İçinde fo olan 6 harfli 24 kelime var. İçerisinde FO bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında fo olan kelimeler listesine ya da Sonu fo ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

F O Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

OF

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FOSFAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri

FORMEN

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Ustabaşı
 2. İşçilerin düzenli ve verimli çalışmasını sağlayan ve işçiler üzerinde otoritesi olan işçi

KONFOR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Günlük hayatı kolaylaştıran maddi rahatlık
  • "Fazla konfor temin edemezsek kusurumuza bakmazlar." (Reşat Nuri Güntekin)

ANAFOR

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Girdap
 2. Karmakarışık, sinirli, güç durum
  • "Korkunç bir anaforun öfkesine kapılmış, sağa sola savrulup duruyorlar." (Atilla İlhan)
 3. Yolsuzluk yapılarak elde edilen şey

FOSGEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Karbonmonoksit ile klordan meydana gelen boğucu bir gaz

DEFOLU

 1. [sıfat] Defosu olan, bozuk, özürlü, kusurlu, ayıplı (kumaş, giysi, mal vb.)

FONDİP

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [zarf] Sonuna kadar, bir solukta, bir dikişte

FORMÜL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı
  • "O, bu nazik duruma karşı bir formül bulmuştu." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek
  • "Cevap formülü son derece basit idi." (Falih Rıfkı Atay)
 3. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım
 4. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım
 5. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem
  • "Her yerde yapılabilen bir şey, yalnız formülleri, şekilleri değişir." (Aka Gündüz)
 6. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı
  • "Karbonmonoksit CO formülüyle gösterilir."

FORMAT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Biçim (II)
 2. Boyut

AFOROZ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası
  • "Manastırdan kaçalı, papanın aforozuna uğrayalı on beş yıl oluyor." (Halide Edip Adıvar)
 2. Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip uzaklaştırma, toplum dışılama
  • "Siz kendi milletiniz için bunun yarısını söyleyin, milletin çoğunluğu sizi hemen aforoz eder." (Haldun Taner)

FOSFOR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97, yoğunluğu 1,83 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan sarımsak kokulu, zehirli bir element (simgesi P)
  • "Fosfor, hafif bir sürtüşme ile alev alev yanmaya başlar."

ROKFOR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Koyun sütünden yapılan, mahzenlerde olgunlaştırılan, içi özel küflü peynir, rokfor peyniri

FORMEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Biçimsel
 2. Resmî

FORSLU

 1. [sıfat] Üzerine fors çekilmiş (gemi, otomobil)
 2. Sözü geçer, güçlü

AMFORA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi

FORMOL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Formaldehidin % 40'lık değişik sulu çözeltisi

FORTÇU

 1. [isim] Taşıtlarda kalabalıktan yararlanarak başkalarına sürtünen, sarkıntılık eden kimse

REFORM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat
  • "Dil reformu."

FORVET

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] İleri uç oyuncusu
 2. İleri uç

FORİNT

Kelime Kökeni : Macarca

 1. [isim] Macar para birimi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü