İçinde etsiz olan 155 kelime var. İçerisinde ETSİZ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında etsiz olan kelimeler listesine ya da Sonu etsiz ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BEREKETSİZLEŞME, EHEMMİYETSİZLİK, İNSANİYETSİZLİK, KABİLİYETSİZLİK, MEDENİYETSİZLİK, MESULİYETSİZLİK, MUKAVEMETSİZLİK, MUVAFFAKİYETSİZ, MÜNASEBETSİZLİK, SALAHİYETSİZLİK, SAMİMİYETSİZLİK

14 Harfli Kelimeler

CİDDİYETSİZLİK, HAYSİYETSİZLİK, HÜRRİYETSİZLİK, MEMLEKETSİZLİK, MERHAMETSİZLİK, MEYMENETSİZLİK, MİLLİYETSİZLİK, MÜRÜVVETSİZLİK, ŞAHSİYETSİZLİK, TABİİYETSİZLİK, ZÜRRİYETSİZLİK

13 Harfli Kelimeler

BASİRETSİZLİK, BEREKETSİZLİK, CESARETSİZLİK, CİBİLLİYETSİZ, DİRAYETSİZLİK, EHLİYETSİZLİK, EMNİYETSİZLİK, FAZİLETSİZLİK, FERASETSİZLİK, HAMİYETSİZLİK, HAREKETSİZLİK, KIYAFETSİZLİK, KİFAYETSİZLİK, MAHARETSİZLİK, MALİYETSİZLİK, MAZERETSİZLİK, MEMNUNİYETSİZ, MERHAMETSİZCE, METANETSİZLİK, NEZAKETSİZLİK, NİHAYETSİZLİK, RUTUBETSİZLİK

12 Harfli Kelimeler

ADALETSİZLİK, EHEMMİYETSİZ, GAYRETSİZLİK, HİDDETSİZLİK, HÜRMETSİZLİK, İNSANİYETSİZ, İSABETSİZLİK, İŞARETSİZLİK, KABİLİYETSİZ, KASVETSİZLİK, KISMETSİZLİK, KIYMETSİZLİK, KUDRETSİZLİK, KUVVETSİZLİK, KÜLFETSİZLİK, LEZZETSİZLİK, MEDENİYETSİZ, MESULİYETSİZ, MUKAVEMETSİZ, MÜNASEBETSİZ, NİSPETSİZLİK, RAĞBETSİZLİK, RİAYETSİZLİK, SALAHİYETSİZ, SAMİMİYETSİZ, SÜNNETSİZLİK

11 Harfli Kelimeler

BİSİKLETSİZ, CİDDİYETSİZ, HAYSİYETSİZ, HÜRMETSİZCE, HÜRRİYETSİZ, İFFETSİZLİK, KÜLFETSİZCE, MEMLEKETSİZ, MERHAMETSİZ, MEYMENETSİZ, MİLLİYETSİZ, MÜRÜVVETSİZ, NİYETSİZLİK, ŞAHSİYETSİZ, TABİİYETSİZ, ZAHMETSİZCE, ZÜRRİYETSİZ

10 Harfli Kelimeler

BASİRETSİZ, BEREKETSİZ, CESARETSİZ, DİRAYETSİZ, EHLİYETSİZ, EMNİYETSİZ, FAZİLETSİZ, FERASETSİZ, HAMİYETSİZ, HAREKETSİZ, KASAVETSİZ, KIYAFETSİZ, KİFAYETSİZ, MAHARETSİZ, MALİYETSİZ, MARİFETSİZ, MAZERETSİZ, METANETSİZ, MEZİYETSİZ, NEZAKETSİZ, NEZARETSİZ, NİHAYETSİZ, RUTUBETSİZ

9 Harfli Kelimeler

ADALETSİZ, ETİKETSİZ, EZİYETSİZ, GAYRETSİZ, HİDDETSİZ, HÜRMETSİZ, İSABETSİZ, İŞARETSİZ, KASKETSİZ, KASVETSİZ, KISMETSİZ, KIYMETSİZ, KUDRETSİZ, KUVVETSİZ, KÜLFETSİZ, LEZZETSİZ, MESNETSİZ, MİHNETSİZ, MÜDDETSİZ, NİSPETSİZ, RAĞBETSİZ, RİAYETSİZ, SÜNNETSİZ, ŞEHVETSİZ, ŞERBETSİZ, ŞÖHRETSİZ, TIYNETSİZ, UFUNETSİZ, ZAHMETSİZ

8 Harfli Kelimeler

ANTETSİZ, BİLETSİZ, CEKETSİZ, CÜRETSİZ, DAVETSİZ, GAMETSİZ, İFFETSİZ, İSMETSİZ, JİLETSİZ, KUŞETSİZ, NİYETSİZ, PALETSİZ, SENETSİZ, SEPETSİZ, ÜCRETSİZ

5 Harfli Kelimeler

ETSİZ


Kelime bulma makinesi

E S T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

ETSİZ

4 Harfli Kelimeler

SEZİ, SİTE

3 Harfli Kelimeler

ETİ, SET, SİT, SİZ, TEZ, TİZ

2 Harfli Kelimeler

ES, ET, İS, İT, İZ, SE, Sİ, TE, Tİ, ZE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MEDENİYETSİZLİK

 1. [isim] Medeniyetsiz olma durumu

MESULİYETSİZLİK

 1. [isim] Sorumsuzluk

MUVAFFAKİYETSİZ

 1. [sıfat] Başarısız

SALAHİYETSİZLİK

 1. [isim] Yetkisiz olma durumu, yetkisizlik

KABİLİYETSİZLİK

 1. [isim] Yeteneksizlik

MUKAVEMETSİZLİK

 1. [isim] Mukavemetsiz olma durumu

BEREKETSİZLEŞME

 1. [isim] Bereketsizleşmek işi

İNSANİYETSİZLİK

 1. [isim] İnsaniyetsiz olma durumu

EHEMMİYETSİZLİK

 1. [isim] Ehemmiyetsiz olma durumu

MÜNASEBETSİZLİK

 1. [isim] Münasebetsiz olma durumu veya münasebetsiz davranış, saygısızlık
  • "Bir daha böyle münasebetsizlik yapmayacağına yemin etmesi şartıyla karımı affettim." (Reşat Nuri Güntekin)

SAMİMİYETSİZLİK

 1. [isim] Samimi olmama durumu, içtensizlik
  • "Bunu halka karşı bir samimiyetsizlik, ilk aldatma sayıyordum." (Reşat Nuri Güntekin)

MÜRÜVVETSİZLİK

 1. [isim] Mürüvvetsiz olma durumu

CİDDİYETSİZLİK

 1. [isim] Ciddiyetsiz olma durumu

MERHAMETSİZLİK

 1. [isim] Acımasız olma durumu, acımasızlık, kalpsizlik

HAYSİYETSİZLİK

 1. [isim] Haysiyetsiz olma durumu, haysiyetsizce davranış
 2. Onursuzluk

MEMLEKETSİZLİK

 1. [isim] Memleketsiz olma durumu

HÜRRİYETSİZLİK

 1. [isim] Hürriyetini yitirmiş olma durumu

TABİİYETSİZLİK

 1. [isim] Tabiiyetsiz olma durumu, uyruksuzluk

ŞAHSİYETSİZLİK

 1. [isim] Şahsiyetsiz olma durumu, kişiliksizlik

MEYMENETSİZLİK

 1. [isim] Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü