İçinde az olan 5 harfli 129 kelime var. İçerisinde AZ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında az olan kelimeler listesine ya da Sonu az ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TOPAZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Alüminyum silikatı ve florinden oluşan, kahverengi veya soluk sarı renkte değerli taş

BOĞAZ

 1. [isim] Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak
  • "Ses, ciğerlerde biriken havanın boğaza çarpması demektir." (Ömer Seyfettin)
  • "Birbiriyle boğaz boğaza gelen okul çocuklarını, Samet'in varlığı bugünlerde tek bir vücut gibi bir araya toplayabilirdi." (Halide Edip Adıvar)
  • "Çocukluğumdan beri sık sık boğaz olurdum." (Burhan Felek)
  • "Kediyi karşısında gördükçe yüreği titriyor, boğazı kuruyor." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Şişe, güğüm vb. kaplarda ağza yakın dar bölüm
  • "Şişenin boğazı. Testinin boğazı."
  • "Fazla imrendiriyorsun insanı, boğaz olacağız." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. İki dağ arasında dar geçit, derbent
  • "Yol üzerindeki derbentleri ve boğazları işgal ederek ordunun başında bunları takip ediyordu." (Feridun Fazıl Tülbentçi)
 4. Yedirip içirme yükümü, iaşe
  • "İşçilerin boğazı bizden olacak."
 5. Yiyeceği içeceği sağlanan kimse
  • "Hayat zor anne, kaç boğazız evde, ağabeyim hangi birimize yetişsin." (Ayşe Kulin)
 6. Yeme içme
  • "Boğazına düşkün."
 7. İki kara arasındaki dar deniz

BAZAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bazı çok olan (tuz)
 2. Bazın özelliklerini taşıyan (madde)

AKMAZ

 1. [isim] Durgun su, gölet

MARAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hastalık
 2. Dayanılması güç durum
 3. [sıfat] Huysuzluğu ve titizliği ile can sıkan
  • "Aman ne maraz adamsın!"

KİRAZ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Gülgillerden, ılıman iklimlerde yetişen bir meyve ağacı (Cerasus avium)
 2. Bu ağacın kırmızı veya beyaz renkte, etli, sulu, tek çekirdekli meyvesi
  • "Tabaktan ikişer kiraz daha alıyoruz." (Yusuf Ziya Ortaç)

AÇMAZ

 1. [isim] Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu
 2. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz
 3. İçinden zor çıkılır durum

NAZİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Benzer, eş, örnek
  • "Bazen geçen sene görmüş olduğumuz bir perçemin nazirini görürdük." (Abdülhak Şinasi Hisar)

GARAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hedef, amaç, maksat
  • "Bana garaz bağladığını seziyorum." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Birine karşı güdülen kötülük etme isteği, kin
  • "Bağnaz, şu yahut bu düşünceye değil, düşünen kişiye, düşünmeye garazdır." (Nurullah ataç)

VAZIH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Açık, aydın, belli
  • "Bir sözü ve bir fikri sevmeniz için onun mutlaka vazıh olması lazım gelmez." (Abdülhak Şinasi Hisar)

KAZIM

 1. [isim] Kazma işi
  • "Kazım işlemi tamamlandı."

FAZIL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Faziletli, erdemli (kimse)

BİRAZ

 1. [sıfat] Bir parça, azıcık
  • "Biraz yağmur yağdı mı Beyoğlu'nun yaya kaldırımlarında yürüyebilirsen yürü." (Falih Rıfkı Atay)
 2. [zarf] Kısa bir süre için
  • "Uzun etme iki gözüm biraz da bize uğra." (Oktay Rifat)
 3. [zarf] Az miktarda
  • "Dersini biraz biliyor."

YAZIM

 1. [isim] Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imla

LAZCA
...
AZMAK

 1. [isim] Küçük su birikintisi, gölcük
 2. Bataklık

HAZNE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hazine
 2. Bir şeyin toplandığı, biriktirildiği yer, depo
 3. Döl yatağı

GAZOZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Meyve esansı, şeker ve karbon asidi ile yapılan, basınçlı hava ile şişelere doldurularak hazırlanan içecek

KAZAK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Baştan geçirilerek giyilen, genellikle kollu, örme üst giysisi
 2. Jokeylerin giydiği, göz alıcı renklerde bir tür ceket

MEHAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir eser yazılırken başvurulan kaynak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü