İçinde ad olan 6 harfli 79 kelime var. İçerisinde AD bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ad olan kelimeler listesine ya da Sonu ad ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KADİFE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
 2. [sıfat] Bu kumaştan yapılmış, bu kumaşla kaplanmış
  • "Camları kapanmış bir arabanın yumuşak kadife minderleri, o çıplaklığa karşı, zavallı adamı avunduruyordu." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

KÜŞADE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. Açık, açılmış

SADİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sadistlik

ORTADA

 1. [sıfat] Sonucu belli olmayan (karşılaşma)
 2. [zarf] Topluluk içinde, arasında
 3. [zarf] Görünür yerde, göz önünde
  • "Moralinin, inadının, zaman zaman da aşırı ataklığının nedeni ortadadır." (Haldun Taner)

DADACI
...
PİYADE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yaya olarak savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
  • "Genellikle piyadeler savaşta en önde giderler."
 2. Bu sınıftan olan asker
  • "Sınıfımda piyade birincisi olarak çıktım." (Ömer Seyfettin)
 3. Piyon
 4. Bir çift kürekle yönetilen bir tür hafif kayık
 5. Yaya

KURADA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İşe yaramaz, yıpranmış, eskimiş, bozulmuş (eşya)
 2. Gelişmemiş, cılız
  • "Pencereyi açar açmaz bu karı çarpık bacakları, kurada kolları, porsuk gerdanla karşıma çıkar." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

RADYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700 °C'de eriyen, 1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, soğukta suyu ayrıştıran, ışınetkinliği çok bir element (simgesi Ra)
  • "Küçük ve radyum mineli zarif bir saat çıkardı." (Ömer Seyfettin)

ADETÇE

 1. [zarf] Sayıca

BADEMA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Bundan sonra, bundan böyle
  • "Ve badema kâra ortak olmadığımızı, bütün paranın bana ait olduğunu söyledi." (Sait Faik Abasıyanık)

SAADET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mutluluk, ongunluk, mut, kut
  • "... gecenin içinde onun parıldayan ela gözlerini görmek öyle bir saadetti ki..." (Reşat Nuri Güntekin)

SADİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan (kimse), elezer
 2. Sadistlik niteliğinde olan (kimse), elezer
 3. Başkalarına acı çektirmekten zevk duyan (kimse), elezer

İADELİ

 1. [isim] Mektubu alan kimsenin aldığına dair imza attığı gönderi biçimi, iadeli taahhütlü
 2. Divan edebiyatında her beytin son sözünü sonraki beytin ilk sözü yapma biçiminde ortaya çıkan söz sanatı, iade

MİKADO

Kelime Kökeni : Japonca

 1. [isim] Japon imparatorlarına verilen unvan
 2. Fil dişi, tahta veya kemikten yapılmış küçük çubuklarla oynanan bir oyun

ALADAĞ
...
TEADÜL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birbirine denk olma, denkleşme, denklik

MİLADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Milada dayanan, milatla ilgili olan

ADAPTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Uyarlanmış
  • "Ahmet Vefik Paşa'nın Zor Nikâh'ı Molière'den adaptedir."

HADİSE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Olay
  • "Bir gece evvelki hadiseyi unutmak mümkün müydü?" (Peyami Safa)

ADACIK

 1. [isim] Küçük ada

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü