İçinde J olan 11 harfli 78 kelime var. İçerisinde J harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında J harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu J harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ENTOMOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Entomoloji ile ilgili

PEJMÜRDELİK

 1. [isim] Pejmürde olma durumu
  • "On beş yaşın bütün güzelliği, pejmürdeliği, karmakarışıklığı ile..." (Sait Faik Abasıyanık)

ANTROPOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi

OBJEKTİVİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Nesnellik
  • "Objektiviteyi yitirince belgesel piyes yazmanın âlemi yoktu." (Haldun Taner)

OTOJESTİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Öz yönetim

ANTİALERJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Alerjilerin önlenmesinde veya tedavisinde kullanılan ilaçların özelliği
 2. [sıfat] Alerjiye neden olmayan
  • "Antialerjik yatak."

JEOTROPİZMA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yere yönelim

BANDAJLATMA

 1. [isim] Bandajlatmak işi

HEPATOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Hepatoloji ile ilgili

JELATİNLEME

 1. [isim] Jelatinlemek işi

KLİMATOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İklim bilimi

HEMATOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kan bilimi ile ilgili

BALKANOLOJİ
...
DEJENERELİK

 1. [isim] Soysuzluk
 2. Yozluk
  • "İçtimai dejenerelik, hayati dejenerelikten büsbütün başkadır." (Ziya Gökalp)

ABAJURCULUK

 1. [isim] Abajurcunun işi veya mesleği

DEONTOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Ödev bilgisi ile ilgili

KRİPTOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kriptoloji ile ilgili

KANSEROLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kanser bilimi

TERMİNOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir sanat kolunda, bilim dallarında veya teknik alanlarda özel olarak kullanılan terimlerin tümü
  • "Tıp terminolojisi."

MİZANPAJSIZ

 1. [sıfat] Mizanpajı olmayan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü