İçinde kr olan 6 harfli 41 kelime var. İçerisinde KR bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında kr olan kelimeler listesine ya da Sonu kr ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜKRİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İkramcı

TAKRİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yerleştirme, yerleştirilme
 2. Anlatma, anlatış, ders verme
  • "Dersi kitaptan mı takip ediyorlar yoksa takrirden mi?" (Haldun Taner)
 3. Önerge
 4. Tapu dairesinde taşınmaz malını başkasına sattığını veya ipotek ettiğini söyleme

NİKRİZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde, dizisi bir sekizli içinde gösterilebilen basit görünüşlü bir birleşik makam

KRONİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vakayiname
 2. [sıfat] Süreğen
  • "Kronik bir hastalık."
 3. [sıfat] Uzun süredir bir çözüm getirilmemiş
  • "Kronik işsizlik."

TAKRİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yaklaştırma

KROMLU

 1. [sıfat] Birleşiminde krom bulunan

ŞAKRAK

 1. [sıfat] Şen, neşeli (ses)
  • "Şakrak bir kahkaha."
 2. [zarf] Şen, neşeli, hayat dolu bir biçimde
  • "Yeni çıkan ayın ışığında şakrak ve kıvrak oynuyordu." (Halide Edip Adıvar)

KRİPTO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Siyasi inancını gizleyen kimse
 2. Saklı yazı

TEKRAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
  • "Gerçi hayat kitaba sığmayacak kadar geniştir fakat tekrarlarla doludur." (Ahmet Haşim)
  • "Sözünü hemen her gün tekrar etmekten kendimi alamıyorum." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok defa söyleme
 3. [zarf] Bir daha, yine, yeniden, gene
  • "Kimi yaralandı geldi, tekrar gitti, kimi şehit oldu." (Memduh Şevket Esendal)

KRUTON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yağda veya fırında kızartılan küçük küp biçimindeki ekmek parçası

KRATER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yanardağ ağzı

ÇIKRIK

 1. [isim] Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
 2. İplik bükme, iplik sarma vb. işlerde kullanılan, el veya ayakla çevrilen dolap
 3. Ağır bir şeyi çekecek ipin sarılmasına yarayan ve bir eksen üzerinde uzunca bir kolla çevrilerek dönen silindir

KONKRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Somut, müşahhas

ESKRİM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silahlarla yapılan spor, kılıç oyunu

TEKRİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tekrar etme, yeniden söyleme
 2. Bir yazıda, bir şiirde sözü veya kavramı anlatımı pekiştirmek amacıyla sık sık tekrar etme sanatı

KRAKER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir tür gevrek ve tuzlu bisküvi

MİKRON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir metrenin milyonda biri, milimetrenin binde biri, mikrometre

ŞÜKRAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
  • "Biz, şükran ve muhabbetle ellerini öpüyoruz." (Refik Halit Karay)

KRETEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kretenizme tutulmuş kimse

TAKRİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Övme, övüş, bir eserin başına konulan yetkili bir kimsenin yazdığı, övücü tanıtma yazısı, beğence

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü