İçinde T olan 4 harfli 360 kelime var. İçerisinde T harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında T harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu T harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ANUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İnatçı, ayak direyici
  • "Bu haşin, anut, katil mazinin anif tahakkümü yalnız Türklere, yalnız Türkiye'ye mahsus değildi." (Ömer Seyfettin)

ATIK

 1. [isim] Süt veya yoğurt çalkamaya yarar küçük yayık

ÖTME

 1. [isim] Ötmek işi

RİNT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Gönül eri
 2. Sarhoş, ayyaş kimse

SERT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
  • "Sert tahta."
 2. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen
  • "Tabakanın sert yaylı kapağını tak diye kapatıyor." (Tarık Buğra)
 3. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı
  • "Sert iklim. Sert hava."
 4. Güçlü kuvvetli
  • "Kapıyı kapadı, döndü, sert adımlarla ilerledi." (Memduh Şevket Esendal)
 5. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı
  • "Sert şarap. Sert tütün."
 6. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan
  • "Birçokları beni dik ve sert olduğum için belki sevmiyorlardı." (Memduh Şevket Esendal)
 7. Gönül kırıcı, katı, ters
  • "... sarardı, dudakları titredi ama adam sert bir davranışla kadehi kadının eline tutuşturdu." (Halide Edip Adıvar)
 8. Hırçın, öfkeli, hiddetli, gönül kırıcı
  • "Sert ses."
  • "Zaten Atatürk'ün ne vakit öfkesine kapılarak herhangi bir kimseye karşı herhangi bir sert harekette bulunduğunu kim hatırlar?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 9. Titizlikle uygulanan, sıkı
  • "Sert bir yönetim."
 10. Ötümsüz

AORT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar

ATIŞ

 1. [isim] Atma işi veya biçimi
 2. Kalp veya nabzın vuruşu, çarpışı

ÇİTİ

 1. [isim] Çitme işi

FONT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dökme demir, pik (I)

ZATİ

 1. [zarf] Zaten
  • "Bu akşam zati geç kaldık." (Sait Faik Abasıyanık)

EVET

 1. [edat] "Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi, olur, oldu, peki, tamam, ya, beli, ha, he
  • "Evet, bu bahsin en canlı noktası buradadır." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Konuşma arasında cümlenin olumlu anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz
  • "Gidip kendisiyle konuştum evet sonra da..."

İTÇE

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [zarf] İt gibi, terbiyesiz bir biçimde

ÖZÜT

 1. [isim] Bir maddenin herhangi bir yolla elde edilmiş olan özü, ekstre

RAHT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] At takımı
 2. Yolda lazım olacak şeyler
 3. Döşeme vb. takımları
 4. Pencere ve kapı kanatlarını çerçeveye tutturan menteşe takımı

ŞORT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Genellikle bazı sporları yaparken giyilen, paçaları dizlerin yukarısında başlayan kısa pantolon
  • "Göğsü açık ayağında da şortu var." (Memduh Şevket Esendal)

İŞTE

 1. [edat] Bir şey gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenen bir söz, aha, ahacık
  • "Hani kitap? - İşte size anlattığım adam. İşte, korktuğum başıma geldi."
 2. Anlatılan bir sözün sonucuna gelindiğini gösterir
  • "İşte bütün manzara budur!" (Ruşen Eşref Ünaydın)
 3. Anlatılan şeye dikkat çekmek için kullanılan bir söz
  • "Ekmek, peynir, yumurta, marul, limon, ne bulursan al işte." (Necati Cumalı)

ÇATI

 1. [isim] Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
  • "Sık ağaçlar arasında yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü
 3. Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer
 4. İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu
 5. Barınılan, sığınılan yer
 6. Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu birlik
 7. Özne, nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi
 8. Hikâye, roman, piyes vb. edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu
  • "Halit Ziya Uşaklıgil'in, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, Reşat Nuri Güntekin'in romanlarındaki sağlam çatıyı onunkilerde bulamazdınız." (Haldun Taner)
 9. Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri olan damın tahtadan iç yapısı

FLİT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Sinek, sivrisinek vb. böcekleri öldürmek için püskürtülen ilaç
 2. Bu ilacı havaya püskürten araç

EDAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türü, ilgeç: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu

LUTR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Su samuru
 2. Su samurundan elde edilen post
 3. [sıfat] Bu posttan yapılmış olan
  • "İyi ama kışın arkanda lutr manto vardı." (Halide Edip Adıvar)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü