İçinde biz olan 19 kelime var. İçerisinde BİZ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında biz olan kelimeler listesine ya da Sonu biz ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

ARABİZASYON

10 Harfli Kelimeler

BİZCİLEYİN

9 Harfli Kelimeler

BİZDENLİK, BİZLENGİÇ

8 Harfli Kelimeler

BİZATİHİ, BİZLEMEK

7 Harfli Kelimeler

BİZİMKİ, BİZLEME, BRİZBİZ, SNOBİZM

6 Harfli Kelimeler

BİZDEN, BİZMUT, BİZZAT, KÜBİZM

5 Harfli Kelimeler

BİZAR, BİZCE, BİZON, MEBİZ

3 Harfli Kelimeler

BİZ


Kelime bulma makinesi

B Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

BİZ

2 Harfli Kelimeler

İZ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ARABİZASYON
...
BİZCİLEYİN

 1. [zarf] Bizim gibi
  • "Dünya havadislerini, çok defa, bizcileyin, gazetelerden, radyolardan öğrenirlermiş." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

BİZLENGİÇ

 1. [isim] Ucu çivili değnek

BİZDENLİK

 1. [isim] Bizden olma durumu
  • "Bunlar nasıl bir hâlli adamlar, pek bizdenlikleri kalmamış." (Tarık Dursun K)

BİZLEMEK

 1. [-i] Ucu çivili değnekle hayvanı dürtmek

BİZATİHİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Kendiliğinden, kendinden, özünden
  • "Çünkü eski devir, bizatihi suçun kendisi idi." (Samiha Ayverdi)

BİZİMKİ

 1. [sıfat] Bizim olan, bizimle ilgili olan
 2. [zamir] Kadınların kocalarından, kocaların karılarından söz ederken kullandıkları söz
  • "Bizimki bugün yine sinirli."
 3. [zamir] Yakın çevremizde olan bir kimseden söz ederken kullanılan bir söz
  • "... bizimkine tırıs tırıs yine kalenin arkasını boylamak düştü." (Haldun Taner)

SNOBİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Züppelik

BRİZBİZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Pencerelerin çerçevesine, içeriden tutturulan bir tür ince perde

BİZLEME

 1. [isim] Bizlemek işi

BİZDEN

 1. bizim tarafımızda olan (kimse)
  • "Biz, Türkler, bütün tarihî hayatımızca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz!" (Atatürk)
  • "Şehir uşağıyız. Bize de mi lolo? Bu işin içinde bir karı dalaveresi olduğunu anladım." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

BİZZAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Doğrudan doğruya kendisi
  • "Vaziyeti yukardan ve bizzat takip etmek lazım geldi." (Atatürk)

KÜBİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Nesneleri geometrik biçimlerde gösteren bir sanat akımı

BİZMUT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 83, atom ağırlığı 209, yoğunluğu 9,8 olan, 271,3 °C'de eriyen, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element (simgesi Bi)
 2. Bu elementten yapılan ve ilaç olarak kullanılan karışım
  • "Midesi ekşiyen birine bizmut, başı ağrıyan bir başkasına veronal verdim." (Reşat Nuri Güntekin)

BİZCE

 1. [zarf] Bize göre, bizim düşüncemizce
  • "Bizce enteresan değildir, ne zararlı ne faydalı olabilir." (Refik Halit Karay)

BİZAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş
  • "Kendinden bizar, dünyadan, insanlardan, her şeyden bizar, eve döndü." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Ayyaşlığımdan, sersemliğimden, aksiliğimden bütün müşterilerim, arkadaşlarım bizar oldular." (Aka Gündüz)

BİZON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Amerika'da yaşayan bir cins hörgüçlü yaban öküzü

MEBİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yumurtalık

BİZ

 1. [zamir] Çokluk birinci kişiyi gösteren söz
  • "Biz, Türkler, bütün tarihî hayatımızca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz!" (Atatürk)
  • "Şehir uşağıyız. Bize de mi lolo? Bu işin içinde bir karı dalaveresi olduğunu anladım." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Bazen teklik birinci kişi zamiri "ben" yerine kullanılan bir söz
  • "Biz kendisini aldığımız zaman vücudu pek ince idi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü