İçinde dd olan 146 kelime var. İçerisinde DD bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında dd olan kelimeler listesine ya da Sonu dd ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

CİDDİLEŞEBİLMEK, CİDDİLEŞİVERMEK, HİDDETLENDİRMEK, MUKADDESATÇILIK, ŞİDDETLENDİRMEK

14 Harfli Kelimeler

ADDEDİLEBİLMEK, CİDDİLEŞEBİLME, CİDDİLEŞİVERME, CİDDİYETSİZLİK, HİDDETLENDİRME, MADDİLEŞTİRMEK, MÜDDEİUMUMİLİK, ŞİDDETLENDİRME

13 Harfli Kelimeler

ADDEDİLEBİLME, MADDİLEŞTİRME, MADDİYATÇILIK

12 Harfli Kelimeler

HADDİZATINDA, HİDDETLENMEK, HİDDETSİZLİK, MUKADDESATÇI, RADDELERİNDE, ŞİDDETLENMEK

11 Harfli Kelimeler

CİDDİLEŞMEK, CİDDİYETSİZ, HADDİKİFAYE, HİDDETLENİŞ, HİDDETLENME, HİDDETLİLİK, İDDİALAŞMAK, İDDİASIZLIK, MADDELEŞMEK, MADDİLEŞMEK, MÜDDEİALEYH, MÜDDEİUMUMİ, MÜSVEDDELİK, REDDEDİLMEK, REDDEYLEMEK, REDDOLUNMAK, ŞİDDETLENME, TEREDDÜTSÜZ

10 Harfli Kelimeler

ADDEDİLMEK, ADDOLUNMAK, CİDDİLEŞME, GAYRİCİDDİ, HADDECİLİK, HADDELEMEK, HALİSÜDDEM, İDDİACILIK, İDDİALAŞMA, MADDECİLİK, MADDELEMEK, MADDELEŞME, MADDİLEŞME, MADDİYATÇI, MUKADDERAT, MUKADDESAT, MÜTEBEDDİL, MÜTEREDDİT, REDDEDİLME, REDDEYLEME, REDDOLUNMA, TEBEDDÜLAT, TEREDDÜTLE, TEREDDÜTLÜ

9 Harfli Kelimeler

ADDEDİLME, ADDOLUNMA, GADDARLIK, HADDEHANE, HADDELEME, HİDDETSİZ, İDDİANAME, MADDELEME, MEDDAHLIK, MUKADDEMA, MUKADDİME, MÜDDETSİZ, MÜTEADDİT, MÜTEREDDİ, PÜRHİDDET, REDDETMEK

8 Harfli Kelimeler

ADDETMEK, CİDDİLİK, CİDDİYET, GADDARCA, HİDDETLİ, İDDİASIZ, MADDESEL, MADDETEN, MADDİLİK, MADDİYAT, MADDİYET, MUHADDEP, MUHADDİS, MUKADDEM, MUKADDER, MUKADDES, MUSADDAK, MÜDDETLİ, MÜKEDDER, MÜSEDDES, MÜSVEDDE, REDDEDİŞ, REDDETME, ŞİDDETLE, ŞİDDETLİ, TAKADDÜM, TEBEDDÜL, TECEDDÜT, TEMEDDÜH, TEMEDDÜN, TEREDDÜT, ZIDDİYET

7 Harfli Kelimeler

ADDETME, HADDECİ, İDDİACI, İDDİALI, MADDECİ, MUADDEL, MUGADDİ, MÜEDDEP, REDDİYE, ŞEDDADİ, ŞEDDELİ, TAADDÜT, TAGADDİ, TEEDDÜP, TEREDDİ

6 Harfli Kelimeler

BEDDUA, CİDDEN, GADDAR, HİDDET, MEDDAH, MÜDDEA, MÜDDEİ, MÜDDET, ŞİDDET, YİDDİŞ5 Harfli Kelimeler

CADDE, CİDDİ, GUDDE, HADDE, İDDİA, MADDE, MADDİ, RADDE, ŞEDDE


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MUKADDESATÇILIK

 1. [isim] Mukaddesatçı olma durumu

ŞİDDETLENDİRMEK

 1. [-i] Şiddetini giderek artırmak

CİDDİLEŞEBİLMEK

 1. [nsz] Ciddileşme olasılığı bulunmak

CİDDİLEŞİVERMEK

 1. [nsz] Ansızın veya çabucak ciddileşmek

HİDDETLENDİRMEK

 1. [-i] Kızdırmak, öfkelendirmek

MADDİLEŞTİRMEK

 1. [-i] Maddi duruma getirmek

MÜDDEİUMUMİLİK

 1. [isim] Savcılık

CİDDİLEŞİVERME

 1. [isim] Ciddileşivermek işi

CİDDİYETSİZLİK

 1. [isim] Ciddiyetsiz olma durumu

HİDDETLENDİRME

 1. [isim] Hiddetlendirmek işi

ADDEDİLEBİLMEK

 1. [nsz] Addedilme olasılığı bulunmak

CİDDİLEŞEBİLME

 1. [isim] Ciddileşebilmek işi

ŞİDDETLENDİRME

 1. [isim] Şiddetlendirmek işi

ADDEDİLEBİLME

 1. [isim] Addedilebilmek işi

MADDİLEŞTİRME

 1. [isim] Maddileştirmek işi

MADDİYATÇILIK

 1. [isim] Maddiyatçı olma durumu

MUKADDESATÇI

 1. [isim] Kutsal tanınan şeylere aşırı ölçüde bağlılık gösteren kimse

HİDDETSİZLİK

 1. [isim] Hiddetsiz olma durumu

ŞİDDETLENMEK

 1. [nsz] Şiddeti giderek artmak, hızlanmak
  • "Yağmur büsbütün şiddetlenmişti." (Sait Faik Abasıyanık)

RADDELERİNDE

 1. [zarf] Sularında
  • "Ertesi sabah on iki raddelerinde kalkılır ve beyler iki buçuğa, üçe doğru işlerine giderlerdi." (Abdülhak Şinasi Hisar)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü