İçinde U olan 5 harfli 776 kelime var. İçerisinde U harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında U harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu U harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DERUN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İç, içeri, öz
 2. Gönül, yürek, ruh

KUSMA

 1. [isim] Kusmak işi, istifra

MECUS
...
TURFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Az bulunur, eski, nadir
  • "Turfa oldu artık eski felsefe." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Değersiz, değeri düşük
  • "Şehirli dediği bu turfa kalabalığı küçümsediğini her hâliyle belli ederdi." (Haldun Taner)

HUDUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sınır
  • "Bir çiçek dermeden sevgi bağından / Huduttan hududa atılmışım ben." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 2. Uç, son

KULÜP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Görüşme, konuşma, okuma, spor yapma vb. amaçlarla yalnız üye olanların toplandıkları yer
  • "İkisi de şehrin satranç kulübü üyelerindendir." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Spor kulübü
  • "Geceleri kapalı olan kulübün salonu aydınlanmıştı." (Ömer Seyfettin)
 3. Kişilerin, toplulukların oluşturduğu grup
 4. Milletlerin oluşturduğu grup, pakt
 5. Herkese açık müzikli, içkili eğlence yeri

NUMEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Nesnenin kendisi, görüngü karşıtı

SABUN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kirli ve yağlı şeyleri temizlemekte kullanılan, türlü yağlarla alkaliler birleştirilerek yapılan madde
 2. Bu maddenin kalıp durumunda olan biçimi

KURGU

 1. [isim] Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
 2. Zembereğin kurulmuş olma durumu
  • "Saatin kurgusu bitmiş."
 3. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj
  • "Demir fabrikasının kurgusu bitti, işletmeye açıldı."
 4. Bir işe hazırlamak için yapılan telkin
  • "Bankacılardan birkaçının kurgularıyla Belediye başkanlığına adaylığını koymuştu." (Memduh Şevket Esendal)
 5. Çatı
 6. Uygulamaya geçmeyen yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon
 7. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir anlam ve uyum bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj

MUMLU

 1. [sıfat] Mumu olan, mum konulmuş olan
  • "Yedi mumlu pasta."
 2. Muma batırılmış, mumla hazırlanmış olan
  • "Mehmet geldiği zaman mektubu bitirmiş, mumlu çaputa sarmıştı" (Mustafa Necati Sepetçioğlu)

CORUM

 1. [isim] Balık akını
 2. Uskumruların büyük balıklardan korkarak kıyıya sığınması durumu

MUHİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çevre, yöre, etraf
 2. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre
  • "Bir de şuuraltı dahi olsa muhitin onu göçüp giden, sönen bir insan telakki ettiğini hissetmiştim." (Halide Edip Adıvar)

TURŞU

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Tuzlu suda, sirkede bırakılarak özel bir kıvama getirilmiş sebze veya meyve
  • "Bütün gün çocukların peşinde koşmaktan turşusu çıkmış ihtiyar lalanın karanlık bir köşede horladığı işitiliyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Bir kısmetin çıkar çıkmaz seni vereceğiz. Turşunu kuracak değiliz ya!" (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Pazartesi günleri üst üste iki dersi olduğundan salıları turşuya dönüyordu." (Haldun Taner)
 2. [sıfat] Bitkin, yorgun
  • "Portakalların turşusu çıkmış."

UÇMAN

 1. [isim] Pilot

VURMA

 1. [isim] Vurmak işi

ÇAPUT

 1. [isim] Eskimiş bez parçası, paçavra
 2. Bez

MEVDU

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Emanet edilmiş, verilmiş, bırakılmış

MUŞTU

 1. [isim] Sevindiren haber, sava, müjde, erim, beşaret

SOKUM

 1. [isim] Lokma
 2. Yufka ekmeğinden yapılan dürüm

TUĞLA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Balçığın kalıplara dökülüp güneşte kurutulduktan sonra özel ocaklarda pişirilmesiyle yapılan ve duvar örmekte kullanılan yapı malzemesi
  • "Tuğla büyüklüğünde bir delikten aydınlık giriyordu içeri." (Çetin Altan)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü