İçinde fık olan 23 kelime var. İçerisinde FIK bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında fık olan kelimeler listesine ya da Sonu fık ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

AMUDUFIKARİ, FIKIRDAKLIK, FIKIRDAŞMAK, FIKIRDATMAK

10 Harfli Kelimeler

FIKIRDAMAK, FIKIRDAŞMA, FIKIRDATMA, FIKIRDAYIŞ, FIKRACILIK, MÜNAFIKLIK, VAKFIKEBİR

9 Harfli Kelimeler

FIKIRDAMA

8 Harfli Kelimeler

FIKIRDAK, FIKRAMAK, FIKRAMSI

7 Harfli Kelimeler

FIKIRTI, FIKRACI, FIKRAMA, MÜNAFIK, MUVAFIK

6 Harfli Kelimeler

FIKDAN5 Harfli Kelimeler

FIKIH, FIKRA


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FIKIRDAKLIK

 1. [isim] Fıkırdak olma durumu

FIKIRDAŞMAK

 1. [nsz] Oynakça davranışlarda bulunmak
  • "Otomobilin içinde gülüşen, fıkırdaşan dört, beş hanım var." (Memduh Şevket Esendal)

AMUDUFIKARİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Omurga kemiği, bel kemiği

FIKIRDATMAK

 1. [-i] Fıkır fıkır kaynatmak
 2. Cilve yapmasına sebep olmak

FIKIRDAYIŞ

 1. [isim] Fıkırdama işi veya biçimi

FIKIRDATMA

 1. [isim] Fıkırdatmak işi

VAKFIKEBİR
...
FIKRACILIK

 1. [isim] Fıkra söyleme veya yazma işi
  • "Gazetecilikten, fıkracılıktan hatta bir iki yılda başyazarlıktan hevesimi çoktan almıştım." (Haldun Taner)

MÜNAFIKLIK

 1. [isim] Arabozanlık

FIKIRDAŞMA

 1. [isim] Fıkırdaşmak işi

FIKIRDAMAK

 1. [nsz] Fıkır fıkır kaynamak
 2. Cilvelenmek
  • "Ben kapıdan çıkarken, iki genç fıkırdayarak arkamdan bakıyor." (Yusuf Ziya Ortaç)

FIKIRDAMA

 1. [isim] Fıkırdamak işi

FIKRAMSI

 1. [sıfat] Fıkrayı andıran, fıkraya benzeyen, fıkra gibi

FIKIRDAK

 1. Cilveli, oynak (kadın, kız)

FIKRAMAK

 1. [nsz] Herhangi bir yiyecek ekşimek, fışlamak

MÜNAFIK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Arabozan
 2. Dinî kurallara inanmadığı hâlde inanmış gibi görünen

FIKRACI

 1. [isim] Fıkra anlatan kimse
 2. Fıkra yazarı
  • "Bir gazeteci, bir fıkracı olsaydı, bir sütun yazar, kıskandığı bir adama veriştirirdi." (Sait Faik Abasıyanık)

FIKRAMA

 1. [isim] Fıkramak işi veya durumu

FIKIRTI

 1. [isim] Kaynayan suyun çıkardığı ses
 2. Cilveleşme
  • "Hani fiskoslar, gülüşmeler, fıkırtılar." (Melih Cevdet Anday)

MUVAFIK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Uygun
  • "Böyle bir teklifi kabul etmek kolay ve muvafık değildir." (Atatürk)
  • "Bu, saadet, hürriyet vaat eden düşman kumandanının karşısında inat etmeyi muvafık bulmadı." (Ömer Seyfettin)
  • "Balkanlardan denizi seyretsek daha muvafık olur." (Refik Halit Karay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü