İçinde en olan 6 harfli 301 kelime var. İçerisinde EN bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında en olan kelimeler listesine ya da Sonu en ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EN, NE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BİZDEN

 1. bizim tarafımızda olan (kimse)
  • "Biz, Türkler, bütün tarihî hayatımızca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz!" (Atatürk)
  • "Şehir uşağıyız. Bize de mi lolo? Bu işin içinde bir karı dalaveresi olduğunu anladım." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

YÜZDEN

 1. [zarf] Görünüş olarak, bakarak

ALENEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Açıktan açığa, herkesin gözü önünde, herkesin içinde, gizlemeden, açıkça
  • "Ramazan günü alenen meyveli gazoz içmeye arlanmıyor musun?" (Haldun Taner)

MESKEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Konut, ikametgâh
  • "Bu acayip meskeninde yaz kış kalın kepeneğe sarılmış otururdu." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun / Gördün güzelleri beni unuttun." (Halk türküsü)

İLANEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Duyuru yoluyla

KALBEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] İçten, gönülden gelerek, yürekten
  • "Kalben bana nasıl ahmak dediğine dikkat etmemek mümkün değildi." (Halit Ziya Uşaklıgil)

METFEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mezar, kabir, sin, makber

NAKDEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Para olarak
  • "Kamulaştırma bedeli nakden ve peşin olarak ödenir." (Anayasa)
 2. Peşin olarak

TEĞMEN

 1. [isim] Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay, mülazım

TENEKE

 1. [isim] Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
 2. Bu sacdan yapılmış
  • "Teneke maşrapa. Teneke faraş."
 3. Bu sacdan yapılan, yaklaşık yirmi litre hacmindeki kap
 4. [sıfat] Bu kabın aldığı miktarda olan
  • "Köpek, balıkçının kumsalda bir çalı ateşi üzerinde kaynamakta olan bir teneke katranını devirmişti." (Reşat Nuri Güntekin)

BENZİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Petrolün damıtılması ile elde edilen, özgül ağırlığı yaklaşık 0,65 olan, renksiz, uçucu, kendine özgü kokusu bulunan bir sıvı
 2. Bir tür organik yağ çözücü
 3. Benzen

MENDİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Burun ve ter silmekte, el ve yüz kurulamakta kullanılan küçük, kare biçiminde dokuma veya yumuşak, ince kâğıt
  • "Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Pencereyi açıp gözünün önünde oyalı yeşil mendil mi atacağım Ferit'e?" (Necati Cumalı)
  • "Mendil kadar olsun tarlamızı ayır/ Beni doyuracak ağacı göster." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
  • "Arabalar yaklaşıyor, mendil sallayalım mı?" (Aka Gündüz)
 2. İçine bazı şeyler konulan dokuma, yağlık
  • "Sabahleyin erkenden işine gider, akşamüstü elinde dolu mendiliyle evine dönerdi." (Reşat Nuri Güntekin)

GÜLŞEN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Gül bahçesi

HEPTEN

 1. [zarf] Tamamıyla, büsbütün

GÜRGEN

 1. [isim] Gürgengillerden, Karadeniz kıyılarındaki ormanlarda çok yetişen, kerestesi değerli bir ağaç, karagürgen (Carpinus betulus)
  • "Gürgen dibine vardım / Oyma alırım oyma" (Halk türküsü)
 2. [sıfat] Bu ağaçtan yapılmış

ARKEEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kambriyumlardan önce oluşan en eski yer katı

ÖZENME

 1. [isim] Özenmek işi, özen

ACİLEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Çabucak

GULDEN

 1. [isim] Florin

MENFEZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Girecek veya geçecek yer, delik, açma
  • "Atılan gülle ve lağımlardan kale duvarlarında geniş menfezler açıldı." (Orhan Seyfi Orhon)
 2. Genellikle banyo ve tuvaletlerde bulunan, panjur gibi açılıp kapanan havalandırma penceresi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü