İçinde itt olan 19 kelime var. İçerisinde İTT bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında itt olan kelimeler listesine ya da Sonu itt ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

İTTİHATÇILIK

11 Harfli Kelimeler

SİTTEİSEVİR

10 Harfli Kelimeler

İŞİTTİRMEK, SİTTİNSENE

9 Harfli Kelimeler

İŞİTTİRME, İTTİFAKLA, İTTİHATÇI, OLDUBİTTİ, OLUPBİTTİ

8 Harfli Kelimeler

GİTTİKÇE, İTTİRMEK

7 Harfli Kelimeler

BİTTABİ, İTTİFAK, İTTİHAT, İTTİHAZ, İTTİRME, İTTİSAL

6 Harfli Kelimeler

BİTTER

5 Harfli Kelimeler

GİTTİ


Kelime bulma makinesi

T T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İTTİHATÇILIK

 1. [isim] İttihatçı olma durumu

SİTTEİSEVİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öküz soğuğu

SİTTİNSENE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Sonu gelmeyecek kadar uzun zaman, ömür boyu
  • "Ben radyosuz insan, ben ... zevksiz, neşesiz, ... ben hep böyle sittinsene başkalarının dilediğini mi dinleyecektim?" (Haldun Taner)

İŞİTTİRMEK

 1. [-i] İşitmesini sağlamak, duyurmak
  • "Etrafta içilen nargilelerin gurultularını tane tane işittirecek kadar ağırlaşan sükût bana bir kalkınma yaptırdı." (Reşat Nuri Güntekin)

İŞİTTİRME

 1. [isim] İşittirmek işi

İTTİFAKLA

 1. [zarf] Oy birliği ile
  • "Üç kişi ittifakla doktorların aleyhinde bulundular." (Peyami Safa)

İTTİHATÇI

 1. [isim] Birleşme, birlik oluşturma yanlısı olan kimse
 2. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi veya yanlısı olan kimse
  • "Bu fikrimi ittihatçı arkadaşlarıma söyledim durdum fakat anlatamadım." (Falih Rıfkı Atay)

OLDUBİTTİ

 1. [isim] Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olupbitti, emrivaki

OLUPBİTTİ

 1. [isim] Oldubitti

GİTTİKÇE

 1. [zarf] Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek
  • "Maarif Müdürünün zihni gittikçe karışıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

İTTİRMEK

 1. [-i] İtme işini yaptırmak

İTTİHAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sayma, tutma
  • "Sözünüzü senet ittihaz ediyorum."
 2. Alma
  • "Tedbir ittihaz etmek."

İTTİSAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bitişme
 2. Dokunma, değme, temas etme

İTTİFAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
  • "Hazır bulunanların hepsi tatlı dil, güler yüz taraftarlığında ittifak etmiş gibiydiler." (Ömer Seyfettin)
 2. Oy birliği

İTTİHAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birleşme, birlik kurma, bir olma

BİTTABİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Doğal olarak, tabiatıyla, tabii, elbette
  • "Buna, bittabi icabı gibi cevap verildi." (Atatürk)

İTTİRME

 1. [isim] İttirmek işi veya durumu

BİTTER

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Bir çeşit acı bira
 2. Bir çeşit ardıç rakısı
 3. Acı çikolata

GİTTİ

 1. geçmiş zaman kipindeki fiillerden sonra gelerek istenmeyen bir şeyin yapıldığını, yapılacağını, istenen bir şeyin olmadığını veya olmayacağını anlatan bir söz
  • "Bu parayı verelim gitsin. İmzanı atıver gitsin."
  • "Çolak Mehmet adında birini kapının arkasında ölmüş buldular ancak sayılan bir adam değildi, gömdüler gitti." (Memduh Şevket Esendal)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü