İçinde ic olan 11 harfli 64 kelime var. İçerisinde İC bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ic olan kelimeler listesine ya da Sonu ic ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GENELLEYİCİ

 1. [sıfat] Genelleme işini yapan
  • "Ne var ki genelleyici bakış açısı, bizi bazen yararlı ayrıntılara inmekten ister istemez alıkoyuyor." (Haldun Taner)

ÇEŞNİCİBAŞI

 1. [isim] Sık sık eş değiştiren erkek

İNDİRGEYİCİ

 1. [isim] İndirgeme işini yapan, yapabilecek özellikleri taşıyan madde

GÖZETLEYİCİ

 1. [isim] Gözetleme işini yapan kimse

ÇEVİRİCİLİK

 1. [isim] Çevirmenlik

ÖNLEYİCİLİK

 1. [isim] Önleyici olma durumu

TETİKLEYİCİ

 1. [sıfat] Tetikleyen

TİCARİLEŞME

 1. [isim] Ticarileşmek işi

TİCARETHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ticaret işlerinin yürütüldüğü yer
  • "Harp başlamadan evvel bir ticarethanede kâtiptim." (Sait Faik Abasıyanık)

DESTELEYİCİ

 1. [isim] Biçilmiş ekini deste yapan işçi, desteci

DEĞİŞİCİLİK

 1. [isim] Değişici olma durumu

NETİCELENME

 1. [isim] Neticelenmek işi, sonuçlanma

GEÇİŞTİRİCİ

 1. [sıfat] Tedavi edici etkisi olmayan, ağrı ve sızıları geçici olarak azaltan, dindiren (ilaç vb.)

DEĞİŞTİRİCİ

 1. [isim] Değiştirme işini yapan nesne veya kimse

İZLEYİCİLİK

 1. [isim] İzleyici olma durumu

DENGELEYİCİ

 1. [isim] Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan kimse veya şey
 2. Otomobillerde eğikliği veya yaylanma genliğini azaltmak için şasi ve tekerleklere yerleştirilen düzen, stabilizatör
 3. Bir evredeki işlemin daha dengeli bir duruma gelmesini sağlayan alet

ÇEKİŞTİRİCİ

 1. [isim] Bir kimsenin kötü taraflarını uzun uzadıya sayıp döken kimse

DÜRTELEYİCİ

 1. [isim] Dürteleyen kimse
  • "Her an olabilir gibidir ama, yıllarca bir türlü olmaz. Bir dürteleyici gerekir." (Nezihe Meriç)

BİLEŞTİRİCİ

 1. [isim] Bileştirme işini yöneten kimse

YEMENİCİLİK

 1. [isim] Yemeni yapma işi
 2. Yemeni alıp satma işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü