İçinde az olan 5 harfli 129 kelime var. İçerisinde AZ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında az olan kelimeler listesine ya da Sonu az ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İHRAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kazanma, elde etme, erişme
  • "Ölenler şehitlik mertebesini ihraz eyler." (Atilla İlhan)

BEYAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ak, kara, siyah karşıtı
  • "Dört satırlık bir beyaza çekmek için de kan terlere batar." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. [sıfat] Bu renkte olan
  • "Müdür, arkasına beyaz bir gömlek giymiş, ellerini de göbeğinin üstünden kavuşturmuş." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Beyaz ırktan olan kimse
  • "Agni'nin iki kızı var, biri beyaz, biri siyah." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 4. Baskıda normal karalıkta görünen harf çeşidi

GAZEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi
  • "O mecmuadaki gazelleri yüksek sesle okurken eski şiir lehçemizdeki beliğ ve rindane edaların zevkine varıyorum." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Karagözcünün makamlar arası dolaşması, şarkı ve gazel okuması lazımdı." (Samiha Ayverdi)
  • "Sonra makinelerin gemiyi sarsan temposuna uyarak yanık bir gazel tuttururdu." (Haldun Taner)
 2. Klasik Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sazlardan birinin eşliğinde söylenen, söyleyenin ses gücünü göstermesine de olanak veren müzik eseri
  • "Yanımızdaki vagonda bir gazel başladı." (Yusuf Ziya Ortaç)

YAZIM

 1. [isim] Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imla

AZGIN

 1. [sıfat] Azmış olan, azılı
  • "Azgın hayvanın yularını kavrayarak başını alabildiğine havaya kaldırdı." (Haldun Taner)
 2. Çabuk iltihaplanan, yarası hemen kapanmayan (ten)
 3. Çok yaramaz (çocuk)
 4. Cinsel istekleri aşırı olan
 5. Coşmuş, taşmış
  • "Azgın su."
 6. Gözü hiçbir şeyden yılmayan

TINAZ

 1. [isim] Dövülerek savrulmaya hazırlanan ekin yığını
 2. Yığın
  • "Bu surattan kurtulmak için kalkıyor, kitap tınazları arasından, ikisini görebileceği bir yer seçiyor." (Atilla İlhan)

FAZLA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade
  • "Yaşamak için çok zorluk çekiyordu. Fazla olarak hastaydı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Daha çok, aşkın
  • "Biz ancak Cumhuriyet devrinde elli yıldan fazla bir barış devri geçirmişiz." (Burhan Felek)
 3. Artmış olan
  • "Fazla ekmeğiniz var mı?"
 4. [zarf] Gereksiz, yersiz bir biçimde
  • "Fazla konuşma yeter."
 5. [zarf] Gereğinden, alışılmıştan çok olarak

MAZOT

Kelime Kökeni : Rusça

 1. [isim] Yakıt olarak kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biri, motorin

KAZMA

 1. [isim] Kazmak işi
 2. Toprağı kazıp kaldırma, düzeltme vb. işlerde kullanılan ağaç saplı demir araç
  • "Bu yolun o tarihte bitmesi için ne kadar paraya, ameleye, kazma ve küreğe ihtiyacınız vardır?" (Falih Rıfkı Atay)
 3. [sıfat] Kazılarak yapılmış
  • "Kazma yazı."
 4. [sıfat] Kaba, görgüsüz (kimse)

KAZIK

 1. [isim] Toprağa çakılmak için hazırlanmış, ucu sivri demir veya ağaç
  • "Çadır kazığı."
  • "Hayvanı kazığa bağlamak."
  • "Bütün ilişkileri birilerine kazık atmak üzerine kurulu." (Ahmet Ümit)
  • "Dünyaya kim kazık dikecek?" (Ömer Seyfettin)
 2. Direk, sopa
 3. Yapıların temelinde kullanılan, toprağa çakılan veya toprak içine giren tahta, maden veya betonarmeden silindir, prizma vb. biçimindeki uzun parça
 4. [sıfat] Çok zor (soru, sınav vb.)
 5. Alışverişte aldatma, aldatılma
 6. Genellikle yağlı güreşte, güreşçinin, elini hasmının kispeti içine sokarak yaptığı oyun
 7. İnsanı üzerine oturtarak öldürdükleri, yere dik çakılmış sivri uçlu odun veya şiş
 8. Kazığa oturtarak uygulanan öldürme cezası

BAZİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bazit mantarların üreme organı

TARAZ

 1. [isim] İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik

AZMAK

 1. [isim] Küçük su birikintisi, gölcük
 2. Bataklık

CAZCI

 1. [isim] Caz müziği çalan veya besteleyen kimse
  • "Aaa diyorlar, burada bar açılmış, bak cazcı Arap kapıda." (Yusuf Ziya Ortaç)

İKRAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Borç veya ödünç verme

EMRAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hastalıklar

İNFAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yürütüm
 2. Birine sözünü geçirme

HİCAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
 2. Klasik Türk müziğinde do diyez notasını andıran perde

NAZIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
  • "Küçük fakat çok şirin bir oda, gölgelik, denize nazır." (Haldun Taner)
 2. [isim] Bakan
  • "Eski nazırlardan birisine ilk defa burada rastladım." (Aka Gündüz)

AZİZE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ermiş kadın

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü