İçinde elm olan 105 kelime var. İçerisinde ELM bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında elm olan kelimeler listesine ya da Sonu elm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ÇELMELEYEBİLMEK

14 Harfli Kelimeler

ÇELMELEYEBİLME

13 Harfli Kelimeler

ALIŞILAGELMEK, BASÜBADELMEVT, BEYNELMİLELCİ, HELMİNTOLOJİK

12 Harfli Kelimeler

ALIŞILAGELME, BİLİNEGELMEK, HELMİNTOLOJİ

11 Harfli Kelimeler

ALIŞAGELMEK, BEYNELMİLEL, BİLİNEGELME, ÇELMELENMEK, HELMELENMEK, HELMELEŞMEK, KABLELMİLAT

10 Harfli Kelimeler

ADEMELMASI, ALIŞAGELME, ÇELMELEMEK, ÇELMELENİŞ, ÇELMELENME, ÇELMELEYİŞ, ÇIKAGELMEK, DEVEELMASI, ELMASTIRAŞ, HELMELENME, HELMELEŞME, SÜREGELMEK

9 Harfli Kelimeler

ÇELMELEME, ÇIKAGELME, DİNCELMEK, ELMACILIK, ELMASIMSI, EŞELMOBİL, GENCELMEK, KIZILELMA, OLAGELMEK, SERTELMEK, SEYRELMEK, SÜREGELME, TÜMSELMEK, VAZGELMEK, YÖNELMELİ, YÜKSELMEK

8 Harfli Kelimeler

ÇÖKELMEK, ÇÖMELMEK, DİKELMEK, DİNCELME, DİNELMEK, DÖNELMEK, DÜZELMEK, ELMASİYE, GENCELME, GENELMEK, İNCELMEK, KÖRELMEK, OLAGELME, SERTELME, SEYRELME, ŞENELMEK, TELMİHEN, TÜMSELME, VAZGELME, YÖNELMEK, YÜCELMEK, YÜKSELME, BELMOPAN

7 Harfli Kelimeler

ÇELMECE, ÇÖKELME, ÇÖMELME, DİKELME, DİNELME, DÖNELME, DÜZELME, ELMABAŞ, ELMACIK, ELMADAĞ, ELMALIK, ELMAMSI, ELMASIM, ELMASLI, GENELME, HELMELİ, İNCELME, KÖRELME, ŞENELME, YÖNELME, YÜCELME

6 Harfli Kelimeler

ÇELMEK, ÇELMİK, DELMEK, ELMACI, ELMALI, GELMEK, GELMİÇ, TELMİH, YELMEK

5 Harfli Kelimeler

ÇELME, DELME, ELMAS, ELMEK, GELME, HELME, YELME

4 Harfli Kelimeler

ELMA


Kelime bulma makinesi

E L M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EL, EM, LE, ME

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇELMELEYEBİLMEK

 1. [-i] Çelmeleme imkânı veya olasılığı bulunmak

ÇELMELEYEBİLME

 1. [isim] Çelmeleyebilmek işi

HELMİNTOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kurt bilimi ile ilgili

BASÜBADELMEVT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Diriliş

BEYNELMİLELCİ

 1. [isim] Uluslararasıcı
  • "Beynelmilelci sosyalizm ve sınıf mücadelesi yok oluyor." (Çetin Altan)

ALIŞILAGELMEK

 1. [-e] Alışılmış olmak

ALIŞILAGELME

 1. [isim] Alışılagelmek işi

HELMİNTOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kurt bilimi

BİLİNEGELMEK

 1. [nsz] Önceden beri bilinmek

BEYNELMİLEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Uluslararası
  • "Medeniyetin beynelmilel fakat harsın mutlaka millî olduğunu unutmayacağız." (Orhan Seyfi Orhon)

BİLİNEGELME

 1. [isim] Bilinegelmek işi

HELMELENMEK

 1. [nsz] Helme dökmek, helmesi çıkmak
  • "Kuru fasulye düşük ısıda uzun süre pişirildiğinde helmelenir."

KABLELMİLAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Milattan önce

ÇELMELENMEK

 1. [nsz] Çelme takılmak
 2. Bir iş veya kimse engellenmek, baltalanmak
  • "Gene kötüler ve kötülükler vardı, gene iyi, seven ve sevilen çelmeleniyordu, engelleniyordu." (Tarık Buğra)

ALIŞAGELMEK

 1. [-e] Alışılmış olmak

HELMELEŞMEK

 1. [nsz] Helme durumuna gelmek

HELMELEŞME

 1. [isim] Helmeleşmek durumu

ÇELMELEMEK

 1. [-i] Çelme takmak
  • "Hademelerden biri odaya lamba getirirken Mebrure bahçeye fırladı, birbirini çelmeleyen adımlarla, istediği hâlde koşmaya muvaffak olamayarak sokağa yürüdü." (Peyami Safa)
 2. Bir iş veya kimseyi engellemek
 3. Bir işi baltalamak

ELMASTIRAŞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Üzeri elmas gibi yontulmuş (iyi tür cam, billur)
  • "Elmastıraş sürahi."
 2. [isim] Ucu elmaslı, kalem biçiminde cam keskisi, elmas

ALIŞAGELME

 1. [isim] Alışagelmek işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü