İçinde iyi olan 45 kelime var. İçerisinde İYİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında iyi olan kelimeler listesine ya da Sonu iyi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

İYİLİKBİLMEZLİK

14 Harfli Kelimeler

İYİLİKBİLİRLİK, İYİLİKSEVERLİK

12 Harfli Kelimeler

İYİLEŞTİRMEK, İYİLİKBİLMEZ

11 Harfli Kelimeler

İYİLEŞTİRME, İYİLİKBİLİR, İYİLİKÇİLİK, İYİLİKSEVER

10 Harfli Kelimeler

İYİMSERLİK

9 Harfli Kelimeler

İKİNDİYİN, İYİLEŞMEK, YİYİCİLİK, YİYİNTİLİ

8 Harfli Kelimeler

GİYİLMEK, GİYİMEVİ, GİYİNMEK, İYİLEŞME, İYİLİKÇİ, İYİLİKLE, KANBİYİT

7 Harfli Kelimeler

GİYİLİŞ, GİYİLME, GİYİMLİ, GİYİNİK, GİYİNİŞ, GİYİNME, İYİCENE, İYİDERE, İYİMSER, YİYİMLİ, YİYİNTİ

6 Harfli Kelimeler

ERİYİK, ERİYİŞ, İYİCİL, İYİLİK, PEKİYİ, YİYİCİ

5 Harfli Kelimeler

GİYİM, GİYİŞ, GİYİT, İYİCE, YİYİM, YİYİŞ

3 Harfli Kelimeler

İYİ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İYİLİKBİLMEZLİK

 1. [isim] İyilikbilmez olma durumu

İYİLİKSEVERLİK

 1. [isim] Hayırseverlik

İYİLİKBİLİRLİK

 1. [isim] Değerbilirlik, kadirşinaslık

İYİLİKBİLMEZ

 1. [sıfat] İyilik gördüğü kimseye hainlik yapan, aldığı yardımı inkâr eden, nankör, tuz ekmek düşmanı

İYİLEŞTİRMEK

 1. [-i] İyileşmesini sağlamak, sağlığına kavuşturmak, tedavi etmek
 2. Eksikliğini, bozukluğunu gidermek, ıslah etmek

İYİLİKSEVER

 1. [sıfat] Hayırsever

İYİLEŞTİRME

 1. [isim] İyileştirmek işi, ıslah
 2. Rehabilitasyon

İYİLİKÇİLİK

 1. [isim] İyilikçi olma durumu

İYİLİKBİLİR

 1. [sıfat] Değerbilir, kadirşinas

İYİMSERLİK

 1. [isim] Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm
  • "Ona eşlik eden iyimserlik havası, bir an olsun bulutlanmasın istiyorduk." (Haldun Taner)
 2. Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü, nikbinlik, optimizm
  • "Ümit, hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ." (Falih Rıfkı Atay)
 3. İnsanlığın ilerlemesine, bütün durum ve şartların iyiye gideceğine inanan öğretilerin genel adı, optimizm

YİYİNTİLİ

 1. [sıfat] Lezzetli

İKİNDİYİN

 1. [zarf] İkindi vaktinde

İYİLEŞMEK

 1. [nsz] İyi duruma gelmek
  • "Hava iyileşti."
 2. Hastalıktan kurtulmak, sağlığı yerine gelmek, salah bulmak
  • "İyileşmek için en küçük bir gayret göstermiyorsun." (Necati Cumalı)

YİYİCİLİK

 1. [isim] Yiyici olma durumu, irtikâp
 2. Yiyiciye yakışır davranış

GİYİMEVİ

 1. [isim] Her türlü giysi satan dükkân veya mağaza, konfeksiyon mağazası

GİYİNMEK

 1. [nsz] Kendi üzerine giymek
  • "Koltukta çok mükellef giyinmiş ve çok güzel bir kadın oturuyor." (Peyami Safa)
  • "Kocam bana karşı iyi davranıyor, benim de şık kadınlar gibi giyinip kuşanmamı, boyanmamı istiyordu." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Giysiyi belli bir yerden almak veya belli bir yerde diktirmek
  • "Hepsi terzi Mir'de giyinirlerdi." (Ömer Seyfettin)
 3. [-e] Ağır bir söze veya davranışa, sesini çıkarmadan içerlemek

KANBİYİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hidratlı doğal demir silikat

İYİLİKLE

 1. [zarf] Tatlı dille, iyi davranışla

İYİLEŞME

 1. [isim] İyileşmek işi

GİYİLMEK

 1. [nsz] Giyme işi yapılmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü