İçinde A olan 5 harfli 2822 kelime var. İçerisinde A harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında A harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu A harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AĞNAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sayım vergisi

AMELE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gündelikle çalışan işçi, emekçi
  • "Tuğla harmanındaki ameleler etrafı aradılar." (Sait Faik Abasıyanık)

BUDAK

 1. [isim] Ağacın dal olacak sürgünü
 2. Dalın gövde içindeki başlangıç yeri olan ve tahtalarda görülen yuvarlak koyuca renkte sert bölüm

FANTA

 1. [isim] Mavimsi yeşil renkli bir tür baştankara

KAPUZ

 1. [isim] Kanyon
 2. İçine girilmeyen sık orman

KISKA

 1. [isim] Arpacık soğanı

LADES

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Tavuğun lades kemiğini iki kişinin birer ucundan tutarak kırması, birinin bir şeyi "aklımda" veya "hatırımda" demeden ötekinden almasıyla yenik sayılmasıyla biten oyun, lades oyunu
  • "Lades tutuşmadık ki her defasında hatırımda diyorsun." (Abdülhak Şinasi Hisar)

MOZAK

 1. [isim] Domuz yavrusu

ORTAY

 1. [sıfat] Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi)
 2. Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi)

PİLAV

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Pirinçten, bulgurdan veya kuskustan yapılan bir yemek
  • "Servis tabağını pilavla doldurdu, tepesine de kale burcu gibi etleri dikti." (Muammer İzgü)

SAÇLI

 1. [sıfat] Saçı olan
  • "Ak saçlı. Sarı saçlı."

SAHAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İçinde yemek ısıtılan veya yumurta gibi şeyler pişirilen, derinliği az metal kap
 2. Derinliği az olan kap
  • "Büyük bir bakır sahan içinde tarhana çorbası vardı." (Necati Cumalı)

SAHİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Gerçek, doğru, sağın, hakiki
  • "Gazeteler bir şey yazmadılar, bize resmî, sahih hiçbir malumat vermiyorlar." (Memduh Şevket Esendal)

SALİK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir yola giren, bir yolda giden
  • "Güreşe merak sardı. Bir dine salik olanların fanatizmi ile güreş âşığı kesildi." (Haldun Taner)
 2. Bir tarikata bağlanan

TADIM

 1. [isim] Tadına bakmak için bir şeyden ağza alınan miktar
 2. Tat alma yetisi

TİRAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
 2. Yazı veya konuşmada bir düşüncenin kesintisiz gelişimi
  • "Nina romantik bir tiradı andıran anlatışı kesti." (Refik Halit Karay)
 3. Uzun ve tumturaklı konuşma
  • "Hayatın insafsızlığı ile başlayan bir yakınma tiradı, sizin beceriksizliğinize dayanır." (Haldun Taner)

VİRAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
  • "Bu dönüm noktası ... meğer bir ölüm virajı imiş!" (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Memur, geç işareti verince gaza bastı ve virajı umduğundan güzel aldı." (Haldun Taner)

ZAYIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan)
  • "Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım." (Sermet Muhtar Alus)
  • "Güya bu sene biraz zayıf düşmüşüm." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Muhalefeti hep zayıf düşüren, muhalefeti hep hedefinden uzaklaştıran kusur, ondaki bu sonsuz kanma ve aldanma huyudur." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Kendisini en zayıf yerinden yakalamak istediğinden şüphelenir gibi." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Görevini yapacak yeterli gücü olmayan
  • "Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf."
 3. Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan
  • "Zayıf bir yapı."
 4. Önemli, güvenilir olmayan
  • "Zayıf bir bilgi."
 5. Çok az
  • "Zayıf bir ihtimal."
 6. Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan
  • "Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık."
 7. [isim] Başarısızlığı gösteren not
 8. Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz
  • "Zayıf bir öğretmen."
 9. Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan
  • "Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu." (Aka Gündüz)

ADINA

 1. [zarf] Bir şeyin veya bir kimsenin namına, hesabına, yerine
  • "Haklı bir öfke adına da olsa bir insandan aklını yüreğinden ayırması istenemez." (Sabahattin Eyuboğlu)

ARTMA

 1. [isim] Artmak işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü