İçinde S olan 11 harfli 1228 kelime var. İçerisinde S harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında S harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇİRKİNSEMEK

 1. [-i] Bir şeyi çirkin bulmak

İHLASSIZLIK

 1. [isim] İhlassız olma durumu

KERVANSARAY

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
  • "Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar / Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar." (Faruk Nafiz Çamlıbel)

OKYANUSYALI
...
TİNSELCİLİK

 1. [isim] Bütün gerçekliğin özünün ruh olduğunu, her gerçek olanın manevi olduğunu ve maddi olanın yalnızca manevi gerçekliğin bir görünüşü olduğunu veya salt bir tasarım olduğunu ileri süren fizik ötesi öğreti, spiritüalizm

TÜMSEKLEŞME

 1. [isim] Tümsekleşmek işi veya durumu

EKSERİYETLE

 1. [zarf] Genellikle
  • "Şenlik pansiyonerleri de ekseriyetle iratları düzgün kimseler değildir." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Çoğunlukla

GARNİTÜRSÜZ

 1. [sıfat] Garnitürü olmayan

İNSAFSIZLIK

 1. İnsafsız olma durumu, insafsızca davranma, vicdansızlık
  • "Bu işlerle uğraşan insanların hepsini yalancı ... addetmek insafsızlık olur." (Reşat Nuri Güntekin)

KÖSTEKLEYİŞ

 1. [isim] Köstekleme işi veya biçimi

SAKLANILMAK

 1. [-e] Saklanma işi yapılmak
  • "Bu yiyecek size saklanıldı."
 2. [-den] Gizli tutulmak
  • "Durum benden saklanıldı."
 3. Herhangi biri saklanmak
  • "Buraya saklanılır mı?"

SARMALANMAK

 1. [nsz] Sarmalama işine konu olmak veya sarmalama işi yapılmak

SÜRÜŞTÜRMEK

 1. [-i] Sürekli olarak yavaş yavaş ve ovarak sürmek
 2. Özensizce, çabucak sürmek
  • "Ben ilk defa oyuna çıkıyorum, beyefendi de gelmiş burada allık pudra sürüştürüyor." (Tarık Buğra)

ZAMANSIZLIK

 1. [isim] Zamansız olma durumu

HİSSEDİLMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [nsz] Hissetme işine konu olmak
 2. Sezilmek
  • "Bu akşam sesinde kaba ve iğrenç bir şeyden söz eder gibi âdeta bir tiksinme hissediyordu." (Halide Edip Adıvar)

SÜLFÜRLEMEK

 1. [-i] Kükürtle birleştirmek
  • "Bakır sülfürlemek."

HASETLENMEK

 1. [nsz] Kıskanmak, çekememek

HÜKÜMSÜZLÜK

 1. [isim] Hükümsüz olma durumu, geçersizlik

İLSİZLEŞMEK

 1. [nsz] Yurtsuz, vatansız kalmak

KARDİYOSKOP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kalp kasılmalarının incelenmesine yarayan cihaz

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü