İçinde iye olan 6 harfli 36 kelime var. İçerisinde İYE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında iye olan kelimeler listesine ya da Sonu iye ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

İYE

2 Harfli Kelimeler

EY, YE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MAİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üst görevlinin yanında bulunan kimseler, alt kademedekiler

IYDİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bayram kutlaması
 2. Bayramlarda din ve devlet büyüklerine sunulan kaside

İYELİK

 1. [isim] Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet

SECİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yaradılış, huy, karakter
  • "Halk seciyesi en fazla türkülerde abartılı bir şekil alır." (Refik Halit Karay)

ASLİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Temel, esas

BİYELİ

 1. [sıfat] Biye geçirilmiş, biyesi olan
  • "Yatağın üzerinde kol kapakları, cep ağızları lacivert biyeli, mavi ipek bir pijama duruyordu." (Halide Edip Adıvar)

AKLİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
  • "Akliye hekimi."
 2. Akıl hastalıkları ile ilgili hastane bölümü
 3. Akılcılık

SEVİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düzey
  • "Eski güzel sakalını bile birkaç günlük uzunca bir tıraş seviyesine indirmiştir." (Reşat Nuri Güntekin)

ENFİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
 2. Burna çekilmek için hazırlanmış toz ilaç
  • "Gözleri dönmüş bir hâlde kendisini sokağa atar, bol enfiye çekerek akşamlara kadar bir başına dolaşır." (Refik Halit Karay)

ADLİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşları
 2. Hukuk ve adalet işlerinin görüldüğü resmî yapı
  • "Onun telaşlı adımlarla binadan çıkıp karşıdaki adliyeye girdiğini gördüler." (Reşat Enis)

ARDİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Genellikle ticaret eşyasının saklandığı yer, depo, antrepo
  • "Ardiyeler ağız ağıza dolmuştu." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Evlerde kullanılmayan, saklanması gereken eşyaların konulduğu bölüm
 3. Böyle bir yerde saklanılan eşya için ödenen ücret

TEDİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Para vb. bir şey verme, ödeme
  • "Ücretin yarısını da o gün tediye ettim." (Haldun Taner)
 2. Gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme

NAHİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bucak
  • "Kendi kazamızın beş on saat ötesinde bir nahiye merkezinde bulunuyorduk." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Bölge

İLMİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
  • "İlmiyeden bir zat."
 2. Din işleriyle uğraşanların mesleği

MAHİYE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Aylık
 2. [zarf] Aylık olarak

ESPİYE
...
HEDİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Armağan
  • "Başında kâhyanın bol keseden hediye ettiği beyaz kasket, doğru arkadaşlarını bulmaya gitti." (Haldun Taner)
 2. Fiyat
  • "Bu masa örtüsünün hediyesi otuz milyon liradır."

ZAVİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Köşe
  • "Dipteki zaviyeden içeriye doğru veranda şeklinde bir girinti yapıp salonun cumba köşesine dayanır." (Halit Fahri Ozansoy)
 2. Küçük tekke
 3. Anlayış, görüş, bakış açısı
  • "Herkes etrafındakilere hususi bir zaviyeden, sırf kendi görüşüyle bakıyor." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 4. Açı

SANİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir dakikanın altmışta biri olan zaman birimi
  • "Bütün bu hadise hemen bir yirmi saniye içinde olup bitmişti." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bir derecenin altmışta biri
 3. Fizik ve mekanikte zaman birimi

ŞERİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Şeriatla ilgili

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü