İçinde hti olan 7 harfli 22 kelime var. İçerisinde HTİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında hti olan kelimeler listesine ya da Sonu hti ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

H T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

HİT

2 Harfli Kelimeler

İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İHTİLAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düş azması

İHTİFAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anma töreni
  • "Mevlana ihtifali."

İHTİLAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karmaşıklık
 2. Karşılaşıp görüşme

İHTİLAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aşırma
 2. Bir malı açıkça sahibinden veya evinden hızla kapıp alma

İHTİYAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yaşlı, kocamış olan, pir (kimse), genç karşıtı
  • "İhtiyar öksürüyor, öksürdükçe de boğazından çürük bir ses çıkıyor." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün ..." (Ahmet Rasim)
 2. [isim] Baba veya anne

İHTİRAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aşırı, güçlü istek
  • "Aldım Rakofça kırlarının hür havasını / Duydum akıncı cetlerimin ihtirasını." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Tutku
  • "Gerçi eliyle yarattığı güzel bahçeyi hâlâ kıskanç bir ihtirasla seviyordu." (Halide Edip Adıvar)

İHTİRAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Saygı

İHTİYAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
  • "İhtiyatla, yan duvara tutunarak son basamağa vardığını yukarıdan gördüm." (Refik Halit Karay)
 2. Gereğinden fazla olup saklanan şey, yedek
  • "Tüpte kalan iki üç taneyi de yol ihtiyatı olarak zorla kendisine kabul ettirdim." (Reşat Nuri Güntekin)

İHTİZAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Titreşme, titreşim
 2. Titreşim

İHTİSAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sözü kısa kesme, kısaltma
 2. Bir metinden gereksiz ayrıntıları çıkarma

İHTİMAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Özen
  • "Her yeni binaya naklinde ihtimamla taşındı durdu." (Halit Fahri Ozansoy)
  • "Sanıyordum ki şu anda ne kadar çok ihtimam gösterirsem, geçmiş yıllara ait ilgisizliğim, o denli affolacak." (Ayşe Kulin)
 2. İyi, özenli bakım
  • "Ne kadar ihtimama muhtaç bulunduğunu pek iyi bilirdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

İHTİSAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Belediye memurunun işi ve dairesi

İHTİSAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Duygu
 2. Duygulanma

İHTİRAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çekinme, sakınma
 2. Çekince

İHTİYAÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gereksinim
  • "Oyun, çocuklar için bir ihtiyaçtır."
  • "Benim kendi hesabıma radyoya hiç ihtiyacım olmadı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Güçlü istek
  • "Şefkatten ölecek derecede hisli, içli bir hâlde bağrıma basmak ihtiyacında idim." (Refik Halit Karay)
 3. Yoksulluk, yokluk
  • "İhtiyaç adamcağızın belini büktü."

İHTİKAR
...
İHTİLAÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çırpınma
  • "Bütün zehirlenen köpeklerde görülen ihtilaçlarla kıvranmaya, çırpınmaya başlamıştı." (Halide Edip Adıvar)

İHTİŞAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Büyüklük
 2. Görkem

LAYUHTİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Hata işlemeyen, yanlış yapmayan

İHTİLAF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
  • "Yirmi beş senedir bir tek idare adamıyla ihtilafı olmamıştı." (Reşat Nuri Güntekin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü