İçinde kr olan 422 kelime var. İçerisinde KR bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında kr olan kelimeler listesine ya da Sonu kr ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

DEMOKRATİKLEŞME, KRİSTALLENDİRME, KRİSTALLEŞTİRME, MİKROTEKNOLOJİK, TEKRARLANABİLME, TEKRARLATABİLME, TEKRARLAYABİLME

14 Harfli Kelimeler

ANTİDEMOKRATİK, ANTİMİKROBİYAL, BÜROKRATLAŞMAK, DEMOKRATLAŞMAK, ENDOKRİNOLOJİK, İSTİKRARSIZLIK, KREDİLENDİRMEK, MİKROBİYOLOJİK, MİKROORGANİZMA, MİKROTEKNOLOJİ, SENKRONİZASYON, TEKNOKRATÇILIK, TRANSKRİPSİYON

13 Harfli Kelimeler

ARİSTOKRATLIK, BİYOMİKROSKOP, BÜROKRATLAŞMA, DEMOKRATİKLİK, DEMOKRATLAŞMA, ENDOKRİNOLOJİ, İSTİKRARLILIK, İSTİKRARSIZCA, KRALLAŞTIRMAK, KREDİLENDİRME, KRİSTALLENMEK, KRİSTALLEŞMEK, MAKROEKONOMİK, MEDYUNUŞÜKRAN, MİKROBİYOLOJİ, MİKROEKONOMİK, MOTOKROSÇULUK, SEKRETARYALIK, SEKRETERYALIK, ZİKREDEBİLMEK

12 Harfli Kelimeler

AKREDİTASYON, ARİSTOKRATİK, FAKRUZARURET, FİZYOKRATLIK, İSTİKRARLICA, KRALLAŞTIRMA, KRANİYOLOJİK, KRAVATSIZLIK, KRİMİNOLOJİK, KRİSTALLENME, KRİSTALLEŞME, KROMOTROPİZM, KRONİKLEŞMEK, MAKROEKONOMİ, MAKROMOLEKÜL, MİKROBİYOLOG, MİKROCERRAHİ, MİKROEKONOMİ, MİKROPLANMAK, MİKROPLAŞMAK, MİKROPSUZLUK, ŞÜKRETTİRMEK, TEKRARLANMAK, TEKRARLATMAK, TELESEKRETER, ZİKREDEBİLME

11 Harfli Kelimeler

AKROMATOPSİ, ARİSTOKRASİ, ÇIKRIKÇILIK, DEMOKRATLIK, ESKRİMCİLİK, İKRAMİYESİZ, İSTİKRARSIZ, İZZETÜİKRAM, KEKRELENMEK, KEKREMSİLİK, KRANİYOLOJİ, KRAVATLILIK, KRAVATSIZCA, KREDİBİLİTE, KREDİSİZLİK, KREMATORYUM, KRİMİNOLOJİ, KRİPTOGRAFİ, KRİPTOLOJİK, KRONİKÇİLİK, KRONİKLEŞME, MERİTOKRASİ, MİKROKOZMOS, MİKROPLANMA, MİKROPLAŞMA, MİKROSİNEMA, MİKROSKOBİK, SEKRETERLİK, ŞÜKRETTİRME, ŞÜKREYLEMEK, TEKRARLAMAK, TEKRARLANIŞ, TEKRARLANMA, TEKRARLATMA, TEKRARLAYIŞ, ZİKREDİLMEK, ZİKROLUNMAK

10 Harfli Kelimeler

AKROBATLIK, AKROMEGALİ, ANAKRONİZM, ARİSTOKRAT, BÜROKRATİK, DEKREŞENDO, DEMOKRATİK, DESKRİPTİF, DİYAKRONİK, FIKRACILIK, FİKRİSABİT, İKRAMCILIK, İKRAMİYELİ, İSTİKRARLI, İZAZUİKRAM, KEKRELENME, KRALİÇELİK, KRALLAŞMAK, KRAVATLICA, KREDİLEMEK, KRİKOCULUK, KRİMİNOLOG, KRİPTOLOJİ, KRİSTALİZE, KRİSTALOİT, KRİYOJENİK, KRİYOSKOPİ, KROMATOFOR, KROMOPLAST, KRONOLOJİK, KRONOMETRE, KRUPİYELİK, KRUVAZİYER, MAKROSEFAL, MİKROAMPER, MİKRODALGA, MİKROFONCU, MİKROFONİK, MİKROKLİMA, MİKROKREDİ Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

AKRABALIK, AKREDİTİF, AKROBATİK, AKROMATİK, AKROMATİN, ANAKRONİK, BÜROKRASİ, ÇIKRIKÇIN, ÇIKRIKSIZ, DEMOKRASİ, DİYAKRONİ, FİZYOKRAT, KRALCILIK, KRALLAŞMA, KRAVATSIZ, KREDİAÇAN, KREDİLEME, KREMLEMEK, KREPDÖŞİN, KREPSATEN, KRETENİZM, KRİPTOLOG, KRİSTALLİ, KRİTİKLİK, KRİTİSİZM, KRİZANTEM, KROMOSFER, KRONİKLİK, KRONOGRAF, KRONOLOJİ, KÜKRETMEK, MAKROMELİ, MEKRUHLUK, MİKROFİLM, MİKROPLUK, MİKROPSUZ, MİKROSKOP, MÜSTEKREH, NEKROFİLİ, NEKROLOJİ Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AKRANLIK, AKREPLER, AKROBASİ, AKROFOBİ, AKROSTİŞ, ASENKRON, BEKRİLİK, BÜROKRAT, ÇIKRALIK, ÇIKRIKÇI, ÇIKRIKLI, ÇOKRAĞAN, DEMOKRAT, ENDOKRİN, ESKRİMCİ, ETOKRASİ, FIKRAMAK, FIKRAMSI, FİKRİYAT, İKRAHLIK, İKRAMİYE, İSTİKRAH, İSTİKRAR, İSTİKRAZ, KEKRELİK, KEKREMSİ, KRALİYET, KRAVATLI, KREASYON, KREDİSİZ, KREDİTÖR, KREMASIZ, KREMLEME, KREPESİZ, KREŞENDO, KRİZALİT, KRİZOLİT, KROKODİL, KROMATİK, KROMATİN Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

AKRİLİK, AKROBAT, AKRONİM, AKROPOL, APOKRİF, EPİKRİZ, FIKRACI, FIKRAMA, İKRAMCI, İSTİKRA, KONAKRİ, KRALİÇE, KRALLIK, KRAMPON, KREATİF, KREATÖR, KREDİLİ, KREMALI, KREOZOT, KREPELİ, KREPLİN, KRETASE, KRİKOCU, KRİPTON, KRİSTAL, KRUPİYE, KRUVAZE, KÜKREME, MAKRAMA, MAKROME, OKRAMAK, OTOKRAT, PANKRAS, ŞAKRAMA, SENKRON, TAKRİBİ, TEOKRAT, UKRAYNA

6 Harfli Kelimeler

AKRABA, BAKRAÇ, BUKRAN, BÜKREŞ, ÇIKRIK, ESKRİM, FİKREN, KONKRE, KRAKER, KRALCI, KRATER, KRAVAT, KREMSİ, KREPON, KRETEN, KRETON, KREZOL, KRİKET, KRİPTO, KRİTER, KRİTİK, KROMAJ, KROMLU, KROMSU, KRONİK, KRUTON, MEKRUH, MİKRON, MİKROP, MÜKRİM, MUKRİZ, NEKROZ, NİKRİS, NİKRİZ, OKRAMA, ŞAKRAK, ŞÜKRAN, TAKRİP, TAKRİR, TAKRİZ Devamını Görüntüle5 Harfli Kelimeler

AKRAN, AKREP, BEKRİ, ÇAKRA, ÇIKRA, EKRAN, FIKRA, FİKRİ, İKRAH, İKRAM, İKRAR, İKRAZ, KEKRE, KRAÇA, KRAMP, KRANK, KRAVL, KREDİ, KREMA, KREPE, KRİKO, KROKİ, KROME, KROŞE, KÜKRE, LİKRA, MAKRO, MİKRO, NEKRE, NOKRA, OKRUK, SOKRA

4 Harfli Kelimeler

AKRA, EKRU, FAKR, KRAL, KREM, KREP, KREŞ, KRİZ, KROM, KRON, KROS, OKRA


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TEKRARLAYABİLME
...
KRİSTALLENDİRME

 1. [isim] Kristallendirmek işi

TEKRARLATABİLME
...
TEKRARLANABİLME
...
KRİSTALLEŞTİRME
...
DEMOKRATİKLEŞME

 1. [isim] Demokratikleşmek işi

MİKROTEKNOLOJİK
...
TRANSKRİPSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çeviri yazı

BÜROKRATLAŞMAK
...
TEKNOKRATÇILIK

 1. [isim] Teknokrat yanlısı olma durumu
 2. Teknokratların iktidarı

SENKRONİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eşleme

ANTİDEMOKRATİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Demokrasiye aykırı olan
  • "Bu, bilinçli bir antidemokratik tutumdan kaynaklanmıyordu." (Refik Erduran)

KREDİLENDİRMEK

 1. [-i] Kredileme işi yaptırmak

ANTİMİKROBİYAL
...
ENDOKRİNOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Endokrinoloji ile ilgili

MİKROORGANİZMA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mikroskopla görülebilen organizma

MİKROBİYOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Mikrobiyoloji ile ilgili

İSTİKRARSIZLIK

 1. [isim] İstikrarsız olma durumu, dengesizlik, kararsızlık
  • "Hemen bütün demokrasilerin başlıca gailesi olan hükûmet istikrarsızlığından İsviçre'de hiçbir alamet görülmemişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

MİKROTEKNOLOJİ
...
DEMOKRATLAŞMAK

 1. [nsz] Demokrasi ilkelerini uygulamak, demokrasiye uygun yapıyı kurmak
 2. Demokrat bir biçimde davranmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü