İçinde ata olan 8 harfli 40 kelime var. İçerisinde ATA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ata olan kelimeler listesine ya da Sonu ata ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A A T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ATA

2 Harfli Kelimeler

AT, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇATALLIK

 1. [isim] Çatal konulan yer

TARLATAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bazı giyeceklere sertlik vermek için kullanılan bir tür kumaş

BATAKÇIL

 1. [sıfat] Bataklıkları seven, bataklıklarda yaşayan (bitki, hayvan)

SATANİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Şeytana tapan

PATAKREM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yüz ve boyundaki bozuklukları ve pürüzleri gideren pudra ile fondöten karışımı bir madde

KATARAKT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gözdeki billur cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen ve görmeyi engelleyen rahatsızlık, perde, akbasma, aksu

VATANDAŞ

 1. [isim] Yurttaş
  • "Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." (Atatürk)

ŞAMATACI

 1. Gürültü, patırtı yapan kimse
  • "... her köşe, içen, yiyen, yaygaracı, şamatacı insan yığınlarıyla kaynıyordu." (Refik Halit Karay)

ATACILIK

 1. [isim] Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm

ATAŞELİK

 1. [isim] Ataşe olma durumu veya makamı
 2. Ataşenin görev yaptığı yer

LİMONATA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Su, şeker ve limon suyundan yapılan şerbet
  • "Fahri'nin canı soğuk bir limonata istiyor." (Sait Faik Abasıyanık)

SATAŞMAK

 1. [-e] Bir kimseyi rahatsız edecek davranışta bulunmak, musallat olmak
  • "Edepsiz bir sarhoş, eskiden tanıdığı bir kadına sataşıyor." (Necati Cumalı)
 2. Sarkıntılık etmek
  • "Ne münasebet gider de komşunun hizmetçi kızına sataşırsın?" (Memduh Şevket Esendal)

ATAERKİL

 1. [sıfat] Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden (topluluk), pederşahi, patriarkal

VATANSIZ

 1. [sıfat] Vatanı olmayan, haymatlos

FATALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Yazgıcı

ŞARLATAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Kendi bilgi ve niteliklerini veya mallarını överek karşısındakini kandıran, dolandıran kimse
  • "Kim namuslu, kim dalavereci, kim şarlatan, laf ebesi ve dalkavuk, biliyordu." (Tarık Buğra)
 2. Bilir geçinen kimse

KALAMATA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Bir tür etli ve büyük zeytin

YATAKLIK

 1. [sıfat] Yatak yapmaya uygun
  • "Bir kanlı katile yataklık yapmış gibi pişmanlık duyuyordu." (Peyami Safa)
 2. [isim] Üzerine yatak serilen tahta veya maden kerevet, karyola
  • "Yataklığın etrafında bir şeyin dolaştığına, süründüğüne dikkat ettim." (Halit Ziya Uşaklıgil)
 3. [isim] Suçluları barındırma, gizlice yardım etme

MUGALATA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yanıltacak söz
  • "Bu adam mugalataya, laf cambazlığına pabuç bırakmaz." (Haldun Taner)
 2. Yanıltmaca

MUHATARA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Korku verici durum, tehlike
 2. Zarar, ziyan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü