İçinde elm olan 6 harfli 9 kelime var. İçerisinde ELM bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında elm olan kelimeler listesine ya da Sonu elm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E L M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EL, EM, LE, ME

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YELMEK

 1. [-e] Aceleyle, telaşla koşmak

TELMİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe
  • "İleride dahi ağzını açıp da ufacık bir telmihte bulunmasın." (Ercüment Ekrem Talu)
  • "Dün geceki ağır sözlerini telmih ettiğimi anladı, kızardı." (Refik Halit Karay)
 2. Bir dizede veya beyitte bilinen bir olay, bir atasözü, fıkra vb.ni hatırlatma sanatı, anıştırma

ÇELMİK

 1. [isim] Buğday ve başakla karışık iri saman

ELMACI

 1. [isim] Elma yetiştiren veya satan kimse

GELMEK

 1. [-den] Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak
  • "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı." (Bekir Sıtkı Erdoğan)
  • "Sen gel de bu işe kızma. Gelsin de bu işin içinden çıksın bakalım."
  • "Oh, artık sabahın bu vaktinde güneş henüz doğarken bu serin harman yerinde, gel keyfim gel." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Gel zaman git zaman, bir gün Güven Parkı'nda otururken..."
 2. Geriye dönmek
  • "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim." (Necati Cumalı)
 3. Oturmaya, ziyarete gitmek
  • "Dün akşam amcamlar bize geldi."
  • "Kızcağız bilir ki bu sözler kızgınlık sözleridir, gelir geçer." (Memduh Şevket Esendal)
 4. İsabet etmek
  • "Kurşun ayağına geldi."
 5. Varmak, ulaşmak
  • "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."
 6. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek
  • "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."
 7. Ortaya çıkmak, doğmak
 8. Belli bir süre dolmak
  • "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu." (Necati Cumalı)
 9. Belli bir zamana ulaşmak
 10. Kadar olmak
  • "Boyu ancak omzuna geliyor."
 11. Çıkmak, yönelmek
  • "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."
 12. İzlemek, takip etmek
  • "Çocuklar arkadan geliyordu."
 13. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak
  • "Kahve Brezilya'dan geliyor."
 14. Katılmak, eklenmek
  • "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."
 15. Türemek
 16. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek
  • "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."
 17. Sonuç çıkmak
  • "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."
 18. Dayanmak, tahammül etmek
  • "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."
 19. Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak
  • "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin." (Refik Halit Karay)
 20. [-e] Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek
  • "Dediğime geldiniz mi?"
 21. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek
  • "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."
 22. Kazanılmak, sağlanılmak
  • "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."
 23. Uymak
  • "Bu ayakkabı sana küçük gelir."
 24. Olmak, -e uğramak
  • "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."
 25. Akmak
  • "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."
 26. Düşmek, rast gelmek
  • "Buraya ışık gelmiyor."
 27. Görünmek, sanılmak
  • "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi." (Haldun Taner)
 28. [-e] Uygun düşmek
  • "Caddelerde oturmaya gelmez." (Ömer Seyfettin)
 29. [-e] Başlamak, ortaya çıkmak
 30. Mal olmak
  • "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."
 31. Biriyle birlikte gitmek
  • "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"
 32. Başlamak, ulaşmak
  • "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."
 33. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil
  • "Uykusu gelmek."
 34. [yardımcı fiil] Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur
  • "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."
 35. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar
  • "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."
 36. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar
  • "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."
 37. ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil
  • "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."
 38. Herhangi bir sırada bulunmak
  • "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."

DELMEK

 1. [-i] Delik açmak, delik duruma getirmek
  • "Taşın göze dokunmadığını ve bir parmak aşağıda yanağı deldiğini gördü." (Peyami Safa)
 2. İncitmek, kırmak

GELMİÇ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İri balıklarda kılçık durumunda olan kemik

ELMALI
...
ÇELMEK

 1. [-i] Ayak uzatarak birisini düşürmek
 2. Yolundan çevirmek, engel olmak, engellemek
  • "En tutulmaz penaltıları çeler ama bazen de bakarsın, bacak arasında en olmayacak golleri yerdi." (Haldun Taner)
 3. Örtü vb.ni örtünüp iki ucunu bağlamak
 4. Bir şeyin kenarını verev veya çapraz kesmek, çalmak
 5. Topa gidiş yönünü değiştirecek biçimde vurmak
 6. Kendi yanına çekmek, beğenisini, sevgisini kazanmak
  • "Gönlümü çelen bir söz söyle."
 7. Düşünce ve davranış birbirini tutmamak, birbirine ters düşmek
  • "Bu sözünüz deminkini çeliyor."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü