İçinde buy olan 24 kelime var. İçerisinde BUY bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında buy olan kelimeler listesine ya da Sonu buy ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

BUYURGANLAŞMAK

13 Harfli Kelimeler

BUYURGANLAŞMA

12 Harfli Kelimeler

BUYURABİLMEK

11 Harfli Kelimeler

BUYRUKÇULUK, BUYURABİLME, BUYURGANLIK, BUYURUCULUK

10 Harfli Kelimeler

BUYURGANCA

9 Harfli Kelimeler

BUYDURMAK, BUYRULMAK

8 Harfli Kelimeler

BUYDURMA, BUYRUKÇU, BUYRULMA, BUYRULTU, BUYURGAN, BUYURMAK, BUYURUCU

7 Harfli Kelimeler

BUYURMA

6 Harfli Kelimeler

BUYMAK, BUYRUK, BUYURU

5 Harfli Kelimeler

BUYMA, BUYOT, BUYUR


Kelime bulma makinesi

B U Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

BU

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BUYURGANLAŞMAK

 1. [nsz] Buyurgan duruma gelmek

BUYURGANLAŞMA

 1. [isim] Buyurganlaşmak işi

BUYURABİLMEK

 1. [nsz] Buyurma imkânı veya olasılığı bulunmak

BUYURABİLME

 1. [isim] Buyurabilmek işi

BUYRUKÇULUK

 1. [isim] Buyrukçu olma durumu

BUYURGANLIK

 1. [isim] Buyurgan olma durumu

BUYURUCULUK

 1. [isim] Buyurucu olma durumu

BUYURGANCA

 1. [zarf] Buyurgana yakışır bir biçimde

BUYDURMAK

 1. [-i] Dondurmak, çok üşütmek
  • "Diz boyu çamur, ince çadır, yüreği buyduran soğuk, keyfe yetmez." (Ayla Kutlu)

BUYRULMAK

 1. [nsz] Buyurma işi yapılmak

BUYURUCU

 1. [isim] Buyruk, emir veren kimse

BUYURGAN

 1. [sıfat] Sık sık buyruk veren, buyruk verir gibi konuşan
  • "Karısının buyurgan bilgiçliğine, yukardan ilgisine katlanabilmesi, artık son derece güç." (Atilla İlhan)
 2. Kesin hüküm bildiren
  • "Tümceyi sonlandıran buyurgan nokta yerine, sorulara açık, bitimsiz üç noktayı yeğlediklerini belirtmişti." (Tomris Uyar)

BUYDURMA

 1. [isim] Buydurmak işi

BUYRUKÇU

 1. Buyuran, emreden kimse

BUYURMAK

 1. [-i] Bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını kesin olarak söylemek, emretmek
  • "Ahlak sadece kötülük etmekten çekinmek değildir, başkalarının edecekleri kötülükleri de önlemeye çalışmayı buyurur." (Nurullah ataç)
  • "Soldaki bahçeli kahveye buyur ettim." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Söylemek, demek, düşüncesini bildirmek
  • "Bir şey mi buyurdunuz?"
  • "Çok doğru buyuruyorsunuz." (Falih Rıfkı Atay)
 3. [-e] Gelmek, gitmek, geçmek, girmek
  • "Salona buyurmaz mısınız?" (Mithat Cemal Kuntay)
 4. [-i] Almak
  • "Buyurunuz kahvenizi!" (Mehmet Emin Yurdakul)
 5. [yardımcı fiil] Etmek, eylemek
  • "Size karşı derin hürmeti vardı, lütuf buyurur sorarsanız yalnızlığını hissetmez." (Refik Halit Karay)

BUYRULMA

 1. [isim] Buyrulmak işi

BUYRULTU

 1. [isim] Sadrazam, vezir, beylerbeyi vb. yüksek devlet görevlileri tarafından yazılan buyruk

BUYURMA

 1. [isim] Buyurmak işi

BUYRUK

 1. [isim] Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
 2. Egemenlik
  • "Birinin buyruğunda yaşamak."

BUYMAK

 1. [nsz] Çok üşümek
 2. Soğuktan donarak ölmek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü