İçinde en olan 5 harfli 208 kelime var. İçerisinde EN bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında en olan kelimeler listesine ya da Sonu en ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EN, NE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YENGE

 1. [isim] Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
 2. Bir erkeğin kendi karısından söz ederken kullandığı ad
  • "Biz şimdi yenge ile bir Köroğlu bir Ayvaz." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. [ünlem] Kadınlar için söylenen bir seslenme sözü
 4. Düğünde geline kılavuzluk eden kadın

KESEN

 1. [sıfat] Kesme işini yapan
 2. [isim] Bir şekli özellikle bir üçgenin kenarlarını kesen doğru

LİKEN

Kelime Kökeni : Yunanca

 1. [isim] Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
 2. Kaşındırıcı bir deri hastalığı

KENAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka
  • "O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu hâlde taraçanın kenarına kadar geldi." (Orhan Veli Kanık)
  • "Kenar gezme dolan yâr gel içeri / Bize mihman olan yâr gel içeri." (Halk türküsü)
  • "Hâlâ, elinde bir bohça yapmak istediği bez parçasının kenarını bastırıyordu."
 2. Bir şeyi çevreleyen çizgi
 3. Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri
  • "Bu mendilin kenarı ötekinden daha sade."
 4. Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer
  • "Ağır, ihtiyar misafirler kenarda bir odadan çıktılar." (Memduh Şevket Esendal)
 5. Yan
 6. Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri
  • "Bir üçgenin kenarları."

PENES

Kelime Kökeni : Macarca

 1. [isim] Genellikle halk oyunlarında kızların süs olarak kullandığı, altını taklit, sarı tenekeden pul

ÜŞENÇ

 1. [isim] Üşenme, üşengeçlik
  • "Doğruyu aramanın üşenci ruhlara çöktü mü?" (Sait Faik Abasıyanık)

ALENİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan
  • "Siz bugüne kadar zevcenizin vicdansızca ve aleni hıyanetine, edepsizliğine tahammül ettiniz." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

CENUP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güney

ÇELEN

 1. [isim] Ev saçağı

GEVEN

 1. [isim] Baklagillerden, çok yıllık, bazı türlerinden kitre denilen zamk çıkarılan, dikenli bir çalı, keven (Astragalus)

ATFEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Mal ederek, yükleyerek
  • "Anasını görünce eski bir mezara atfen döktüğü yaşlar, yeni sevdası içindi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

TENOR

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] En tiz erkek sesi
 2. Sesi böyle olan şarkıcı, sanatçı

MENŞE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
  • "Yeter ki marazın menşesi anlaşılmış olsun." (Aka Gündüz)

PENÇE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları
  • "Kuş, beni görünce korktu, pençesinde yılanla havalandı." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Aslan bir pençe atarak soysuz köpeğin kemiklerini kırmış." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Karaborsa davalarında ise bunların nüfuzları sıfırdan aşağıdır çünkü bu hususta birçoğu Millî Korunmanın pençesine düşmeye namzettir." (Halide Edip Adıvar)
 2. Ayakkabının tabanındaki kösele
  • "Bilirim atarsın bana pençeni / Nefsine kahretmek istedikçe sen." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 3. Etkisinden kurtulmak olanaksız, etkisi çok olan güç
  • "Bu vicdan azabının demirden pençesi yüreğini sıkmaya başlıyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 4. El
  • "Bir yumruğunu gırtlağıma dayadı, bir pençesiyle kalbimi kavradı." (Aka Gündüz)

ÇEÇEN
...
DÜZEN

 1. [isim] Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
  • "Onun kendi yaşayışına yeni bir düzen vermesi gerekiyordu." (Tarık Buğra)
  • "Yatak odasını düzene sokmakla meşguldü." (Refik Halit Karay)
 2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması
  • "Ağaçlarla evler arasında bir düzen kurmadıkça bir şehrin tadı tuzu kalır mı?" (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
  • "Şu sazıma bir düzen ver." (Âşık Ali İzzet Özkan)
 3. Yerleştirme, tertip
  • "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır." (Reşat Nuri Güntekin)
 4. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim
 5. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo
 6. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo
 7. Dolap, hile
  • "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak." (Ercüment Ekrem Talu)
 8. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort
 9. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri
  • "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var." (Nezihe Meriç)
 10. Alet edevat takımı
 11. Bez dokuma tezgâhı

ŞÖLEN

Kelime Kökeni : Moğolca

 1. [isim] Ziyafet
  • "Sizin şöleniniz, galiba, benimkinden daha masraflı olmuş..." (Refik Halit Karay)
 2. Belli bir amaçla düzenlenen eğlence
  • "Konuşmanın şurasına burasına espriler serpiştirerek size bir konuşma şöleni çekerdi."
 3. Sanat gösterisi
 4. Din töreni niteliğinde yemek toplantısı

FRENK
...
SENCE

 1. [zarf] Sana göre, senin düşüncence

DENEK

 1. [sıfat] Üzerinde deney yapılan (canlı veya şey)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü