İçinde akmak olan 14 kelime var. İçerisinde AKMAK bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında akmak olan kelimeler listesine ya da Sonu akmak ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

ÇAKMAKLAŞMAK

11 Harfli Kelimeler

ÇAKMAKÇILIK, ÇAKMAKLAŞMA

9 Harfli Kelimeler

ÇAKMAKLIK, ÇAKMAKSIZ

8 Harfli Kelimeler

BIRAKMAK, ÇAKMAKÇI, ÇAKMAKLI

6 Harfli Kelimeler

BAKMAK, ÇAKMAK, KAKMAK, TAKMAK, YAKMAK

5 Harfli Kelimeler

AKMAK


Kelime bulma makinesi

A A K K M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

AKMAK, KAKMA, MAKAK

4 Harfli Kelimeler

AKAK, AKMA, KAKA, KAMA

3 Harfli Kelimeler

AKA, AMA, KAK, KAM

2 Harfli Kelimeler

AK, AM, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇAKMAKLAŞMAK

 1. [nsz] Göz çakmak çakmak olmak, kızarmak ve iyice açılmak

ÇAKMAKÇILIK

 1. [isim] Çakmak yapıp satma işi

ÇAKMAKLAŞMA

 1. [isim] Çakmaklaşmak durumu

ÇAKMAKLIK

 1. [isim] İçine çakmak konulan koruyucu malzeme
 2. [sıfat] Çakmakta kullanılacak olan
  • "Çakmaklık benzin."

ÇAKMAKSIZ

 1. [sıfat] Çakmağı olmayan
 2. [isim] Eski, kullanılmaz tabanca veya tüfek
 3. [isim] Kibrit

BIRAKMAK

 1. [-i] Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak
  • "Filan hekim dediler, geldi baktı, anlamadı / Bırak ki anlasalar var mı çare hiç, ne gezer." (Mehmet Akif Ersoy)
 2. [nsz] Koymak
  • "Mermer masaya bir yirmi beşlik bıraktı." (Tarık Buğra)
 3. Bir işi başka bir zamana ertelemek
  • "Gezmeyi haftaya bıraktık."
 4. Unutmak
  • "Acaba eldivenlerimi nerede bıraktım?"
 5. Bulunduğu yeri veya durumu değiştirmemek
 6. Saklamak, artırmak
  • "Paranın bir kısmını bırak!"
 7. Bir işin sorumluluğunu, yükümlülüğünü başkasına vermek, görevlendirmek
  • "Cemal Paşa'da anlamadığı işi ehline bırakmak meziyeti vardı." (Falih Rıfkı Atay)
 8. [nsz] Engel olmamak
  • "Bırak, burasını benim defterimden okuyayım." (Ömer Seyfettin)
 9. Sarkıtmak
  • "Saçlarını omzuna bırakmış."
 10. [nsz] Ölen, ayrılan birinden iş, kişi, nesne vb. şeyler kalmak
  • "Hayata gözlerini kaparken ardında yedi yaşında bir oğul, on iki yaşında bir kız bırakıyordu." (Cahit Uçuk)
 11. Bir alışkanlıktan veya bir işten vazgeçmek
  • "Gerçekten sigarayı bıraktı, bıraktı ama huzuru da sükûnu da kalmadı." (Halide Edip Adıvar)
 12. [nsz] Uğraşmaz olmak, artık uğraşmamak
  • "Bu yazarın bir de Fransızca kitabını almıştım ama sıkılmış bırakıvermiştim." (Refik Halit Karay)
 13. [nsz] Bıyık veya sakal uzatmak
 14. [nsz] Özgürlük vermek, hürriyetine kavuşmasını sağlamak
  • "Bıraksam acaba beyaz bir çift güvercin gibi uçarlar mı?" (Refik Halit Karay)
 15. Boşamak
  • "Bıraktıkları zevcelerini yine canları isterse tekrar alabilirler." (Ömer Seyfettin)
 16. Kötü bir durumda terk etmek
 17. Ayrılmak, terk etmek
  • "Mahalle arasındaki küçük dükkânını bırakarak karısını, şehrin başka bir tarafında bir eve yerleştirdi." (Peyami Safa)
 18. Sınıf geçirmemek, döndürmek
  • "Öğretmen üç tembel çocuğu bıraktı."
 19. [-e] Bir pazarlıkta, belli bir fiyata vermeyi kabul etmek
  • "Başkalarına on ikiye veriyoruz ama, sana onar kuruştan bırakayım." (Memduh Şevket Esendal)
 20. [-i] Bakılmak, korunmak için vermek
  • "Eşyamı size bırakacağım."
 21. [nsz] Yanına almamak, yanında götürmemek
  • "Telgrafhanede bir zabit bırakarak işinin başına gitmesini rica ettim." (Atatürk)
 22. [-i] Sahiplik hakkını başkasına vermek
  • "Bizim komşu bütün malını Kızılay'a bırakmış."
 23. [nsz] Yapışık olan bir şey yapışıklıktan kurtulmak
 24. [nsz] Bulunduğu veya dokunduğu yerde bir şey oluşturmak, meydana getirmek
  • "İz bırakmak. Leke bırakmak."

ÇAKMAKÇI

 1. [isim] Çakmak yapan veya satan kimse
 2. Tüfek ve tabanca çakmaklarını yapan ve onaran kimse

ÇAKMAKLI

 1. [isim] Çakmak taşı ve zemberekle ateş alan bir tür tüfek

BAKMAK

 1. Bakışı bir şey üzerine çevirmek
  • "Zamanla nasıl değişiyor insan / Hangi resmime baksam ben değilim." (Cahit Sıtkı Tarancı)
  • "Bak, bu söylediğin doğru!"
  • "Bak bak, neler olmuş da haberimiz yok!"
  • "Kim olduğumu anlasın bakalım!" (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Aramak
  • "Bak şu işe!"
  • "Akşam oluyor, baksana hava karardı."
 3. Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak
  • "Limana bakan penceresinden deniz görünürdü." (Orhan Veli Kanık)
  • "Adamın aklına bak! Lafa bak! Kılığa bak!"
 4. Bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek
 5. Beslemek, geçindirmek
  • "Üç çocuklu bir aileye bakıyor."
 6. Bir iş birinden beklenmek
  • "Evin bütün işleri bana bakıyor."
 7. Hastayı muayene etmek
 8. Tedavi etmek için ilgilenmek
 9. Yoklamak, incelemek, denemek
  • "Git bak bakalım, evdeler mi? Şu hesaba sen de bak. Yemeğin tadına bakar mısınız?"
 10. Bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak
  • "Pasaport işine polis bakar."
 11. [nsz] İlgilenmek
  • "Baktılar, ettiler, ilaç, tedavi, faydası olmadı." (Erhan Bener)
 12. Uğraşmak, meşgul olmak
  • "Çocuğum, sen derslerine bak."
 13. Yapılabilmesi bir şeye bağlı bulunmak
  • "Bu iş beş bin liraya bakar."
 14. Gözetmek, korumak
 15. Renklerde benzemek, andırmak
  • "Bu kumaşın rengi yeşile bakıyor."
 16. Önem vermek, önem vererek üzerinde durmak
  • "Aşka kutsal gözle bakanları üzmekten korkarım." (Refik Halit Karay)
 17. [nsz] Anlamak, farkına varmak
  • "Bazı akşamlar bakarım Halil savuşur, nereye gittiğini de kimseye söylemez." (Memduh Şevket Esendal)
 18. Başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki veya önündeki işle uğraşır olmak
  • "Yemeğini yemene bak! Vaktini boş geçirmemeye bak!"
 19. [nsz] Bebeğin veya çocuğun eğitim ve bakımıyla ilgilenmek
  • "Kadınlar, iş dönüşü çocuk bakıyor, yemek hazırlıyorlardı, o yorgunlukla." (Necati Cumalı)

ÇAKMAK

 1. [isim] Taşa vurulup kıvılcım çıkarılan çelik parçası
  • "Nasıl oldu bilmem, eğilip yakarken çakaralmaz çakmak kıvılcım çıkardı." (Burhan Felek)
 2. Çelik, taş, cam, plastik vb. maddeden yapılmış gaz veya benzinle dolu tutuşturma aleti
 3. Tabanca veya tüfeklerde bulunan tetik düzeni

KAKMAK

 1. [-i] İtmek, vurmak
 2. [nsz] Kakma yapmak
 3. Vurarak dar bir yere sokmak

YAKMAK

 1. [-i] Yanmasını sağlamak veya yanmasına yol açmak, tutuşturmak
  • "Kendi sigarası için yaktığı kibriti bana uzattı." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Ateşle yok etmek
  • "Çöpleri yakmak."
 3. Işık vermesini sağlamak
  • "Mavi ışıklı ispirto lambalarını yakarlar." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. Isı etkisiyle bozmak
  • "Eteği ütülerken yaktı."
 5. Keskin, sert ve ısırıcı bir duyum vermek
  • "Biber ağzı yakar."
 6. Yanıyormuş gibi bir etki yapmak
  • "Hekime daima şarabın midelerini yaktığından bahsederler." (Falih Rıfkı Atay)
 7. Kurutmak, zarar vermek
  • "Fırtına ekinleri yakmıştı." (Sait Faik Abasıyanık)
 8. [nsz] Çok sıcak olmak
  • "Bugün güneş yakıyor."
 9. Karartmak
  • "Güneşte vücudunu yaktı."
 10. Çok üşütmek
  • "Soğuk rüzgâr insanın yüzünü yakıyor."
 11. Acıtmak
  • "Canını yakmak."
 12. Silahla vurmak
 13. Yıkıma, zarara yol açmak, büyük bir zarara uğratmak, mahvetmek
  • "Gözü mavi, boyu kısa, kendi muhacir olmasın. Ne olursa olsun makbulüm. Aman bu üçüne dikkat et. Beni yakma." (Ömer Seyfettin)
 14. Güçlü sevgi uyandırmak

TAKMAK

 1. [-i] Bir şeyi başka bir yere uygun bir biçimde tutturmak, iliştirmek, geçirmek
  • "Gözlüğünü takıp masaya eğildi." (Refik Halit Karay)
  • "Kız, kalk giyin, tak takıştır, diyor." (Halide Edip Adıvar)
 2. [-e] Düğün vb. törenlerde takı armağan etmek
  • "Geline pırlanta yüzük takmışlar."
 3. [-i] Ad, lakap koymak
  • "Ona bu adı kim takmıştır, ne zaman takmıştır, bilemiyor." (Haldun Taner)
 4. [nsz] Kuşanmak
  • "Kılıç takmak."
 5. Kendisiyle birlikte götürmek, yanına almak veya arkasından izletmek
  • "Arabaya hafiye kıyafetinde polis memurları da takıyorlar." (Yusuf Ziya Ortaç)
 6. [-e] Biriyle olumsuz olarak uğraşmak
 7. Borç bırakmak
  • "Bu eve asilzadelerin biri girip öteki giderdi. Giden kirayı takar, gelen ortalığı kasıp kavururdu." (Peyami Safa)
 8. Önemsemek, önem vermek, tınmak
  • "Dün koskoca bir mebus kızıyken, bir zamanların şalvarlı Nuriye'sini takar mıyım?" (Adalet Ağaoğlu)
 9. [-den] Sınavını başaramamak

AKMAK

 1. [-den] Sıvı maddeler veya çok ince taneli katı maddeler bir yerden başka bir yere doğru gitmek
  • "Eskiden Sakarya, bu köprünün altından akarmış." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "İçeriğin nasıl aktarılacağına dikkat etmiş, dilin olanaklarını akarına bırakmıştır." (Selim İleri)
  • "Ebediyete akıp giden her on senede..." (Atatürk)
 2. Bu gibi maddeler aşağıya, yere düşmek
  • "Üstünden sular akıyor."
 3. Sıvı bir madde bir yerden çıkmak
 4. [nsz] Bir kap veya bir yer, içindeki veya üstündeki sıvıyı sızdırmak
  • "Kova akıyor. Dam akıyor."
 5. [-e] Art arda ve toplu olarak gitmek
  • "Öfkeli insanlar, el ele, omuz omuza Taksim'e doğru akıyorlardı." (Yusuf Ziya Ortaç)
 6. [nsz] Kumaş yıpranıp iplikleri erimeye başlamak
  • "... çarşafın kumaşı da yer yer akmış, buruşmuştu." (Refik Halit Karay)
 7. [nsz] Boya birbirine karışmak
 8. [-le] Sürüp gitmek
  • "Nedim divanında bir kaside vardır, müjgân üstüne, hicran üstüne, umman üstüne kafiyeleri ve redifleriyle akar." (Yahya Kemal Beyatlı)
 9. [nsz] Zaman çabuk geçmek
 10. [nsz] Karışmak, katılmak
 11. [nsz] Çabucak savuşmak, ortadan kaybolmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü