İçinde T olan 3 harfli 123 kelime var. İçerisinde T harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında T harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu T harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÖTE

 1. [isim] Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
  • "Köşklerin biraz ötesinde köy kulübelerine benzer derme çatma evler görülürdü." (Ruşen Eşref Ünaydın)
  • "Hasta da olsalar yapmıyorum işte! Ötesi var mı? İşte başhekim, git söyle." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Ötesi yok, bütün sinirlerim, iliklerim âşık oluverdi işte!" (Aka Gündüz)
 2. Bir şeyin arkadan gelen bölümü
  • "İşin ötesi kolay."
 3. [sıfat] Bulunulan yere göre karşı yanda olan
  • "Evimizin bir yanı bahçe, öte yanı sokaktı." (Memduh Şevket Esendal)
 4. [sıfat] Daha fazla, çok
  • "Güzel olduğu pek iddia edilmezdi ama güzellikten de öte güçlü bir çekiciliği vardı." (Haldun Taner)

TİZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] İnce, keskin (ses)
  • "Tüfeklerin daha tiz yaylım teraneleri bu en yüksek ölüm raksına hâkim olmuş." (Halide Edip Adıvar)

ÇİT

 1. [isim] Bağ, bahçe, bostan vb. yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar türü, çeper, barı
  • "Çitten her akşam yaptığım gibi mektepten kalmış bir spor aşkı ile atladım." (Sait Faik Abasıyanık)

ETİ
...
TÖS

 1. [ünlem] Hayvanı töskürtmek için söylenen bir söz

ATA

 1. [isim] Baba
  • "Olanlardan sonra yine atadan babadan gördüğümüze döndük." (Tarık Dursun K)
 2. Dedelerden ve büyük babalardan her biri
  • "Ey kız gözüme huri görünürsün / Atan sevmez seni benden ziyade." (Karacaoğlan)
 3. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri

TAB

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mizaç, huy, tabiat, karakter

TAK

 1. [isim] Tahta vb. bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan tok ve sert ses

TEK

 1. [sıfat] Eşi olmayan, biricik, yegâne
  • "Hamit, biliyorsunuz edebiyatımızın tek dâhisidir." (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Tek bir kişi var."
 2. [isim] Birbirini tamamlayan veya aynı türden olan nesnelerden her biri
  • "Dirseği hafifçe dizime dokunuyor ve bir saçı, bir tek tel saçı kaşının ucuna sürünüyordu." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Tek bir kişi yok."
 3. [zarf] Önüne getirildiği cümleye istek ve özlem kavramı katar
  • "Tek yesin de ne isterse yesin. Tek çalışsın da isterse arada yaramazlık da etsin."
 4. [zarf] Yalnızca
  • "Bunun için tek bir yol var."
 5. Hiç, hiçbir
  • "Tek kelime konuşmadan bu yokuşu indik." (Refik Halit Karay)
 6. İki ile bölünemeyen (sayı)
  • "Üç, beş, yedi ... tek sayılardır."

ÜST

 1. [isim] Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk, alt karşıtı
  • "Köyün üst tarafında, saman, taş ve yangın arasında, üstü sazlarla örtülmüş bir kulübenin önünde ateş yanıyor." (Halide Edip Adıvar)
  • "... önlerine katıp köyün üst başındaki pınar yerine çıktılar." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Böyle üstü başı dökülen bir adama bu kadar yakınlık göstermesi karşısında şaşırıp kaldı." (Tahsin Yücel)
  • "Bir çeşit ezbere okuyoruz, durmuyoruz metin üstünde, fikir üstünde." (Azra Erhat)
 2. Bir şeyin görülen yanı, yüzü
  • "Bu sefer taşın üstünden inip yere oturdu." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Behiç'le Siyret benden gizlediler, kabahat bizim üstümüzde kalır." (Peyami Safa)
  • "Her biri, ayrı bir defter sayfasının gözden geçirilmesini üstüne aldı." (Peyami Safa)
  • "Üstüne basa basa olmaz, dedi."
 3. Bir şeyin dış yüzü, yüzey
  • "Ağzında lokmayı birdenbire yutmaya kıyamıyor, dilinin üstünde gezdiriyordu." (Ömer Seyfettin)
  • "Kız belli ki seni gözüne kestirmiş. Üstüne yıkılmak istiyor." (Erhan Bener)
 4. Giyecek, giysi
  • "Üstünü değiştirmek."
 5. Birine göre yüksek aşamada olan kimse, mafevk
 6. Vücut, beden
 7. Artan, geriye kalan bölüm
  • "Bir liranın üstü olarak uşağın getirdiği yetmiş beş kuruşu masanın üstünden kaldırmaz." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 8. [sıfat] Birkaç şeyden birbirine göre yukarıda olan
  • "Kadınların beni böyle göz hapsine almaları yüzünden üst düğmelerimi gevşetemiyordum." (Reşat Nuri Güntekin)
 9. [sıfat] Öte, arka
  • "Ben onu Şehzade Camisi'nin üst yanında, sokak içi, eski ahşap bir evde tanıdım." (Yusuf Ziya Ortaç)
 10. [sıfat] Sınıflamalarda temel olarak alınan bir tipe göre ileri derecede olan
  • "Üst makam. Üst rütbedekiler."

TEL

 1. [isim] Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
  • "Gelin teli. Telgraf teli."
  • "Bahçeye tel çektik."
 2. [sıfat] Bu nesneden yapılmış veya bu nesne biçiminde olan
  • "Tel kafes. Tel çivi."
 3. Tencere, çaydanlık vb.ni ovarak temizlemek için kullanılan nesne
 4. İnsan saçını oluşturan ipçik
  • "İki açık sarı tel terli alnımızın üstüne yapışmıştı." (Sait Faik Abasıyanık)
 5. Bazı organizmaların demet durumundaki oluşumunu meydana getiren ipçiklerin her biri, lif

TOL

 1. [isim] Taş kemer veya taş kemerlerle yapılmış ev, oda, kapı vb. şey
 2. Yayla veya bahçe kulübesi
 3. Küçük köy
  • "Bu demir yolu, bu yana gidersen derenin boyuna alır, iner Kara Hasan toluna." (Memduh Şevket Esendal)

FİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Birini başkasına karşı kışkırtma

TIS

 1. [isim] Kaz, kedi, yılan vb.nin çıkardığı ses

HÖT

 1. [ünlem] Korkutmak veya dikkati kendi üzerine çekmek için söylenen bir söz

TİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
  • "Abdi Bey, sol gözünde beliren bir tikle, yay gibi gergin ve mosmor dudakları titreyerek onları seyretti." (Atilla İlhan)
 2. Alışkanlıkla sık sık tekrarlanan gülünç, sıkıcı söz, el, kol, yüz hareketi veya bir davranış biçimi
  • "Güldükten sonra hemen öksürmesinin de ilk önce sandığım gibi hastalık değil, bir nevi tik olduğu anlaşılıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

TON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir metreküp hacminde ve + 4 °C'deki arı suyun ağırlığı
 2. Bin kilogramlık ağırlık birimi

TUĞ

 1. [isim] Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy, sorguç
 2. Padişahların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan tüy veya püskül biçimindeki süs

TIĞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Dantel veya yün örmekte kullanılan, ucu çengelli kısa şiş
  • "Maviş Hanım'ın elinde tığ, pencerenin önüne oturmuş, sabırla dantel üretir, görmüyor mu?" (Atilla İlhan)
  • "Böyle kibar, yakışıklı, tığ gibi kocayı rüyada görsen inanmazdın." (Sermet Muhtar Alus)
 2. Biz (II)
 3. Demirci ve tesviyecilerin delikleri büyütmek veya eşit duruma getirmek için kullandıkları takım

ÇIT

 1. [isim] Hafif ve anlık ses
  • "Aşağı katta ayak sesleri. Teyzenin odasında çıt yok." (Peyami Safa)
  • "İşte bak, hücre kapısını çıt çıkarmadan araladı, yine bir şey diyecek." (Atilla İlhan)
  • "Bir müddet hiçbirisi kımıldamadı ve çıt çıkmadı, sonra bir hıçkırık duyuldu." (Peyami Safa)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü