İçinde deva olan 16 kelime var. İçerisinde DEVA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında deva olan kelimeler listesine ya da Sonu deva ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

DEVALÜASYON, DEVAMSIZLIK

10 Harfli Kelimeler

DEVAMLILIK, DEVASIZLIK

9 Harfli Kelimeler

DEVAİMİSK

8 Harfli Kelimeler

BERDEVAM, DEVAMSIZ, REDEVANS

7 Harfli Kelimeler

DEVALÜE, DEVAMLI, DEVASIZ, ZERDEVA

6 Harfli Kelimeler

DEVASA, EDEVAT

5 Harfli Kelimeler

DEVAM

4 Harfli Kelimeler

DEVA


Kelime bulma makinesi

A D E V Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

DEVA, VADE, VEDA

3 Harfli Kelimeler

DAV, DEV, EDA

2 Harfli Kelimeler

AD, AV, DE, EV, VE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DEVALÜASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Değer düşürümü

DEVAMSIZLIK

 1. [isim] Devam etmeme durumu, süreksizlik

DEVAMLILIK

 1. [isim] Devamlı olma durumu, süreklilik

DEVASIZLIK

 1. [isim] Devasız olma durumu

DEVAİMİSK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güzel kokulu bir tür helva
  • "Edirne devaimiski."

REDEVANS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir berat, lisans hakkı veya ticari marka sahibinin bunu devrettiği firmalardan aldığı maddi karşılık

DEVAMSIZ

 1. [sıfat] Devam etmeyen, süreksiz
 2. Okuluna düzenli bir biçimde devam etmeyen
 3. Uygunsuz davranışlarda bulunan

BERDEVAM

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Sürmekte olan, sürüp giden
  • "Yüz elli sene evvel türeyen bu âdet hâlâ da berdevam." (Yahya Kemal Beyatlı)

DEVAMLI

 1. [sıfat] Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
 2. Okuluna düzenli bir biçimde devam eden
  • "Devamlı öğrenci."
 3. [zarf] Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan bir biçimde
  • "Devamlı memnuniyetini bildiriyor, şen, şakrak görünmeye çabalıyordu." (Refik Halit Karay)

DEVALÜE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] "Değerini düşürmek" anlamındaki devalüe etmek ve "değeri düşürülmek" anlamındaki devalüe olmak birleşik fiillerinde geçer

DEVASIZ

 1. [sıfat] İyileştirilemeyen, ilacı bulunamayan
 2. Çaresiz

ZERDEVA

 1. [isim] Ağaç sansarı (Martes)

EDEVAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
  • "Taş binanın bir odasını mantarlardan, çivilerden ve balıkçı edevatından bir döşeme bürümüştü." (Sait Faik Abasıyanık)

DEVASA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Dev gibi, çok büyük
  • "Kınalı, bir mil uzakta, kocaman hafif ışıklı bir böcek, devasa böcek hâlinde yatıyordu." (Sait Faik Abasıyanık)

DEVAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
  • "Bu teftiş üç gün üç gece devam etti." (Haldun Taner)
  • "Gençler, cesaretimizi takviye eden ve devam ettiren sizsiniz" (Atatürk)
 2. Bir yere belli bir amaçla, gereken zamanlarda gitme
  • "Devam zorunludur."
  • "Falanca kahveye mütekait memurlar devam eder." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 3. Ek, parça
 4. [ünlem] "Kesme, sürdür" anlamında kullanılan bir söz

DEVA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İlaç, çare
  • "Deva bulmaz bir can kaygısına düşer." (Falih Rıfkı Atay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü