İçinde az olan 4 harfli 41 kelime var. İçerisinde AZ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında az olan kelimeler listesine ya da Sonu az ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TAZI

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Genellikle tavşan avında kullanılan, uzun bacaklı, çekik karınlı, çok çevik bir köpek türü (Canis familiaris grajus hibernicus)
  • "Tazının burnu iki kilometre ötedeki bıldırcın kokusunu duyabilir." (Haldun Taner)

KAZA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay
  • "Tren kazası."
  • "Yalnız ortada tef çalan, bunların arasına kaza ile düşmüş gibi." (Halide Edip Adıvar)
  • "Bu yaşa geldim, Allaha bin şükür, namazımı kazaya bırakmadım." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Osman, kazaya kalan namazını daha ziyade geciktirmeden korkarak ayağa kalktı." (Refik Halit Karay)
 2. İlçe, kaymakamlık
  • "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme
 4. Yargı
 5. Kadılık görevi

AZİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ermiş, eren
 2. [sıfat] Sevgide üstün tutulan, muazzez

AZMA

 1. [isim] Azmak işi
 2. [sıfat] Melez

İCAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Az sözle çok şey anlatma

AZİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işteki engelleri yenme kararlılığı

APAZ

 1. [isim] Avuç

AZİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Azothidrik asit HN3 deki hidrojenin yerine bir kökün geçmesi ile türeyen birleşikler

YAZI

 1. [isim] Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi
  • "Türklerde yazının kullanılması eskidir."
  • "Bir yazarı ve yapıtını alımlamak, alımladıklarımızı da yazıya geçirerek başkalarına açıklamak..." (Selim İleri)
  • "Benim yerinden dahi kımıldatmaya gücümün yetmediği Afrika seyahatnamesini yere indirtir, kendim de yere uzanır, gözlerim ağrıyıncaya kadar yazıları sökmeye çalışırdım." (Haldun Taner)
 2. Alfabe
  • "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"
 3. Harfleri yazma biçimi
  • "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."
 4. Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü
  • "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık." (Orhan Seyfi Orhon)
 5. Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale
  • "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum." (Falih Rıfkı Atay)
 6. Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü
 7. Yazgı

MAZI

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
 2. Hayvansal ve bitkisel asalakların bitkilerde oluşturduğu ur

LAZA

 1. [isim] Bal koymaya yarayan küçük tekne

AZOT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element, nitrojen (simgesi N)

AVAZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yüksek ses, nara
  • "Sinemi deler avazın / Turnam senin sunam senin." (Âşık Veysel)
  • "Avazı çıktığı kadar haykırmak istiyordu." (Peyami Safa)

BAZA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Mobilyanın uzunluğunca konulan dar ayak
 2. Dolap gövdesinin zemine düzgün oturmasına yarayan çerçeve şeklindeki kaide
 3. Yatağın yerden yüksek olmasını sağlayan veya sandık olarak kullanılan boş bölmesi

İKAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
  • "Yaşına başına yakıştıramadığım bazı hareketlerde bulunan babamı ikaz etmek lüzumunu duyduğundan mıdır, nedir?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Uyandırma

KAZI

 1. [isim] Bir yeri kazma işi, hafriyat
 2. Yer altındaki tarihsel değeri olan şeyleri, yapıları ortaya çıkarmak amacıyla arkeologlarca toprağın belli kurallara ve yöntemlere göre kazılması, araştırılması
 3. Tahta, maden vb. üzerine yazı veya resim oyma işi, hak (II)

ARAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İlinek
 2. Bulgu
  • "Bu hastalığın gösterdiği çeşitli araz üzerindeki sayısız müşahedelerim bana bir nevi pratik ihtisas temin etmişti." (Reşat Nuri Güntekin)

HAZA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bu, şu, o
 2. Etkisiz, kusursuz

AYAZ

 1. [isim] Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk
  • "Sürüp gider en sert ayazlarda bile / Bir tatlı sıcak kış vakti." (Behçet Necatigil)
 2. Çok soğuk hava

AZAT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Serbest bırakma
  • "Zavallı kuş birdenbire sendeledi, azat olduğuna inanmıyor gibi durdu." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Okullarda paydos
 3. [sıfat] Serbest bırakılmış olan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü