İçinde ARAMA olan 21 kelime var. İçerisinde ARAMA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ARAMA olan kelimeler listesine ya da Sonu ARAMA ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

YARAMAZLAŞMAK

12 Harfli Kelimeler

KARAMANLILIK, YARAMAZLAŞMA

11 Harfli Kelimeler

KARAMANDOLA

10 Harfli Kelimeler

MORKARAMAN, YARAMAZLIK, PARAMARİBO

9 Harfli Kelimeler

AKKARAMAN, KARAMANLI, YARAMAMAK, YARAMAZCA

7 Harfli Kelimeler

KARAMAK, KARAMAN, TARAMAK, YARAMAK, YARAMAZ

6 Harfli Kelimeler

ARAMAK, KARAMA, TARAMA, YARAMA

5 Harfli Kelimeler

ARAMA


Kelime bulma makinesi

A A A M R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

ARAMA

4 Harfli Kelimeler

ARMA

3 Harfli Kelimeler

AMA, ARA, RAM

2 Harfli Kelimeler

AM, AR, RA, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YARAMAZLAŞMAK

 1. [nsz] Çocuk söz dinlememek, rahat durmamak, yasak edilen şeyleri yapmakta ayak diremek

YARAMAZLAŞMA

 1. [isim] Yaramazlaşmak işi

KARAMANLILIK
...
KARAMANDOLA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Genellikle ayakkabı yüzü yapılan bir çeşit sağlam ve parlak kumaş
 2. [sıfat] Bu kumaştan yapılmış

PARAMARİBO
...
MORKARAMAN

 1. [isim] Kızıldan mora kadar değişen renklerde, göz, ağız, burun etrafı daha açık, baş ve ayaklar vücuduna göre daha koyu renkte, kaba karışık yapağılı Doğu Anadolu bölgesi ile kuzeydoğu illerimizde yetiştirilen bir tür koyun

YARAMAZLIK

 1. [isim] Yaramaz olma durumu veya yaramazca davranış
 2. Çapkınlık
 3. Kötü, uygunsuz durum veya haber

AKKARAMAN

 1. [isim] Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve ayaklarda siyah lekeler bulunabilen, kaba karışık yapağılı, Orta ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yaygın olarak yetiştirilen yerli bir tür koyun

KARAMANLI
...
YARAMAMAK

 1. gereksiz olmak, boşuna yapılmış olmak
  • "Kuru lafın işe yarayacağına hiç aklı ermedi." (Ömer Seyfettin)
  • "Ona iyilik yaramaz."

YARAMAZCA

 1. Yaramaz bir biçimde

TARAMAK

 1. [-i] Bir şeyin tellerini birbirinden ayırıp karışıklığını gidermek
  • "Anası sabaha kadar saçlarını tarıyor, düşünüyor, ürküyordu." (Yahya Kemal)
 2. Bir şey veya kimseyi bulmak, denetlemek için türlü yöntemlerden yararlanarak bir yeri sıkı bir biçimde aramak
  • "Birdenbire uzun bir ışık, sol tarafımızdaki sırtları taradı." (Halide Edip Adıvar)
 3. Bir şeyin içindeki gereksiz maddeleri tarak, tırmık vb. ile ayıklamak, taraklamak
 4. Taşın yüzünü dişli çelik kalemle işlemek
 5. Makineli tüfek vb. ateşli silahlarla sürekli olarak bir yere ateş etmek
 6. [-de] Kafasından geçirmek, belli belirsiz düşünmek
  • "Belleğimde taradığım yazarların yarısına yakını hastalıklı idiler." (Haldun Taner)
 7. Derleme ve araştırma yapmak için bir yayını dikkatle gözden geçirmek veya gerekli kelime, cümle ve yazıları tespit etmek
  • "Dergileri taramak."
 8. Dikkatle bakmak, süzmek
 9. Tarayıcı aracılığıyla kâğıt üzerindeki resim, yazı vb. simgeleri bilgisayar ortamına aktarmak

YARAMAZ

 1. [sıfat] Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
 2. Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), uslu karşıtı
  • "Annesine bakabilmek için akşama kadar elliye yakın yaramazın kahrını çekiyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Çapkın

YARAMAK

 1. [-e] Bir şey yararlı olmak, yarar sağlamak
  • "Kuru lafın işe yarayacağına hiç aklı ermedi." (Ömer Seyfettin)
  • "Ona iyilik yaramaz."
 2. Bir iş için uygun olmak, kullanılır olmak

KARAMAN

 1. [isim] Orta Anadolu'da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun

KARAMAK

 1. [-i] Hor görmek
  • "Merhametin çoktur beni karama / Beni görüp mah yüzünü bürüme." (Karacaoğlan)
 2. Karalamak, kara çalmak, lekelemek
 3. Kötülemek, yermek

KARAMA

 1. [isim] Karamak işi

YARAMA

 1. [isim] Yaramak işi

ARAMAK

 1. [-i] Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak
  • "Dükkânın içinde gözleriyle bir şeyler aradı." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Arayıp soranı olmayan bir hasta."
 2. Araştırmak, yoklamak
  • "Ceplerini aramak."
 3. Ziyarete, hatır sormaya gitmek
  • "Bir kere düştün mü ne arayan olur ne soran!" (Burhan Felek)
 4. Bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini istemek, özlemek
  • "Seni çok arıyorum, Ziyacığım." (Cahit Sıtkı Tarancı)
 5. Önem verip istemek
  • "Ben böyle şeyleri aramam."
 6. Şart koşmak

TARAMA

 1. [isim] Taramak işi
 2. Balık yumurtası ile yapılan bir tür meze
 3. [sıfat] Gölgeleri yol yol ve çizgi çizgi olan (resim, harita)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü