İçinde dd olan 146 kelime var. İçerisinde DD bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında dd olan kelimeler listesine ya da Sonu dd ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

CİDDİLEŞEBİLMEK, CİDDİLEŞİVERMEK, HİDDETLENDİRMEK, MUKADDESATÇILIK, ŞİDDETLENDİRMEK

14 Harfli Kelimeler

ADDEDİLEBİLMEK, CİDDİLEŞEBİLME, CİDDİLEŞİVERME, CİDDİYETSİZLİK, HİDDETLENDİRME, MADDİLEŞTİRMEK, MÜDDEİUMUMİLİK, ŞİDDETLENDİRME

13 Harfli Kelimeler

ADDEDİLEBİLME, MADDİLEŞTİRME, MADDİYATÇILIK

12 Harfli Kelimeler

HADDİZATINDA, HİDDETLENMEK, HİDDETSİZLİK, MUKADDESATÇI, RADDELERİNDE, ŞİDDETLENMEK

11 Harfli Kelimeler

CİDDİLEŞMEK, CİDDİYETSİZ, HADDİKİFAYE, HİDDETLENİŞ, HİDDETLENME, HİDDETLİLİK, İDDİALAŞMAK, İDDİASIZLIK, MADDELEŞMEK, MADDİLEŞMEK, MÜDDEİALEYH, MÜDDEİUMUMİ, MÜSVEDDELİK, REDDEDİLMEK, REDDEYLEMEK, REDDOLUNMAK, ŞİDDETLENME, TEREDDÜTSÜZ

10 Harfli Kelimeler

ADDEDİLMEK, ADDOLUNMAK, CİDDİLEŞME, GAYRİCİDDİ, HADDECİLİK, HADDELEMEK, HALİSÜDDEM, İDDİACILIK, İDDİALAŞMA, MADDECİLİK, MADDELEMEK, MADDELEŞME, MADDİLEŞME, MADDİYATÇI, MUKADDERAT, MUKADDESAT, MÜTEBEDDİL, MÜTEREDDİT, REDDEDİLME, REDDEYLEME, REDDOLUNMA, TEBEDDÜLAT, TEREDDÜTLE, TEREDDÜTLÜ

9 Harfli Kelimeler

ADDEDİLME, ADDOLUNMA, GADDARLIK, HADDEHANE, HADDELEME, HİDDETSİZ, İDDİANAME, MADDELEME, MEDDAHLIK, MUKADDEMA, MUKADDİME, MÜDDETSİZ, MÜTEADDİT, MÜTEREDDİ, PÜRHİDDET, REDDETMEK

8 Harfli Kelimeler

ADDETMEK, CİDDİLİK, CİDDİYET, GADDARCA, HİDDETLİ, İDDİASIZ, MADDESEL, MADDETEN, MADDİLİK, MADDİYAT, MADDİYET, MUHADDEP, MUHADDİS, MUKADDEM, MUKADDER, MUKADDES, MUSADDAK, MÜDDETLİ, MÜKEDDER, MÜSEDDES, MÜSVEDDE, REDDEDİŞ, REDDETME, ŞİDDETLE, ŞİDDETLİ, TAKADDÜM, TEBEDDÜL, TECEDDÜT, TEMEDDÜH, TEMEDDÜN, TEREDDÜT, ZIDDİYET

7 Harfli Kelimeler

ADDETME, HADDECİ, İDDİACI, İDDİALI, MADDECİ, MUADDEL, MUGADDİ, MÜEDDEP, REDDİYE, ŞEDDADİ, ŞEDDELİ, TAADDÜT, TAGADDİ, TEEDDÜP, TEREDDİ

6 Harfli Kelimeler

BEDDUA, CİDDEN, GADDAR, HİDDET, MEDDAH, MÜDDEA, MÜDDEİ, MÜDDET, ŞİDDET, YİDDİŞ

5 Harfli Kelimeler

CADDE, CİDDİ, GUDDE, HADDE, İDDİA, MADDE, MADDİ, RADDE, ŞEDDE


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

CİDDİLEŞİVERMEK

 1. [nsz] Ansızın veya çabucak ciddileşmek

CİDDİLEŞEBİLMEK

 1. [nsz] Ciddileşme olasılığı bulunmak

HİDDETLENDİRMEK

 1. [-i] Kızdırmak, öfkelendirmek

MUKADDESATÇILIK

 1. [isim] Mukaddesatçı olma durumu

ŞİDDETLENDİRMEK

 1. [-i] Şiddetini giderek artırmak

CİDDİYETSİZLİK

 1. [isim] Ciddiyetsiz olma durumu

HİDDETLENDİRME

 1. [isim] Hiddetlendirmek işi

CİDDİLEŞİVERME

 1. [isim] Ciddileşivermek işi

CİDDİLEŞEBİLME

 1. [isim] Ciddileşebilmek işi

MÜDDEİUMUMİLİK

 1. [isim] Savcılık

ŞİDDETLENDİRME

 1. [isim] Şiddetlendirmek işi

MADDİLEŞTİRMEK

 1. [-i] Maddi duruma getirmek

ADDEDİLEBİLMEK

 1. [nsz] Addedilme olasılığı bulunmak

MADDİYATÇILIK

 1. [isim] Maddiyatçı olma durumu

ADDEDİLEBİLME

 1. [isim] Addedilebilmek işi

MADDİLEŞTİRME

 1. [isim] Maddileştirmek işi

HADDİZATINDA

 1. [zarf] Aslında
  • "Haddizatında bir kırpıntı bohçasını andıran kabinesine, plancı, reformcu hükûmet adını takmıştı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ŞİDDETLENMEK

 1. [nsz] Şiddeti giderek artmak, hızlanmak
  • "Yağmur büsbütün şiddetlenmişti." (Sait Faik Abasıyanık)

HİDDETSİZLİK

 1. [isim] Hiddetsiz olma durumu

HİDDETLENMEK

 1. [nsz] Kızmak, öfkelenmek
  • "Hiddetlendi. Fırlak ve al yanakları titremeye başladı." (Ömer Seyfettin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü