Başında ins olan 41 kelime var. İns ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ins olan kelimeler listesine ya da sonu ins ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ins bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

İNSANİYETSİZLİK

14 Harfli Kelimeler

İNSANCILLAŞMAK, İNSANİÇİNCİLİK

13 Harfli Kelimeler

İNSANCILLAŞMA, İNSİCAMSIZLIK

12 Harfli Kelimeler

İNSANIMSILAR, İNSANİYETSİZ, İNSİCAMLILIK

11 Harfli Kelimeler

İNSAFSIZLIK, İNSANCILLIK, İNSANGİLLER, İNSANİYETLİ, İNSANLAŞMAK, İNSEKTARYUM

10 Harfli Kelimeler

İNSAFLILIK, İNSAFSIZCA, İNSANLAŞMA, İNSANSILAR, İNSİCAMSIZ

9 Harfli Kelimeler

İNSANİYET, İNSANOĞLU, İNSANÜSTÜ, İNSİCAMLI

8 Harfli Kelimeler

İNSAFSIZ, İNSANCIL, İNSANLIK, İNSANSIZ, İNSİRAFİ, İNSİYAKİ

7 Harfli Kelimeler

İNSAFLI, İNSANCA, İNSANCI, İNSANLI, İNSANSI, İNSİCAM, İNSİRAF, İNSİYAK, İNSÜLİN

6 Harfli Kelimeler

İNSANİ

5 Harfli Kelimeler

İNSAF, İNSAN


Kelime bulma makinesi

N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

SİN

2 Harfli Kelimeler

İN, İS, Sİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İNSANİYETSİZLİK

 1. [isim] İnsaniyetsiz olma durumu

İNSANCILLAŞMAK

 1. [nsz] İnsancıl duruma gelmek

İNSANİÇİNCİLİK

 1. [isim] İnsanı evrenin merkezi sayan, bütün öbür yaratıkların insan için yaratılmış olduklarını söyleyen dinî nitelikli öğreti, antroposantrizm

İNSANCILLAŞMA

 1. [isim] İnsancıllaşmak işi

İNSİCAMSIZLIK

 1. [isim] İnsicamsız olma durumu

İNSİCAMLILIK

 1. [isim] Tutarlılık

İNSANIMSILAR

 1. [isim] İnsansılar

İNSANİYETSİZ

 1. [sıfat] İnsanlığı olmayan, mürüvvetsiz

İNSANLAŞMAK

 1. [nsz] İnsanca davranma özelliği kazanmak, insana yaraşır biçimde davranmak

İNSAFSIZLIK

 1. İnsafsız olma durumu, insafsızca davranma, vicdansızlık
  • "Bu işlerle uğraşan insanların hepsini yalancı ... addetmek insafsızlık olur." (Reşat Nuri Güntekin)

İNSANCILLIK

 1. [isim] Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Orta Çağın skolastik düşünüşüne karşı XIV. yüzyılda doğan felsefe, bilim ve sanat görüşü, hümanizm, hümanizma
  • "Mektupları ... hep aynı incelik, aynı candanlık, aynı insancıllık ile dolu idiler." (Haldun Taner)
 2. İnsanlık sevgisini, insan ululuğunu en yüce amaç ve olgunluk sayan öğreti, beşeriyetçilik, hümanizm, hümanizma

İNSANGİLLER

 1. [isim] Fosil durumunda yaşayan insanı kapsayan familya

İNSEKTARYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bilimsel amaçlarla böcek inceleme, saklama, koruma yeri

İNSANİYETLİ

 1. [sıfat] İnsanlığı olan, mürüvvetli
  • "Şöyle böyle derler amma erkeklerin içinde de ne insaniyetlileri var." (Reşat Nuri Güntekin)

İNSİCAMSIZ

 1. [sıfat] Birbirini tutmayan, tutarsız

İNSAFSIZCA

 1. [zarf] İnsafsız bir biçimde, gaddarca

İNSANSILAR

 1. [isim] Maymunları ve insangilleri içine alan maymunlar alt takımı, insanımsılar, antropoitler

İNSAFLILIK

 1. [isim] İnsaflı olma durumu

İNSANLAŞMA

 1. [isim] İnsanlaşmak durumu

İNSANÜSTÜ

 1. [sıfat] İnsan gücünü ve yeteneklerini aşan, fevkalbeşer
  • "Hasan, onun için isteklerine boyun eğilir, ölünceye kadar ayaklarının altında yaşamış, insanüstü bir erkekti." (Halide Edip Adıvar)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü