İçinde B olan 5 harfli 618 kelime var. İçerisinde B harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında B harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu B harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BARDA

 1. [isim] Dam ustalarının kullandığı, başının bir ucu çember parçası biçiminde eğri, öbür ucu keskin çekiç
 2. Fıçıcı keseri

BAVCI

 1. [isim] Şahin, köpek vb. hayvanları avcılığa alıştıran kimse

BEHEY

 1. [ünlem] Çıkışma bildirmek için kullanılan bir söz
  • "Behey Allah'tan korkmaz!" (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

BİNDİ

 1. [isim] Destek, hamil

KEBAN
...
CİBİN

 1. [isim] Sinek

SABAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sabahleyin
  • "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Bu koskoca şehirde açlıktan ölecek değilim ya? Sabah ola hayrola. Bir çaresini bulurum elbet." (Orhan Hançerlioğlu)
  • "Akşama doğru birdenbire ağırlaştı. Altı saatten beri kendini bilmiyor. Sabaha çıkmayacak." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Hiç uyuyamadım. Her dakika gelip kaldıracaklar sanıyorum. Ama işte sabahı ettik." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Sabah ezanı
 3. Sabah namazı
  • "Sabahı kıldım."
 4. [zarf] Güneşin doğduğu andan öğleye kadar geçen zaman
  • "Bütün ev işlerini sabah bitirdim."

VEBAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Günah
  • "Bu işin vebali vardır."
  • "Başını alıp kaçar da bir belaya uğrarsa vebal altında kalırsın." (Reşat Nuri Güntekin)

BATIK

 1. [sıfat] Batmış
 2. İflas etmiş

BIYIK

 1. [isim] Üst dudak üzerinde çıkan kıllar
  • "Bıyık ve kaşlarımdaki aklar saçlarımdakinden daha azdı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Çocuklar, şimdilik ele güne karşı onların ana, babası olmakla övünmemize bıyık altından gülmektedirler." (Haldun Taner)
  • "Çocukları ve bıyıkları terlemeye yüz tutmuşları selamlıktan çağırdılar." (Refik Halit Karay)
  • "Bıyık buran, göğüs geren erleriz." (Enis Behiç Koryürek)
 2. Balıklarda deri uzantısı
 3. Asma vb. bitkilerde, sarılıp tutunmaya yarayan sürgün

BİÇME

 1. Prizma
 2. [isim] Biçmek işi
 3. Yontulmuş yapı taşı

BAŞÇI

 1. [isim] İşçi başı
 2. Çiğ veya pişmiş koyun, kuzu, sığır başı satan kimse

BENDE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kul, köle
  • "Aynı zamanda, bu has ve vefakâr bendesine mim koymuştu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Lütuf buyurup vapura kadar geldiğinizden dolayı bendenizi minnettar ettiniz, efendim." (Refik Halit Karay)
  • "Bendeniz cennet kuşu Tahir."

GEBRE

 1. [isim] Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese

LİBAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Giysi

BABAİ
...
BALYA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
  • "Sekiz balya tütününden bir ya da iki balyasını ıskartaya ayırabileceklerini aklından geçirmeye başladı eksperlerin." (Necati Cumalı)
 2. Denk

BASUR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit

BİKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kızlık

BİŞEK

 1. [isim] Yayık dövmede kullanılan araç

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü