İçinde kek olan 46 kelime var. İçerisinde KEK bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında kek olan kelimeler listesine ya da Sonu kek ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

KEKEMELEŞMEK

11 Harfli Kelimeler

ERKEKLENMEK, ERKEKLEŞMEK, ERKEKSİZLİK, KEKEMELEŞME, KEKREMSİLİK, ÜRKEKLEŞMEK

10 Harfli Kelimeler

ERKEKLENME, ERKEKLEŞME, ERKEKSİLİK, ÜRKEKLEŞME

9 Harfli Kelimeler

KEKELEMEK, KEKELEYİŞ, KEKEMELİK

8 Harfli Kelimeler

ERKEKÇİL, ERKEKEVİ, ERKEKLİK, ERKEKSİZ, KEKELEME, KEKLEMEK, KEKRELİK, KEKREMSİ, KEŞKEKÇİ, TEKKEKÖY, ÜRKEKLİK

7 Harfli Kelimeler

ERKEKÇE, ERKEKLİ, ERKEKSİ, KEKELİK, KEKİKLİ, KEKLEME, ÜRKEKÇE

6 Harfli Kelimeler

KEKEME, KEKLİK, KEŞKEK, BİŞKEK

5 Harfli Kelimeler

ÇEKEK, ÇÖKEK, ERKEK, KEKEÇ, KEKİK, KEKRE, ÜRKEK

4 Harfli Kelimeler

KEKA, KEKE

3 Harfli Kelimeler

KEK


Kelime bulma makinesi

E K K Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KEK

2 Harfli Kelimeler

EK, KE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KEKEMELEŞMEK

 1. [nsz] Kekeme durumuna gelmek

KEKREMSİLİK

 1. [isim] Kekremsi olma durumu
 2. Asık suratlı olma, yüzü gülmeme
  • "Neyse yüzünün ve sesinin burukluğu çok sürmedi, çabuk geçti kekremsilik." (Yusuf Ziya Ortaç)

ERKEKSİZLİK

 1. [isim] Erkeksiz olma durumu

ÜRKEKLEŞMEK

 1. [nsz] Ürkek duruma gelmek

ERKEKLENMEK

 1. [nsz] Kabadayılık gösterisinde bulunmak

KEKEMELEŞME

 1. [isim] Kekemeleşmek işi

ERKEKLEŞMEK

 1. [nsz] Çocukluk çağından çıkıp erkeklik çağına girmek
 2. Kız, kadın erkek gibi sert davranışlar kazanmak
  • "Erkekleşen kadınla kadınlaşan erkeğin manzarası dünyanın en leş manzarasıdır." (Aka Gündüz)

ERKEKLEŞME

 1. [isim] Erkekleşmek işi
  • "Asri kadınla beş on dakika, biraz yakından konuşmak, erkekleşme merakımın kendisine pahalıya oturduğunu anlamaya kâfidir." (Ahmet Haşim)

ERKEKSİLİK

 1. [isim] Erkekliği andıran

ERKEKLENME

 1. [isim] Erkeklenmek işi

ÜRKEKLEŞME

 1. [isim] Ürkekleşmek durumu

KEKELEYİŞ

 1. [isim] Kekeleme işi veya biçimi

KEKELEMEK

 1. [nsz] Damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak ve keserek konuşmak
 2. Ne söyleyeceğini şaşırıp kelimeleri birbirine karıştırmak
  • "Bir şey söylemek istedim, bulamadım, kekeliyordum." (Refik Halit Karay)

KEKEMELİK

 1. [isim] Kekeme olma durumu, rekâket

KEKLEMEK

 1. [-i] Kandırmak

ERKEKSİZ

 1. [sıfat] Erkeği bulunmayan
  • "Erkeksiz ev."
 2. [zarf] Erkek olmaksızın

ERKEKEVİ

 1. [isim] Oğlanevi

KEKREMSİ

 1. [sıfat] Tadı az kekre olan
  • "Buzlaşmış, hafifçe kekremsi birayı büyük bir zevk duyarak içti." (Cahit Uçuk)
 2. Genzi yakan, buruk (koku)
  • "Bu kekremsi kokunun dimağa tesirini bu semtte yatıp kalkanlar bilirler." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 3. Suratı asık, yüzü gülmeyen (kimse)

ERKEKÇİL

 1. [sıfat] Erkeğe düşkün

ERKEKLİK

 1. [isim] Erkek olma durumu
  • "Şuna bak, hem karıdan dayak yer hem de erkeklik taslar." (Zeyyat Selimoğlu)
  • "Bir kimsesizlik acısı, sevilme, şefkat ihtiyacı içinde ağlıyor; ağlamayı erkekliğine yediremiyordu." (Nezihe Meriç)
 2. Erkekçe davranış, yiğitlik, mertlik
  • "Ondan usanmak, onunla didişmemek erkekliğin şanından mıydı?" (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Bir erkeğin fizyolojik görevini yerine getirme gücü
  • "Yaşlı imiş ... çoktan erkekliği kesilmiş." (Kemal Tahir)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü