İçinde şta olan 51 kelime var. İçerisinde ŞTA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında şta olan kelimeler listesine ya da Sonu şta ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

İŞTAHLANDIRMAK

13 Harfli Kelimeler

BAŞTANIMAZLIK, DOĞUŞTANCILIK, İŞTAHLANDIRMA, PEŞTAMALCILIK

12 Harfli Kelimeler

YARADILIŞTAN

11 Harfli Kelimeler

AYNŞTAYNYUM, BAŞTABİPLİK, FIŞTAKLAMAK, İŞTAHLANMAK, İŞTAHSIZLIK, PEŞTAMALLIK, PEŞTAMALSIZ

10 Harfli Kelimeler

BAŞTANIMAZ, BAŞTANKARA, DOĞUŞTANCI, FIŞTAKLAMA, İŞTAHLANMA, İŞTAHLILIK, İŞTAHSIZCA, MUŞTALAMAK, PEŞTAMALCI, PEŞTAMALLI

9 Harfli Kelimeler

BAŞTAŞLIK, İŞTAHLICA, MUŞTALAMA

8 Harfli Kelimeler

BAŞTABAN, BAŞTABİP, BAŞTARDA, ÇALIŞTAY, DANIŞTAY, DOĞUŞTAN, FERİŞTAH, GÖRÜŞTAŞ, İŞTAHSIZ, KAVUŞTAK, PEŞTAHTA, PEŞTAMAL, SAYIŞTAY, SUNUŞTAY

7 Harfli Kelimeler

İŞTAHLA, İŞTAHLI, ŞEŞTARİ

6 Harfli Kelimeler

BAŞTAN, BAŞTAŞ, BEŞTAŞ, DIŞTAN, MÜŞTAK5 Harfli Kelimeler

BAŞTA, İŞTAH, MUŞTA


Kelime bulma makinesi

A T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ŞAT, TAŞ

2 Harfli Kelimeler

AŞ, AT, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İŞTAHLANDIRMAK

 1. [-i] İştahını uyandırmak, iştahlanmasını sağlamak

BAŞTANIMAZLIK

 1. [isim] Baştanımaz olma durumu

PEŞTAMALCILIK

 1. [isim] Peştamalcının işi

İŞTAHLANDIRMA

 1. [isim] İştahlandırmak işi

DOĞUŞTANCILIK

 1. [isim] Herhangi bir canlı türünün yapısal ve görevsel gelişiminde yaşantı, öğrenme vb. edinilmiş faktörlere değil, kalıtımla ilgili olanlara ağırlık ve öncelik veren görüş, fıtriye, nativizm

YARADILIŞTAN

 1. [zarf] Doğumla beraber, yaradılıştan beri, doğuştan, kudretten, fıtraten
  • "Kumandan yaradılıştan yumuşak adam. Zorla suratsızlık olmuyor." (Memduh Şevket Esendal)

AYNŞTAYNYUM

 1. [isim] Atom sayısı 99 olan, uranyumun sürekli ısınmasıyla veya termonükleer tepkimeler sırasında oluşan yapay element (simgesi E)

İŞTAHSIZLIK

 1. [isim] İştahsız olma durumu
  • "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan, sürekli kırıklıklardan yorgun düşmüş." (Atilla İlhan)

İŞTAHLANMAK

 1. [nsz] İştahı uyanmak veya artmak
 2. İsteği, arzusu artmak

FIŞTAKLAMAK

 1. [-i] Fişteklemek

BAŞTABİPLİK

 1. [isim] Başhekimlik

PEŞTAMALSIZ

 1. [sıfat] Peştamalı olmayan

PEŞTAMALLIK

 1. [isim] Hava parası
 2. [sıfat] Peştamal olmaya yarayan (dokuma)

FIŞTAKLAMA

 1. [isim] Fıştaklamak işi

PEŞTAMALLI

 1. [sıfat] Peştamalı olan
  • "Babam peştamallı başımı okşadı ve on dakika sonra yola çıktık." (Aka Gündüz)

BAŞTANIMAZ

 1. [sıfat] Asi, isyancı, düzen bozucu

MUŞTALAMAK

 1. [-i] Muşta ile vurmak

BAŞTANKARA

 1. [isim] Ötücü kuşlar takımının baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya'da yaşayan, böcek yiyerek tarıma yararlı olan, oldukça kısa, güçlü ve sivri gagalı, çeşitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)

İŞTAHSIZCA
...
PEŞTAMALCI

 1. [isim] Peştamal, futa, havlu vb. dokuyan veya satan kimse

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü