İçinde şk olan 297 kelime var. İçerisinde ŞK bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında şk olan kelimeler listesine ya da Sonu şk ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

AKIŞKANLAŞTIRMA, BAŞKALAŞABİLMEK, BAŞKALDIRABİLME, COŞKULANABİLMEK, DIŞKILAYABİLMEK, İLİŞKİLENDİRMEK

14 Harfli Kelimeler

BAŞKAHRAMANLIK, BAŞKALAŞABİLME, BAŞKALAŞTIRMAK, BAŞKONSOLOSLUK, BAŞKUMANDANLIK, COŞKULANABİLME, COŞKULANDIRMAK, DIŞKILAYABİLME, İLİŞKİLENDİRME, İŞKİLLENDİRMEK, KIŞKIRTMACILIK, KUŞKULANDIRMAK, TAŞKIRANGİLLER, TEŞKİLATLANMAK, TEŞKİLATSIZLIK

13 Harfli Kelimeler

AKIŞKANLAŞMAK, BAŞKALAŞTIRMA, BAŞKEMANCILIK, BAŞKOMUTANLIK, COŞKULANDIRMA, CUMHURBAŞKANI, ÇELİŞKİSİZLİK, İŞKİLLENDİRME, KEŞKÜLÜFUKARA, KIŞKIRTICILIK, KUŞKULANDIRMA, TEŞKİLATÇILIK, TEŞKİLATLANMA

12 Harfli Kelimeler

AKIŞKANLAŞMA, AŞKMERDİVENİ, BAŞKALDIRMAK, COŞKUNLAŞMAK, ÇELİŞKİLİLİK, DÜŞKÜNLEREVİ, DÜŞKÜNLEŞMEK, FIŞKIRTILMAK, İLİŞKİSİZLİK, İŞKEMBECİLİK, İŞKENCECİLİK, KIŞKIRTILMAK, MÜŞKÜLLEŞMEK, MÜŞKÜLPESENT, ŞAŞKINLAŞMAK

11 Harfli Kelimeler

BAMBAŞKALIK, BAŞKAHRAMAN, BAŞKALAŞMAK, BAŞKALDIRMA, BAŞKARAKTER, BAŞKATİPLİK, BAŞKONSOLOS, BAŞKUMANDAN, BİTİŞKENLİK, BULAŞKANLIK, COŞKULANMAK, COŞKUNLAŞMA, COŞKUSUZLUK, ÇALIŞKANLIK, ÇELİŞKENLİK, DEĞİŞKENLİK, DEĞİŞKİNLİK, DÖVÜŞKENLİK, DÜŞKÜNLEŞME, FIŞKIRTILMA, GELİŞKİNLİK, GİRİŞKENLİK, İŞKİLLENMEK, İŞKİLSİZLİK, KIŞKIRTILMA, KIŞKIRTMACI, KIŞKIŞLAMAK, KONUŞKANLIK, KUŞKULANMAK, KUŞKUSUZLUK, MÜŞKÜLLEŞME, PERESTİŞKAR, PEŞKİRCİLİK, ŞAŞKINLAŞMA, ŞAŞKINLIKLA, TEŞKİLATSIZ, VURUŞKANLIK, YAPIŞKANLIK, YETİŞKİNLİK, YILIŞKANLIK

10 Harfli Kelimeler

AKIŞKANLIK, ALIŞKANLIK, ALIŞKINLIK, AŞKINCILIK, BAŞKALAŞIM, BAŞKALAŞMA, BAŞKALDIRI, BAŞKEMANCI, BAŞKENTLİK, BAŞKOMUTAN, BAŞKONAKÇI, COŞKULANMA, COŞKULULUK, ÇELİŞKİSİZ, DIŞKISEVER, ERİŞKİNLİK, FIŞKILAMAK, FIŞKIRTICI, FIŞKIRTMAK, İLİŞKİNLİK, İŞKEMBESİZ, İŞKENCESİZ, İŞKİLLENME, İŞKİLLİLİK, KAMIŞKULAK, KARDEŞKANI, KAYIŞKIRAN, KIŞKIRTICI, KIŞKIRTMAK, KIŞKIŞLAMA, KUŞKUCULUK, KUŞKULANMA, MERCANKÖŞK, MÜŞKÜLATLI, NÜMAYİŞKAR, SİTAYİŞKAR, TEŞKİLATÇI, TEŞKİLATLI

9 Harfli Kelimeler

BAŞKAFİYE, BAŞKANLIK, BAŞKİLİSE, BAŞKURTÇA, BEŞKARDEŞ, COŞKUNLUK, ÇELİŞKİLİ, DIŞKILAMA, DÜŞKÜNLÜK, EŞKIYALIK, FIŞKILAMA, FIŞKIRDAK, FIŞKIRMAK, FIŞKIRTMA, İLİŞKENLİ, İLİŞKİSİZ, İŞKEMBECİ, İŞKEMBELİ, İŞKENCECİ, İŞKENCELİ, KAŞKARİKO, KIŞKIRTIŞ, KIŞKIRTMA, KÖŞKERLİK, KUŞKANADI, KUŞKONMAZ, PİŞKİNLİK, ŞAŞKINLIK, ŞİŞKİNLİK, TAŞKINLIK

8 Harfli Kelimeler

ASBAŞKAN, AŞKINLIK, BAMBAŞKA, BAŞKALIK, BAŞKATİP, BAŞKESİT, BİTİŞKEN, BULAŞKAN, COŞKUNCA, COŞKUSUZ, ÇALIŞKAN, ÇEKİŞKEN, ÇELİŞKEN, DEĞİŞKEN, DEĞİŞKİN, DIŞKILIK, DİDİŞKEN, DİREŞKEN, DÖVÜŞKEN, ELEŞKİRT, EŞKİNSİZ, FIŞKILIK, FIŞKIRIK, FIŞKIRIŞ, FIŞKIRMA, FIŞKIRTI, GELİŞKİN, GİRİŞKEN, HOŞKURAN, IŞKIRLAK, İLANIAŞK, İLİŞKİLİ, İŞKİLSİZ, KAŞKAVAL, KAŞKORSE, KEŞKEKÇİ, KIŞKIRTI, KONUŞKAN, KUŞKUSUZ, MATRUŞKA Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

AKIŞKAN, ALIŞKAN, ALIŞKIN, ATEŞKES, BAŞKACA, BAŞKALE, BAŞKASI, BAŞKENT, BAŞKİŞİ, BAŞKÖŞE, BAŞKURT, BİLEŞKE, COŞKULU, ÇATIŞKI, ÇELİŞKİ, DEĞİŞKE, DIMIŞKİ, ERİŞKİN, EŞKENAR, EŞKİNCİ, EŞKİNLİ, İLİŞKEN, İLİŞKİN, İŞKEMBE, İŞKENCE, İŞKİLLİ, KUŞKUCU, KUŞKULU, MANİŞKA, MÜŞKÜLE, TAŞKENT, UYUŞKAN, AŞKABAT, TAŞKENT

6 Harfli Kelimeler

ALIŞKI, AŞKALE, BAŞKAN, COŞKUN, DÜŞKÜN, EŞKIYA, FIŞKIN, FRİŞKA, İLİŞKİ, İŞKİNE, KAŞKOL, KEŞKEK, KEŞKÜL, KÖŞKER, KÖŞKLÜ, LEŞKER, MEŞKUK, MEŞKUR, MÜŞKÜL, PEŞKEŞ, PEŞKİR, PİŞKİN, ŞAŞKIN, ŞİŞKİN, TAŞKIN, TEŞKİL, BİŞKEK

5 Harfli Kelimeler

AŞKIN, BAŞKA, COŞKU, ÇUŞKA, DIŞKI, DÜŞKÜ, EŞKAL, EŞKİN, FIŞKI, FİŞKA, IŞKIN, İŞKAL, İŞKİL, KEŞKE, KEŞKİ, KUŞKU, ŞİŞKO, UŞKUN

4 Harfli Kelimeler

IŞKI, KÖŞK, MEŞK

3 Harfli Kelimeler

AŞK


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DIŞKILAYABİLMEK

 1. [nsz] Dışkılama imkânı veya olasılığı bulunmak

COŞKULANABİLMEK

 1. [nsz] Coşkulanma imkânı veya olasılığı bulunmak

BAŞKALAŞABİLMEK

 1. [nsz] Başkalaşma imkânı veya olanağı bulunmak

İLİŞKİLENDİRMEK

 1. [-i] İlişkili duruma getirmek

AKIŞKANLAŞTIRMA

 1. [isim] Akışkanlaştırmak işi
 2. Akışkanların niteliğini düzeltmek için yoğunlaşan akımı içinde parçacıkların yüzmesini sağlayan yöntem

BAŞKALDIRABİLME

 1. [isim] Başkaldırabilmek işi

COŞKULANABİLME

 1. [isim] Coşkulanabilmek işi

BAŞKUMANDANLIK

 1. [isim] Başkomutanlık

DIŞKILAYABİLME

 1. Dışkılayabilmek işi

TEŞKİLATSIZLIK

 1. [isim] Teşkilatsız olma durumu

TEŞKİLATLANMAK

 1. [nsz] Teşkilatlama işine konu olmak

BAŞKAHRAMANLIK

 1. [isim] Başkahraman olma durumu

BAŞKALAŞABİLME

 1. [isim] Başkalaşabilmek işi

İLİŞKİLENDİRME

 1. [isim] İlişkilendirmek işi

COŞKULANDIRMAK

 1. [-i] Coşkulu duruma getirmek

BAŞKONSOLOSLUK

 1. [isim] Başkonsolos olma durumu
 2. Başkonsolosun görevi
 3. Başkonsolosun makamı

TAŞKIRANGİLLER

 1. [isim] Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örnek bitkisi taşkıran otu olan bir familya

KUŞKULANDIRMAK

 1. [-i] Kuşkuya düşürmek, kuşkulanmasına yol açmak, şüphelendirmek
  • "Baş başa kaldıkları zaman o hem sıcak hem de kuşkulandıran gülümseyişi ile..." (Tarık Buğra)

BAŞKALAŞTIRMAK

 1. [-i] Başka bir duruma getirmek

İŞKİLLENDİRMEK

 1. [-i] İşkillenmesine yol açmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü