İçinde şta olan 40 kelime var. İçerisinde ŞTA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında şta olan kelimeler listesine ya da Sonu şta ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

İŞTAHLANDIRMAK

13 Harfli Kelimeler

BAŞTANIMAZLIK, DOĞUŞTANCILIK, İŞTAHLANDIRMA, PEŞTAMALCILIK

12 Harfli Kelimeler

YARADILIŞTAN

11 Harfli Kelimeler

AYNŞTAYNYUM, BAŞTABİPLİK, FIŞTAKLAMAK, İŞTAHLANMAK, İŞTAHSIZLIK, PEŞTAMALLIK, PEŞTAMALSIZ

10 Harfli Kelimeler

BAŞTANIMAZ, BAŞTANKARA, FIŞTAKLAMA, İŞTAHLANMA, İŞTAHLILIK, MUŞTALAMAK, PEŞTAMALCI, PEŞTAMALLI

9 Harfli Kelimeler

MUŞTALAMA

8 Harfli Kelimeler

BAŞTABAN, BAŞTABİP, BAŞTARDA, ÇALIŞTAY, DOĞUŞTAN, FERİŞTAH, İŞTAHSIZ, KAVUŞTAK, PEŞTAHTA, PEŞTAMAL

7 Harfli Kelimeler

İŞTAHLI

6 Harfli Kelimeler

BAŞTAN, BEŞTAŞ, DIŞTAN, MÜŞTAK

5 Harfli Kelimeler

BAŞTA, İŞTAH, MUŞTA


Kelime bulma makinesi

A T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ŞAT, TAŞ

2 Harfli Kelimeler

AŞ, AT, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İŞTAHLANDIRMAK

 1. [-i] İştahını uyandırmak, iştahlanmasını sağlamak

PEŞTAMALCILIK

 1. [isim] Peştamalcının işi

DOĞUŞTANCILIK

 1. [isim] Herhangi bir canlı türünün yapısal ve görevsel gelişiminde yaşantı, öğrenme vb. edinilmiş faktörlere değil, kalıtımla ilgili olanlara ağırlık ve öncelik veren görüş, fıtriye, nativizm

BAŞTANIMAZLIK

 1. [isim] Baştanımaz olma durumu

İŞTAHLANDIRMA

 1. [isim] İştahlandırmak işi

YARADILIŞTAN

 1. [zarf] Doğumla beraber, yaradılıştan beri, doğuştan, kudretten, fıtraten
  • "Kumandan yaradılıştan yumuşak adam. Zorla suratsızlık olmuyor." (Memduh Şevket Esendal)

PEŞTAMALLIK

 1. [isim] Hava parası
 2. [sıfat] Peştamal olmaya yarayan (dokuma)

BAŞTABİPLİK

 1. [isim] Başhekimlik

FIŞTAKLAMAK

 1. [-i] Fişteklemek

İŞTAHLANMAK

 1. [nsz] İştahı uyanmak veya artmak
 2. İsteği, arzusu artmak

İŞTAHSIZLIK

 1. [isim] İştahsız olma durumu
  • "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan, sürekli kırıklıklardan yorgun düşmüş." (Atilla İlhan)

PEŞTAMALSIZ

 1. [sıfat] Peştamalı olmayan

AYNŞTAYNYUM

 1. [isim] Atom sayısı 99 olan, uranyumun sürekli ısınmasıyla veya termonükleer tepkimeler sırasında oluşan yapay element (simgesi E)

BAŞTANKARA

 1. [isim] Ötücü kuşlar takımının baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya'da yaşayan, böcek yiyerek tarıma yararlı olan, oldukça kısa, güçlü ve sivri gagalı, çeşitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)

İŞTAHLILIK

 1. [isim] İştahlı olma durumu

PEŞTAMALCI

 1. [isim] Peştamal, futa, havlu vb. dokuyan veya satan kimse

İŞTAHLANMA

 1. [isim] İştahlanmak işi

FIŞTAKLAMA

 1. [isim] Fıştaklamak işi

MUŞTALAMAK

 1. [-i] Muşta ile vurmak

PEŞTAMALLI

 1. [sıfat] Peştamalı olan
  • "Babam peştamallı başımı okşadı ve on dakika sonra yola çıktık." (Aka Gündüz)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü