz." (Erhan Bener)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü