İçinde anc olan 218 kelime var. İçerisinde ANC bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında anc olan kelimeler listesine ya da Sonu anc ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

YABANCILAŞTIRMA

14 Harfli Kelimeler

İNSANCILLAŞMAK

13 Harfli Kelimeler

AMERİKANCILIK, BAŞKEMANCILIK, BORAZANCIBAŞI, ÇAĞLAYANCERİT, DETERJANCILIK, DOĞUŞTANCILIK, FRANCALACILIK, İNSANCILLAŞMA, PANSUMANCILIK, SAHTİYANCILIK, YABANCILAŞMAK

12 Harfli Kelimeler

BORAZANCILIK, PANCARLAŞMAK, YABANCILAMAK, YABANCILAŞMA, YARADANCILIK

11 Harfli Kelimeler

BOSTANCILIK, CANCİĞERLİK, DALYANCILIK, DESTANCILIK, DÜKKANCILIK, FRANCALALIK, HARMANCILIK, HAYVANCAĞIZ, HAYVANCILIK, İNSANCILLIK, KANCALANMAK, KATRANCILIK, KÜLHANCILIK, MEYDANCILIK, PANCARCILIK, PANCARLAŞMA, SANCILANMAK, SLOGANCILIK, SÜBYANCILIK, ŞAHMERDANCI, ŞAMDANCILIK, TAVŞANCILIK, TIRPANCILIK, TOPTANCILIK, YABANCILAMA, YABANCILLIK, YALANCIKTAN, YORGANCILIK

10 Harfli Kelimeler

ALMANCILIK, AMERİKANCA, AYRANCILIK, BAŞKEMANCI, BUYURGANCA, DALANCILIK, DETERJANCI, DOĞANCILIK, FRANCALACI, İSYANCILIK, KAHRAMANCA, KANCALAMAK, KANCALANMA, KAZANCILIK, KEMANCILIK, KOÇANCILIK, KOLANCILIK, KOVANCILAR, MANCINIKÇI, MEYANCILIK, NİŞANCILIK, OĞLANCILIK, ORMANCILIK, PANSUMANCI, PARTİZANCA, PEHLİVANCA, ROMANCILIK, SAHTİYANCI, SANCILANMA, SAVURGANCA, SOĞANCILIK, ŞARLATANCA, TALANCILIK, TURANCILIK, URGANCILIK, YABANCILIK, YALANCILIK

9 Harfli Kelimeler

ATILGANCA, BABACANCA, BORAZANCI, CANCAĞZIM, HARMANCIK, HAYVANCIK, HAYVANCIL, İLANCILIK, İNANCILIK, İTALYANCA, KALKANCIK, KANCALAMA, KANCIKLIK, KATALANCA, KOCAMANCA, MEYDANCIK, ORTANCALI, PLANCILIK, SANCAKTAR, TAVŞANCIL

8 Harfli Kelimeler

AVADANCI, BİRYANCI, BOSTANCI, BULANCAK, CANCAĞIZ, CANCİĞER, CEYLANCA, ÇANCILIK, DALYANCI, DESTANCI, DÜKKANCI, DÜŞMANCA, FETTANCA, FİDANCIK, FİNCANCI, FLAMANCA, FRANCALA, HANCILIK, HARMANCI, HAYVANCA, İNSANCIL, KAFTANCI, KANCABAŞ, KANCASIZ, KANCIKÇA, KATRANCI, KERVANCI, KÜLHANCI, MANCINIK, MERCANCI, MEYDANCI, NOBRANCA, OĞLANCIK, OSMANCIK, PANCARCI, SANCIMAK, SANCISIZ, SLOGANCI, SOĞANCIK, SÜBYANCI Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ALMANCA, ALMANCI, ASLANCA, AYANCIK, AYRANCI, DALANCI, DOĞANCI, FALANCA, İBRANCA, İDMANCI, İNSANCA, İNSANCI, İSYANCI, KANCACI, KANCALI, KAPANCA, KAPANCI, KAZANCI, KEMANCI, KOÇANCI, KOLANCI, KUMANCA, MANCANA, MEKANCI, MEYANCI, NADANCA, NİŞANCI, OĞLANCI, ORMANCI, ORTANCA, ROMANCI, SANCILI, SANCIMA, SAPANCA, SOĞANCI, TABANCA, TALANCI, TURANCI, URGANCI, YABANCI Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

EZANCI, İNANCA, KANCIK, KANCIL, KANCUR, OLANCA, ORANCA, OZANCA, PANCAR, PLANCI, SANCAK

5 Harfli Kelimeler

ANCAK, ÇANCI, DANCA, HANCI, KANCA, MANCA, SANCI, YANCI

4 Harfli Kelimeler

ANCA


Kelime bulma makinesi

A C N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

CAN

2 Harfli Kelimeler

AN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YABANCILAŞTIRMA

 1. [isim] Yabancılaştırmak işi

İNSANCILLAŞMAK

 1. [nsz] İnsancıl duruma gelmek

BAŞKEMANCILIK

 1. [isim] Başkemancı olma durumu
 2. Başkemancının görevi

DETERJANCILIK

 1. [isim] Deterjancının işi veya mesleği

SAHTİYANCILIK

 1. [isim] Sahtiyancının işi veya mesleği

BORAZANCIBAŞI

 1. [isim] Birçok borazancının başı olan borazancı
  • "Borazancıbaşı, borazancıbaşı / Akşamları batan güne karşı / Çaldığınız İstiklal Marşı." (Cahit Sıtkı Tarancı)

YABANCILAŞMAK

 1. [nsz] Tanımaz, bilmez duruma gelmek, yabancı olmak, bigâne düşmek
 2. Alışamamak, yadırgamak, yabancılık çekmek
  • "Ses Sevim'in sesi fakat kalınlaşmış, tıkanmış, yabancılaşmış bir ses." (Reşat Nuri Güntekin)

ÇAĞLAYANCERİT
...
FRANCALACILIK

 1. [isim] Francala yapma ve satma işi

İNSANCILLAŞMA

 1. [isim] İnsancıllaşmak işi

AMERİKANCILIK
...
DOĞUŞTANCILIK

 1. [isim] Herhangi bir canlı türünün yapısal ve görevsel gelişiminde yaşantı, öğrenme vb. edinilmiş faktörlere değil, kalıtımla ilgili olanlara ağırlık ve öncelik veren görüş, fıtriye, nativizm

PANSUMANCILIK

 1. [isim] Pansuman yapma işi

PANCARLAŞMAK

 1. [nsz] Pancar rengini almak
  • "Tendeki kan artınca yüz pancarlaşıyor."

BORAZANCILIK

 1. [isim] Borazancının işi

YARADANCILIK
...
YABANCILAMAK

 1. [-i] Yabancı gibi görmek, kendinden saymamak, yadırgamak

YABANCILAŞMA

 1. [isim] Yabancılaşmak işi
 2. Belli tarihsel şartlarda insan ve toplum etkinlikleri ürünlerinin, bu etkinliklerden bağımsız ve bunlara egemen olan ögelerin değişik biçimde kavranması

İNSANCILLIK

 1. [isim] Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Orta Çağın skolastik düşünüşüne karşı XIV. yüzyılda doğan felsefe, bilim ve sanat görüşü, hümanizm, hümanizma
  • "Mektupları ... hep aynı incelik, aynı candanlık, aynı insancıllık ile dolu idiler." (Haldun Taner)
 2. İnsanlık sevgisini, insan ululuğunu en yüce amaç ve olgunluk sayan öğreti, beşeriyetçilik, hümanizm, hümanizma

SLOGANCILIK

 1. [isim] Slogancının işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü