İçinde elmek olan 30 kelime var. İçerisinde ELMEK bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında elmek olan kelimeler listesine ya da Sonu elmek ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

ALIŞILAGELMEK

12 Harfli Kelimeler

BİLİNEGELMEK

11 Harfli Kelimeler

ALIŞAGELMEK

10 Harfli Kelimeler

ÇIKAGELMEK, SÜREGELMEK

9 Harfli Kelimeler

DİNCELMEK, GENCELMEK, OLAGELMEK, SERTELMEK, SEYRELMEK, TÜMSELMEK, VAZGELMEK, YÜKSELMEK

8 Harfli Kelimeler

ÇÖKELMEK, ÇÖMELMEK, DİKELMEK, DİNELMEK, DÖNELMEK, DÜZELMEK, GENELMEK, İNCELMEK, KÖRELMEK, ŞENELMEK, YÖNELMEK, YÜCELMEK

6 Harfli Kelimeler

ÇELMEK, DELMEK, GELMEK, YELMEK5 Harfli Kelimeler

ELMEK


Kelime bulma makinesi

E E K L M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

EKLEM, ELMEK, KELEM, MELEK

4 Harfli Kelimeler

EKME, ELEK, ELEM, EMEK, EMEL, KELE, KEME, LEKE, MEKE

3 Harfli Kelimeler

EKE, ELK, KEL, KEM

2 Harfli Kelimeler

EK, EL, EM, KE, LE, ME

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ALIŞILAGELMEK

 1. [-e] Alışılmış olmak

BİLİNEGELMEK

 1. [nsz] Önceden beri bilinmek

ALIŞAGELMEK

 1. [-e] Alışılmış olmak

SÜREGELMEK

 1. [nsz] Başlangıcından beri aynı biçimde sürmek, devam etmek

ÇIKAGELMEK

 1. [nsz] Beklenmedik bir zamanda gelmek
  • "Hey gidi Miralay Ferit, hiç değişmez, çıkınında biraz üzüm, biraz incir, ağzında acı tatlı türlü savaş anısı, böyle çıkagelir." (Atilla İlhan)

DİNCELMEK

 1. [nsz] Dinçleşmek

YÜKSELMEK

 1. [nsz] Yükseğe çıkmak
  • "Derenin sağ tarafında yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti." (Necati Cumalı)
 2. Fiyat, çoğalmak, artmak
 3. Aşaması artmak
 4. Unvan, rütbe vb. ilerlemek
 5. Güçlenmek, şiddetlenmek
  • "Sağdan soldan nargile gurultularının yükseldiği işitiliyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 6. Yüce duruma gelmek, yücelmek
  • "Benim gözümde bu davranışıyla yükseldi."

SEYRELMEK

 1. [nsz] Seyrekleşmek

TÜMSELMEK

 1. [nsz] Tümsek olmak

OLAGELMEK

 1. [nsz] Sürmek, süregelmek, devam etmek
  • "Bu Doğu'da da olmuştur, Batı'da da olmuştur ve olagelmektedir." (Burhan Felek)

SERTELMEK

 1. [nsz] Direnci artmak
 2. Sert, öfkeli bir durum almak, sertleşmek

VAZGELMEK

 1. [-den] Vazgeçmek

GENCELMEK

 1. [nsz] Gençleşmek

İNCELMEK

 1. [nsz] İnce duruma gelmek
  • "Sahnede siyah organtin tuvaletiyle beli incelmiş, göğsü kabarmış." (Refik Halit Karay)
 2. Zayıflamak
  • "İstasyonda mavi gözleri solmuş, incelmiş bir nefer Hasan'ı karşıladı." (Halide Edip Adıvar)
 3. Sıvı, koyu durumdan akışkan duruma gelmek, akışkanlığı artmak
 4. Davranışları incelik kazanmak, kibarlaşmak
  • "Avrupa görmüş, incelmiş bir delikanlıya kızların nasıl içi gitmesin." (Haldun Taner)

GENELMEK

 1. [nsz] Genişlemek

ŞENELMEK

 1. [nsz] Boş bir yer, insanların yerleşmesiyle yurt durumuna gelmek, meskûn olmak
 2. Sevinmek, keyiflenmek, neşelenmek
 3. Bitki gelişmek, büyümek, serpilmek

ÇÖKELMEK

 1. [nsz] Bir sıvının içinde erimiş olan katı bir madde bir ayıracın yardımıyla sıvı dibine çökmek, teressüp etmek

DÜZELMEK

 1. [nsz] Düz duruma gelmek, düzleşmek
  • "Burada toprak basıla basıla düzelmiş."
 2. Kötü, bozulmuş bir durumdayken düzenli duruma gelmek
  • "İşler düzeldi. Vapur seferleri düzeldi."
 3. Soğuk ve yağış azalmak
 4. Hasta iyileşmek
  • "Sen merak etme, yavrucak yakında düzelir." (Halikarnas Balıkçısı)

KÖRELMEK

 1. [nsz] Keskinliğini yitirmek
  • "Bıçak köreldi."
 2. Suyu çekilmek
  • "Kuyu köreldi."
 3. Ateş veya ışık sönecek duruma gelmek
 4. Değer, önem veya yeteneğini yitirmek
 5. Soyu tükenmek
  • "Bu aile köreldi."
 6. Bir organ beslenemeyerek küçülmek, dumura uğramak

YÖNELMEK

 1. [-e] Belli bir yön tutmak, yüzünü belli bir yöne doğru çevirmek, teveccüh etmek
 2. Amaç olarak benimsemek
  • "Şiire veda etti ve sanatın başka bir bölümüne yöneldi, hikâye ve romana." (Yusuf Ziya Ortaç)
 3. Hedef almak
  • "Suçlamalar bana yöneldi."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü