İçinde U olan 5 harfli 776 kelime var. İçerisinde U harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında U harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu U harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GURME

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tatbilir
  • "Değme gurmelere taş çıkartacak kadar bilgili ve deneyimlidir." (Ahmet Ümit)

KULAK

 1. [isim] Başın her iki yanında bulunan işitme organı
  • "Kulaklarımın uğultusu içinde, söylediği lakırtıların hiçbirini duymuyordum." (Hüseyin Cahit Yalçın)
  • "Bazıları hava kirlenmesinde olduğu gibi bu eleştirileri kulak ardı ediyorlar." (Haldun Taner)
  • "Bunların sözlerine ne diye kulak asıyor, ona göre yapacağın işi kestiriyorsun?" (Memduh Şevket Esendal)
  • "Bir kere söze başladı mı isterdi ki herkes kulak kesilip onu dinlesin." (Haldun Taner)
 2. Bu organın, sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü
  • "Elleriyle kulaklarını tıkayıp yatağının yanında tortop oldu." (Halide Edip Adıvar)
 3. Balıklarda başın iki yanında bulunan ve ağızdan alıp solungaçlardan geçirdiği suyu dışarıya vermeye yarayan yarıklardan her biri
 4. Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu
 5. Sabanın toprağa giren kısmının iki yanında bulunan ve toprağı yollara dökmeye yarayan parça
 6. Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri
 7. Seslerin uygunluğunu seçebilme ve değerlendirebilme yeteneği

KUMRU

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
  • "Başlarını dinlerler, kumru gibi yuvalarında oturur, şunun bunun aleyhinde konuşmazlar." (Burhan Felek)
 2. Hamurdan yapılan, sandviçe benzeyen bir tür yiyecek

KUŞÇU

 1. [isim] Süs kuşları yetiştirip satan kimse
  • "Kendimi tanımaya ve etrafımdakileri seçmeye başladığım zaman bir kuşçu dükkânında bulunuyordum." (Refik Halit Karay)
 2. Saraylarda şahin, doğan vb. avcı kuşların bakımıyla görevli kimse
 3. Suç işleyen saray hasekilerini cezalandırmak ve yola getirmekle görevli haseki subayı

PULLU

 1. [sıfat] Üzerine pul yapıştırılmış
  • "Pullu dilekçe."
 2. Üzerine pul işlenmiş
  • "Pullu gece elbisesi."
 3. Pulu olan
  • "Pullu cıvata. Pullu balık."

SUSAK

 1. [sıfat] Susamış olan, susayan
 2. [isim] Su kabağından yapılmış veya ağaçtan oyulmuş maşrapa
 3. Salak, aptal

UZLET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
  • "Ülfet belalı şey fakat uzlet sıkıntılı / Bilmem nasıl geçirmeliyim son beş on yılı." (Yahya Kemal Beyatlı)

GURUP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ay, güneş, yıldız vb. gök cisimlerinin ufkun altına inmesi
  • "Gurup etti güneş dünya karardı." (Niğdeli Hikmet)
 2. Güneşin batması, batış
  • "Git bu mevsimde gurup vakti Cihangir'den bak." (Yahya Kemal Beyatlı)

SUNMA

 1. [isim] Sunmak işi

TUGAY

 1. [isim] Alayla tümen arasındaki askerî birlik

UYARI

 1. [isim] Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
  • "Kentin yaşlılarının da düşüncelerini aldılar. Onların uyarılarına uydular." (Haldun Taner)
 2. Organizmada uyarım yaratan güç

AMUDİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Dikey

ÇAVUŞ

 1. [isim] Bir işin veya işçilerin başında bulunan ve onları yöneten sorumlu kimse
 2. Osmanlı Devleti teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli
 3. Osmanlı ordusunda üst komutanların buyruklarını ast komutanlara ulaştıran görevli
 4. Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş
  • "Katanaların birinin üstünde bir topçu çavuşu oturuyor." (Refik Halit Karay)
 5. Askerî okullarda sınıf başkanı
  • "İki ay içinde üstünlüğünü tanıtarak sınıfının çavuşu olmuştur." (Falih Rıfkı Atay)

DURUM

 1. [isim] Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
  • "Genel Sekreter, kazadaki sıtma durumu hakkında verdiğim uzun tafsilattan pek memnun kaldı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Duruş biçimi, konum
 3. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri
 4. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl
  • "Yalın durum. Belirtme durumu. Kalma durumu."

MUCUK

 1. [isim] Bir çeşit küçük sinek

YUVGU

 1. [isim] Toprak damlı evlerin üstündeki killi toprağı sert bir katman durumuna getirmek için dam üzerinde yuvarlanan, silindir biçimindeki ağır taş, yuvak

KUDÜM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mehter takımlarında ve tekkelerde kullanılmış olan, metal kâseli, küçük iki davuldan oluşmuş usul vurma aracı

MEŞUM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Uğursuz
  • "İlk çocuğunu doğuran genç bir kadına meşum şeyler söylememeliydim, sustum." (Aka Gündüz)

SORUM

 1. [isim] Sorumluluk
  • "Başkalarının okuyacağı bir yazıyı yazarken o yazının bize ne türlü bir sorum yüklediğini hiçbir vakit hatırdan çıkarmamalıyız." (Orhan Veli Kanık)

USKUR

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Pervane
  • "Boğaz'dan uskur gürültüleriyle köpük köpük geçen bir vapura dalmış." (Atilla İlhan)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü