İçinde U olan 4 harfli 272 kelime var. İçerisinde U harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında U harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu U harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PUAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
 2. Genellikle test biçimindeki sınavlarda cevaplandırılacak soruların sayı olarak değeri veya cevaplayanın başarı değeri
 3. Kumaşlardaki benek, nokta

RUAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sakağı

SOKU

 1. [isim] Taş dibek
  • "Evlerinin önü bulgur sokusu / Yel estikçe gelir yarin kokusu." (Halk türküsü)
 2. Dibekte, havanda tahıl dövmeye yarayan tokmak

YAHU

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [ünlem] "Hey, bana bak, baksana" anlamlarında bir seslenme sözü
  • "Yahu! Hâlâ işin bitmedi mi?" (Halide Edip Adıvar)
 2. Üzerine dikkati çekmek için söylenen söze katılan bir kelime
  • "İnsan bayağı üzülüyor yahu!" (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Cümlede rica anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz
  • "Yapmayın yahu!"

FAUL

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Karşılaşmalarda rakip oyuncuya yapılan kural dışı hareket

KUUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Namazın oturularak kılınan kısmı
 2. Oturma

RUHİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ruhsal
  • "Bedenî ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar." (Anayasa)

OPUS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bestecinin, besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik eseri

MUTA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Veri

ŞUBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kurumun, bir kuruluşun alt mevkilerindeki iş yerlerinden her biri
  • "Banka şubesi, askerlik şubesi."
 2. Okullarda aynı düzeydeki sınıflardan her biri
  • "Üç günün içinde, ders verdiği üç şubeye de 'La Pipe Turque' adlı parçayı, noktasına, virgülüne hatta noktalı virgülüne kadar ezberletti." (Haldun Taner)
 3. Dal
  • "Hayvanlar iki şubeye ayrılır: Bir hücreliler ile çok hücreliler."
 4. Kol

UTÇU

 1. [isim] Ut yapan veya satan kimse
 2. Ut çalan kimse, udi

UTLU

 1. [sıfat] İffetli

BURÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı
  • "Surun yıkık burçlarından baykuşlar gülüyor." (Haldun Taner)
 2. Zodyak üzerinde yer alan on iki takımyıldıza verilen ortak ad
 3. Demir aksamın birbirine değmesini engellemek, boşlukları doldurmak amacıyla sarı, karbon, plastik vb.nden yapılan bir motor parçası

KONU

 1. [isim] Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
  • "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Üzerinde konuşulan şey, bahis
  • "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım." (Burhan Felek)

UMUR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aldırış etme, önem verme
  • "Kim aldırır? Annesi umurumda mıydı benim?" (Atilla İlhan)
  • "Gece partileri için arkadaşlarını buldu mu artık dünya istediği gibi dönsün, umurunda olmazdı." (Abdülhak Şinasi Hisar)

UYUM

 1. [isim] Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk, entegrasyon
  • "Gerçekten de sonsuz bir sessizlik, bir uyum, bir şiir sarmıştı ortalığı." (Nezihe Araz)
 2. Bir cismin görüntüsünü tam ağ tabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı, mutabakat

ANUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İnatçı, ayak direyici
  • "Bu haşin, anut, katil mazinin anif tahakkümü yalnız Türklere, yalnız Türkiye'ye mahsus değildi." (Ömer Seyfettin)

KURS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ağırşak
 2. Bir gök cisminin teker biçimde görülen yüzü, çörek

PUNT

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bir şey için uygun zaman, fırsat
  • "O döner dönmez bir punduna getirip tanıştırayım sizi." (Atilla İlhan)

OĞUZ

 1. İyi huylu (kimse)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü