İçinde ins olan 8 harfli 23 kelime var. İçerisinde İNS bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ins olan kelimeler listesine ya da Sonu ins ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

SİN

2 Harfli Kelimeler

İN, İS, Sİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İNSİYAKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İçgüdülü
  • "Onları gören yolcular da insiyaki bir hareketle ayaklandılar." (Aka Gündüz)

İNSİRAFİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Bükünlü

İNSANLIK

 1. [isim] İnsan olma durumu
 2. İnsanca davranma
  • "İki üç aydır şu Çukurova'da gezdik, gezdik, insanlıktan çıktık." (Yahya Kemal)
 3. İnsanların tümü, beşeriyet
  • "İnsanlık âlemi."
 4. Doğru dürüst insana yakışır durum, adamlık, âdemiyet
 5. İnsanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi
  • "Bugün her şeye karşın en güçlü günlerimi yaşıyorsam bunu gördüğüm insanlık eğitimine borçluyum." (Azra Erhat)
 6. İnsanın değerini, saygınlığını veren öz, insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi
  • "Benim ona fenalık etmem, insanlığa aykırı bir şeydir." (Reşat Nuri Güntekin)
 7. İnsanı sevme, insan sevgisi, insancıl olma
  • "Öyle kimseler ki, insana insanlık dersi verebilirler." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TEKİNSİZ

 1. [sıfat] Tekin olmayan, uğursuz
  • "Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 2. Güvenilir olmayan (kişi, yer)
 3. [isim] Belli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

SİNSİLİK

 1. [isim] Sinsi olma durumu veya sinsice davranış
  • "Karda yürüyüp izini belli etmemek", cümlesiyle tarif edilen bu sinsilik, hedefine asla varamayan adi bir hiledir." (Peyami Safa)

TAYİNSİZ

 1. [sıfat] Tayine bağlı olmaksızın

İNSANSIZ

 1. [sıfat] İçinde insan bulunmayan

VEZİNSİZ

 1. [sıfat] Ölçüsü olmayan
  • "Vezinsiz şiir."
 2. Tartısız

ZEYTİNSİ

 1. [sıfat] Zeytini andıran, zeytine benzeyen, zeytin gibi

METİNSEL

 1. [sıfat] Metinle ilgili, metne ilişkin
  • "Bu iç gerçeklik, kişisel olanın metinsel olana dönüşmesini zorunlu kılar." (Selim İleri)

PLATİNSİ

 1. [sıfat] Platini andıran, platine benzeyen, platin gibi, platinimsi

ZİHİNSEL

 1. [sıfat] Zihinle ilgili, zihnî
  • "Tiyatro seyircisi, eğlence olarak zihinsel hazzı seçmiş bir seyirci türüdür." (Ahmet Cemal)

BEYİNSİZ

 1. [sıfat] Beyni olmayan
  • "Beyinsiz kuzu başı."
 2. Akılsız, düşüncesiz
  • "Beyinsizler hep bir katliam düşünüyorlardı." (Ömer Seyfettin)

EŞKİNSİZ

 1. [sıfat] Hızlı ve düzenli gitmeyen (at)

İSTİNSAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeye bakarak aynısını yazma

İNSAFSIZ

 1. [sıfat] İnsafı olmayan, vicdansız, imansız
  • "Dünyanın en insafsız elleri sanki beni kırbaçlarla, sopalarla dövdüler." (Hüseyin Cahit Yalçın)

CİNSİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks
  • "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." (Anayasa)

BEYİNSEL

 1. [sıfat] Beyinle ilgili

KİNİNSİZ

 1. [sıfat] İçinde kinin bulunmayan

BESİNSİZ

 1. [sıfat] Besini olmayan, kendisinde besin bulunmayan
 2. Yeterince besin alamayan, gıdasız

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü