İçinde İ olan 3 harfli 114 kelime var. İçerisinde İ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında İ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu İ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yapma, etme
  • "Zarar ika etti. Cürüm ika etti."

MİR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Baş, kumandan, amir
 2. Bey, emir

ÇİP

 1. [isim] Yonga
  • "Bilgisayar çipi."

TİM

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Silahlı kuvvetlerde, belirli bir iş veya hizmeti başarabilecek güçteki en küçük birlik
 2. Silah, telsiz istasyonu vb.ni çalıştırmak için kurulan topluluk

BİZ

 1. [zamir] Çokluk birinci kişiyi gösteren söz
  • "Biz, Türkler, bütün tarihî hayatımızca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz!" (Atatürk)
  • "Şehir uşağıyız. Bize de mi lolo? Bu işin içinde bir karı dalaveresi olduğunu anladım." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Bazen teklik birinci kişi zamiri "ben" yerine kullanılan bir söz
  • "Biz kendisini aldığımız zaman vücudu pek ince idi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

HİT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Liste başı
  • "Her şarkı hit oluyordu."

TİZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] İnce, keskin (ses)
  • "Tüfeklerin daha tiz yaylım teraneleri bu en yüksek ölüm raksına hâkim olmuş." (Halide Edip Adıvar)

AFİ

 1. [isim] Gösteriş, çalım, caka
  • "Bir manevra, bir afi, bir dalavere olacak diyordum." (Ömer Seyfettin)
  • "Yanındaki kıza afi yapmak için onun önüne, dilenciye sadaka verir gibi bahşiş fırlatan bir züppeyi, bıraksalar öldürecekti." (Haldun Taner)

LİG

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Küme

ASİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Başkaldıran, isyan eden
 2. Hayırsız, dikbaşlı
  • "Asi evlat."

DİZ

 1. [isim] Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yer
  • "Köşeye yaslanmış, bir dizini altına almış, öteki dizini dikmiş, kolunu da uzatmış, anlatıyordu." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Beni dinleyin deyip hemen önümüze diz çöktü." (Sermet Muhtar Alus)
  • "Beş yüz sene evvel bahadır babalarımızın sizi dize getirerek zapt ettiği yerleri alamayacaksınız." (Ömer Seyfettin)
  • "Bir nişanlısı var ki hiçbir iş görmez, evden dışarı çıkmaz, kızın dizi dibinden ayrılmaz." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Oturulduğunda uyluğun üst yanı

GİZ

 1. [isim] Sır
  • "O gün çözer gibi olmuştu Kütahya çinilerindeki dipdiri renklerin gizini." (Necati Cumalı)

DİK

 1. [sıfat] Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
  • "Sağlam yapılı, dik duruşlu bir gençti o yıllarda." (Necati Cumalı)
  • "Hiçbir şey söylemeden dik dik baktı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Yatık durmayan, sert
  • "Dik saç."
 3. Sert, kalın, tok (ses)
  • "Sesi dik ve küstahtı, söylediklerini aşağı salonda bekleşen komşular işittiler." (Atilla İlhan)
 4. Sert (bakış)
 5. Ters, aksi (söz)
 6. Kaba, yersiz (davranış)
  • "Kaba denilecek kadar ani ve dik bir davranışla halasını bıraktı ve kalktı." (Halide Edip Adıvar)
 7. Birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş
  • "Dik açı. Dikdörtgen. Dik yamuk."

PİÇ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk, veledizina
 2. Babası belli olmayan çocuk
  • "Can sıkıntısı, pişmanlık ve öfkenin, bu Vaniköy akşamını nasıl piç edeceğini şimdiden kestirebiliyordum." (Atilla İlhan)
 3. Her şeyin küçüğü, büyüğü ile aynı nitelikte olmayan
  • "Nasıl olsa bugünü de harcadık, piç ettik." (Atilla İlhan)
 4. Terbiyesiz, arsız çocuk
  • "Şimdi bir karış piçler bile zavallıya -Ulan, hödük, bana baksana- diye hitap ediyorlar." (Ömer Seyfettin)
 5. Kalleş, kurnaz, kötü niyetli kimse
 6. Bir ana bitkinin çevresinde yeniden beliren sürgün ve filizler

ZİR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Alt
 2. Aşağı

İYE

 1. [isim] Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip

MİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
  • "Ergenekon efsanesi bir mittir."
 2. Efsaneleşen kavram veya kişi

MİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı
 2. Biten bir yazının altına konulan işaret
  • "Bu lafıma mim koy dedi Sabri Bey." (Atilla İlhan)

SİF

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] İthalatta bir malın bedeli, sigortası ve navlunu giderleriyle birlikte olmak üzere maliyeti

MİL

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü