İçinde kendi olan 14 kelime var. İçerisinde KENDİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında kendi olan kelimeler listesine ya da Sonu kendi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

KENDİLİĞİNDEN

12 Harfli Kelimeler

KENDİRGİLLER

11 Harfli Kelimeler

KENDİRCİLİK

10 Harfli Kelimeler

KENDİGELEN, KENDİSİNCE

9 Harfli Kelimeler

KENDİNDEN

8 Harfli Kelimeler

KENDİLİK, KENDİNCE, KENDİNDE, KENDİRCİ, KENDİRİK, SEKENDİZ

6 Harfli Kelimeler

KENDİR

5 Harfli Kelimeler

KENDİ


Kelime bulma makinesi

D E K N İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

DİKEN, DİNEK, KENDİ

4 Harfli Kelimeler

DENİ, DENK, DİNE, DİNK, EDİK, EKİN, ENİK, İKEN, İNEK, KEDİ

3 Harfli Kelimeler

DEK, DİK, DİN, EDİ, İDE, KİN

2 Harfli Kelimeler

DE, EK, EN, İN, KE, Kİ, NE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KENDİLİĞİNDEN

 1. Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine, bizatihi
  • "... birkaç dakika masa başında beklese kendiliğinden bir şeyler yazmaya başlarmış." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
 2. [sıfat] İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit
 3. [sıfat] İradesiz olarak gerçekleşen (hareket)
  • "Kalbin, atardamarların hareketi kendiliğindendir."
 4. [sıfat] Dış etkilerin zorlaması olmadan iç sebeplerle oluşan

KENDİRGİLLER

 1. [isim] İki çeneklilerden, kendir, şerbetçi otu, Hint keneviri vb. bitkileri içine alan bir familya

KENDİRCİLİK

 1. [isim] Kendir yetiştirme işi

KENDİSİNCE

 1. [zarf] Kendince

KENDİGELEN

 1. [sıfat] Umulmadık bir zamanda gelen ve gelişinden sevinç duyulan (kimse veya şey)

KENDİNDEN

 1. [zarf] Kendi aklından, kendi kendine
  • "Biliyor da mı söylüyor yoksa kendinden mi uyduruyor?" (Memduh Şevket Esendal)
  • "Gözlerini tezgâhın arkasındaki bir kapıya dikmiş ve kendinden geçmiş gibiydi." (Sait Faik Abasıyanık)

KENDİLİK

 1. [isim] Bir nesnenin varlığını veya tözünü oluşturan şey

KENDİRCİ

 1. [isim] Kendir yetiştiren kimse

KENDİRİK

 1. [isim] Deriden veya çadır bezinden yapılan ve hamur tahtasının altına serilen yaygı

SEKENDİZ
...
KENDİNDE

 1. [isim] Nesnenin doğal varlığı, durumu

KENDİNCE

 1. [zarf] Kendine göre, kendi bakımından
  • "Emin Paşa konağı kendince Topkapı Sarayından bile zengin bir sanat ve irfan hazinesiydi." (Yusuf Ziya Ortaç)

KENDİR

 1. [isim] Kenevir
 2. [sıfat] Kenevirden yapılmış

KENDİ

 1. [zamir] İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat
  • "Kendi ülkemizde kendimizi yok edeceklerdi." (Ruşen Eşref Ünaydın)
  • "Ertesi sabah beni balığa çıkarken uyandırmayacaklardı. Bırakacaklardı kendi hâlime." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Bizim gibi dış âlemle münasebetleri aksamış, kendi içine çekilip kendi yağıyla kavrulmak zorunda kalmıştı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Kendi kanatlarınla uçmayı öğreninceye dek yanından ayrılır mıyım senin yavrum?" (Turan Oflazoğlu)
 2. Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz
  • "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."
  • "Sonunda kendine gelen İnce Memed hemen abasını soyundu." (Yahya Kemal)
  • "O hayalleri kuran da o hatıralara kendini bırakan da bugünkü ben değil miyim?" (Nurullah ataç)
  • "Onlar benim dostlarım, kendimi onların yanında dağıtmış olmam çok vahim değil." (Ayşe Kulin)
 3. Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz
  • "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar." (Burhan Felek)
  • "Pencere kenarında, uzun bir mindere kendini bıraktı, gözlerini kapadı, öylece kaldı." (Peyami Safa)
  • "Kendini, çiğ ve yakıcı ışık çerçevesi içinde bulur bulmaz, ter boğmasına uğradı." (Atilla İlhan)
  • "Geçen sene bir buçuk şişe içti, biraz kendini toparladı." (Memduh Şevket Esendal)
 4. "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz
  • "Kendileri evde yoklar mı?"
  • "Kendimi bildim bileli hep bu bozuk makine seslerini duyarım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü