İçinde U olan 5 harfli 776 kelime var. İçerisinde U harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında U harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu U harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

LAZUT

 1. [isim] Mısır

MUCUK

 1. [isim] Bir çeşit küçük sinek

MUSON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Güney Asya kıyılarıyla Hint Denizi'nde yaz ve kış mevsimlerinde birbirine ters yönlerden esen geniş alanlı rüzgâr

SABUN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kirli ve yağlı şeyleri temizlemekte kullanılan, türlü yağlarla alkaliler birleştirilerek yapılan madde
 2. Bu maddenin kalıp durumunda olan biçimi

SÜKUN
...
YOSUN

 1. [isim] Tallı bitkilerin, çoğu sularda, ağaç veya taşların üzerinde yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad

MEŞUM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Uğursuz
  • "İlk çocuğunu doğuran genç bir kadına meşum şeyler söylememeliydim, sustum." (Aka Gündüz)

MEZUN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir okulu bitirerek diploma almış (kimse)
  • "Olsa olsa sanat enstitüsü mezunudur." (Haldun Taner)
 2. İzin almış, izinli
  • "Vedia'dan öğrendim, seyahate çıkacakmışsınız, mezunmuşsunuz." (Peyami Safa)
 3. Bir iş için yetki verilmiş, yetkili
  • "Bunu yapmaya mezun değilim."

MUŞTU

 1. [isim] Sevindiren haber, sava, müjde, erim, beşaret

TOSUN

 1. [isim] Danalıktan yeni çıkmış genç boğa
 2. Sağlıklı, tıknaz delikanlı
  • "Yanında oturan nefer, tosun bir oğlan; ona dik dik bakıyor, kızıyor gibi görünüyor." (Memduh Şevket Esendal)

KONUR

 1. [sıfat] Esmer, açık kestane renginde olan

MAKUL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Akla uygun, akıllıca
  • "Makul bir düşünce."
  • "Öyle bir gazetenin yazarına da biraz daha makul, biraz daha dürüst, biraz daha geniş düşünceli olmak yaraşır." (Orhan Veli Kanık)
 2. Akıllıca iş gören, mantıklı
  • "Makul bir adam."
 3. Belirli
  • "Tutuklanan kişilerin makul süre içinde yargılanmayı ... isteme hakları vardır." (Anayasa)
 4. Aşırı olmayan, uygun, elverişli
  • "Ev için makul bir fiyat istedi."

SÜCUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Secdeye varma, secde etme

YAKUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Pembe veya erguvan tonları ile karışık koyu kırmızı renkte, saydam bir korindon türü olan değerli taş
 2. [sıfat] Bu taştan yapılmış veya bu taşla süslenmiş
  • "Yakut yüzük."

YORTU

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Hristiyan bayramı
  • "Bilmem hangi düşmanın bilmem hangi yortusu varmış." (Aka Gündüz)

DUVAK

 1. [isim] Gelinin başını, bazen de yüzünü örten dantel veya tülden örtü
 2. Küp, tandır, baca vb.nin taş veya topraktan yapılmış kapağı
 3. Yeni doğan bazı bebeklerin doğduğu zaman başlarını çevreleyen zar

MECMU

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir araya getirilmiş, toplanmış, bütün, hep
 2. [isim] Toplam

GAVUR
...
KOŞUM

 1. [isim] Araba hayvanının kayış takımı, koşum takımı
  • "Koşumlarındaki ziller şıngırdadılar." (Necati Cumalı)
 2. Hayvanın arabaya koşulması

TUYUĞ

 1. [isim] Mâni (II) biçiminde aruzla yazılmış manzume

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü