İçinde U olan 4 harfli 272 kelime var. İçerisinde U harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında U harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu U harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HUNİ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
 2. Ağızlık

PALU
...
YUHA

 1. [ünlem] Yuh

AKUT

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [sıfat] İveğen

UFKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yatay
  • "Hep ufki vaziyette durabilmek için elleriyle birtakım hareketler icat etmeye başladı." (Haldun Taner)

UYDU

 1. [isim] Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
  • "Ay, yerin uydusudur."
 2. Türlü amaçlarla yerden fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek yer çevresinde dolanan araç
 3. [sıfat] İşlerini ve davranışlarını daha güçlü birinin isteğine uyduran (devlet, kurum, kişi)

UYUM

 1. [isim] Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk, entegrasyon
  • "Gerçekten de sonsuz bir sessizlik, bir uyum, bir şiir sarmıştı ortalığı." (Nezihe Araz)
 2. Bir cismin görüntüsünü tam ağ tabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı, mutabakat

ULAK

 1. [isim] Haberci, haber veren kimse
  • "Az sonra ulaklar oba beylerine haber ulaştırmak için atlanmışlardı." (Nezihe Araz)

KUNT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Ağır, kalın, dayanıklı ve sağlam
  • "Kunt yapı. Kunt ayakkabı."

YUVA

 1. [isim] Kuşların ve başka hayvanların barınmak, yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak
  • "O zamanlar ... mezarlıkların serviliklerine gizlenen eski bülbül yuvaları meşhurdu." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Gerçi birçok flörtleri olmuş ama karar verip de içlerinden biriyle yuva kurmak cesaretini gösterememişti." (Haldun Taner)
  • "Hiç canını sıkma dedi, ben şimdi onun yuvasını yaparım!" (Orhan Kemal)
 2. Genellikle ailenin oturduğu ev
  • "İnsanın kendi yuvasından daha sıcak ... ve samimi; hiçbir yer olmazdı." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Hâlbuki genç bir kızla yuva yapmak, ölünceye kadar bahtiyar yaşamak için..." (Ömer Seyfettin)
 3. İki buçukla dört yaş arası çocukların bakıldığı, okul öncesi eğitim kurumu
 4. Kimsesizlere veya yoksullara yardım etmek ve onları barındırmak amacıyla açılan yer
 5. Bir şeyin içinde yerleşmiş olduğu veya yerleştirildiği oyuk
  • "Diş yuvası. Kilit yuvası."
 6. Bazı kötü nitelikli kimselerin çok bulunduğu, toplandığı yer
  • "Hırsız yuvası."
 7. Bir şeyin öğretildiği yer
  • "İrfan yuvası."
 8. Bir şeyin çok bulunduğu yer
  • "Bu oda böcek yuvası."

KUKA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Dantel veya nakış ipliği yumağı
 2. Yumağa benzeyen nesnelerle oynanan bir çocuk oyunu

SULU

 1. [sıfat] Suyu olan, içinde su bulunan, koyu karşıtı
  • "Eczanede acaba nane suyu yahut zararsız bir sulu ilaç var mıdır?" (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Suyu çok olan
  • "Onun getirdiği kızarmış eti, şarabı, iri ve sulu elmaları acele yuttu." (Ömer Seyfettin)
 3. İçine su katılmış, sulandırılmış olan
  • "Sulu süt."
 4. Yersiz şakalar yapan, söz ve davranışları ile çevresini tedirgin eden veya gereksiz iltifatlarda bulunan (kimse)
  • "Ben diyor, akşamdan beri onu kolluyorum. Bilirim sarhoşluğu suludur." (Memduh Şevket Esendal)

OTÇU

 1. [isim] Köylerde hekimlik yapan kimse
  • "Sonbahar sonları olduğu için orada ancak iki ihtiyar otçu ile bir bahçıvan iskambil oynuyorlardı." (Osman Cemal Kaygılı)

TUTU

 1. [isim] Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek

KORU

 1. [isim] Bakımlı küçük orman
  • "Arkamda çam korularının parça parça neftîleştirdiği yeşil bir dağ." (Refik Halit Karay)

KUYU

 1. [isim] Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
  • "Kahveci Salih eğilmiş, az evvel sarkıttığı gazozları kuyudan çıkarıyordu." (Haldun Taner)
  • "Yüzden ağır durup arkadan kabinenin kuyusunu kazacaksın!" (Memduh Şevket Esendal)
 2. Toprağa kazılan derince çukur
  • "Kireç kuyusu."
 3. İçinden çıkılamayan durum veya yer
 4. Yer altındaki iş yerlerine ulaşmak için açılmış ve kesit boyutları derinliğine oranla sınırlı, düşey veya düşeye yakın bağlantı yolu

OLDU

 1. [edat] Evet
 2. [ünlem] Başüstüne

RUBA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Giysi, giyecek, urba

SUŞİ

Kelime Kökeni : Japonca

 1. [isim] İnce şerit biçimindeki yosun tabakasının içine çiğ balık, yağsız, tuzsuz haşlanmış pirinç ve özel baharat karışımının konulmasıyla hazırlanan Japon yemeği

TOPU

 1. [zamir] Hepsi
  • "Sarf edilen gayretlerin topu, halkımıza turizmin önemini, yararlarını belletmeye yönelmiş görünüyor." (Necati Cumalı)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü