İçinde kr olan 6 harfli 41 kelime var. İçerisinde KR bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında kr olan kelimeler listesine ya da Sonu kr ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FİKREN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Düşünce yoluyla, düşünerek, zihnen

KRATER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yanardağ ağzı

MİKROP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
 2. Kendisinden kötülük ve zarar gelen kimse

TEKRAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
  • "Gerçi hayat kitaba sığmayacak kadar geniştir fakat tekrarlarla doludur." (Ahmet Haşim)
  • "Sözünü hemen her gün tekrar etmekten kendimi alamıyorum." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok defa söyleme
 3. [zarf] Bir daha, yine, yeniden, gene
  • "Kimi yaralandı geldi, tekrar gitti, kimi şehit oldu." (Memduh Şevket Esendal)

KRETON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir tür keten, patiska veya basma

OKRAMA

 1. [isim] Okramak işi veya durumu

MİKRON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir metrenin milyonda biri, milimetrenin binde biri, mikrometre

KREZOL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol

KROMLU

 1. [sıfat] Birleşiminde krom bulunan

KRUTON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yağda veya fırında kızartılan küçük küp biçimindeki ekmek parçası

KRİTER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ölçüt

KRİPTO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Siyasi inancını gizleyen kimse
 2. Saklı yazı

KRİTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eleştiri
  • "Orhan'ın apartmanını kritik etmek için ince bahaneler arıyordu." (Peyami Safa)
 2. Ciddi
 3. [sıfat] Nazik

AKRABA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
  • "Geceleyin, babam, amcam, akrabamız, hepsi istasyonda idiler." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler
  • "Akraba diller."
 3. Biri, diğerinin doğurduğu sonuç veya olgular
  • "Zulüm zorbalıkla akrabadır."

MEKRUH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İslam dininde, dinî bakımdan yasaklanmadığı hâlde yapılmaması istenen
 2. İğrenç, tiksindirici

KONKRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Somut, müşahhas

NEKROZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlı maddelerin fiziksel ve kimyasal değişimi

MUKRİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ödünç para veren, borç veren

MÜKRİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İkramcı

KROMSU

 1. [sıfat] Kromu andıran, kroma benzeyen, krom gibi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü