İçinde F olan 7 harfli 445 kelime var. İçerisinde F harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında F harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu F harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FİDEİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnancılık

FİTNECİ

 1. [sıfat] Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu, fitne fücur, fitne kumkuması

KOLOFAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hidratlı doğal kalsiyum sülfat

PARAFİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Katran, petrol, neft vb. maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, alkan

RAFADAN

 1. [sıfat] Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta)

TEHALÜF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aykırılık

NEFESLİ

 1. [sıfat] Soluk alıp vermeden uzunca bir zaman durabilen
 2. Üflemeli
 3. Nefesi güçlü olan
  • "Bir kere hepimizden nefesli idi." (Haldun Taner)

SEFAHAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
  • "Bir memlekette zenginlik başlar da bir parça eğlence ve sefahat da başlamaz olur mu?" (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Eğlence
  • "Geliri, istese veyahut karakteri uygun olsa, değil rahat yaşamaya, sefahat hayatı sürmeye müsaitti." (Halide Edip Adıvar)

TARAFLI

 1. [sıfat] Yanı ve yönü olan
 2. Herhangi bir yöreden olan
 3. [isim] Yandaş

FİLOZOF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
 2. Felsefe yapmaya meraklı olan kimse
 3. Sakin, kendi hâlinde yaşayan kimse

MAMAFİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Bununla birlikte, durum böyleyken
  • "... tansiyon tatmin edicidir, mamafih ihtiyatı elden bırakmayacağız." (Atilla İlhan)

RAFİNAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Arıtım

FİŞLEME

 1. [isim] Fişlemek işi

REFAKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
  • "Nice yıllar devam eden bir refakatin hatırası bundan mı ibaretti?" (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Fahri, Cağaloğlu'na kadar onlara refakat etti." (Peyami Safa)
 2. Eşlik etme
  • "Sabih Hüsnü, kemanla bana refakat etti." (Ömer Seyfettin)

SOFRACI

 1. [isim] Saraylarda sofrayı kurma, kaldırma, yemeği dağıtma vb. işlerle görevlendirilmiş kimse
  • "Çatlasan sofracı Rum'dan karı olmaz adama." (Mehmet Akif Ersoy)

TELEFON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Konuşmaları ileten ve yansıtan düzenek
  • "Siz gelmeyin, ben telefon eder, gelirim." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
  • "Ne zaman telefonu açıp nasılsınız?, diye hatırını soracak olsam..." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Birbirinden uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt

KILIFLI

 1. [sıfat] Kılıfı olan veya kılıf içinde bulunan

REAKTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ayıraç

TASFİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Arıtma, ayıklama, temizleme
  • "Biz lisanımızı tasfiye ediyoruz, yeni kelimeler buluyor, bulamazsak gelişigüzel uyduruyoruz." (Refik Halit Karay)
 2. Özleştirme
  • "Dilde tasfiye."
 3. Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması vb. sebepler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi, likidasyon
  • "İmparatorluğu tasfiye etmek."
 4. Türlü sebeplerle birçok kimsenin görevine son verme

İSTİFÇİ

 1. [isim] Malları, eşyayı istif eden görevli
 2. Stokçu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü